DERS ADI

: COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE STRATEJİ, YÖNTEM, TEKNİKLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAC 5016 COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE STRATEJİ, YÖNTEM, TEKNİKLER SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Coğrafya öğretiminde, insan doğal ortam ilişkisini mekan analizi ile değerlendirmeyi bir anlayış haline getirerek, coğrafya dersinin eğitim ve öğretim etkinliklerini düzenleme konusunda yenilikçi fikirler geliştirmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Coğrafya öğretiminde, insan doğal ortam ilişkisini mekan analizi ile değerlendirmeyi bir anlayış haline getirerek bu konuda uzmanlık geliştirmek.
2   Coğrafya dersinin eğitim ve öğretim etkinliklerini düzenleme konusunda yenilikçi fikirler geliştirmek.
3   Coğrafya öğretimi alanında yapılan akademik araştırmalar hakkında yeterli bilgi beceri ve donanıma sahip olmak.
4   Sürdürülebilir coğrafya eğitim ve öğretim kavramına katkılarda bulunmak.
5   Değişen sosyal ve bilimsel bağlamda coğrafya öğretimi konusunda yeterli düzeyde bilgi ve iletim teknolojilerini kullanmayı bilmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Coğrafya eğitim ve öğretiminde akademik araştırmaların önemi.
2 Coğrafya nın genel eğitime katkısı.
3 Sürdürülebilirlik için coğrafya öğretimi.
4 Coğrafya ve hayat boyu öğrenme.
5 Değişen sosyal ve bilimsel bağlamda coğrafya öğretimi
6 Coğrafya öğretiminde yöntem öğreniminin gerekçesi .
7 Coğrafya öğretiminde yöntem, etkinlik ve strateji arasındaki ilişkiyi belirleme .
8 Ara Sınav
9 Coğrafya öğretiminde öğrenme etkinlikleri etkin öğretimin yapı taşları.
10 Coğrafya öğretiminde yeni yaklaşımlar.
11 Tarihsel süreç içerisinde coğrafya dersi öğretim programlarının gelişimi.
12 Coğrafya öğretiminde görsel teknolojiler.
13 Coğrafya öğretiminde kullanılan materyaller.
14 Coğrafya eğitiminde ölçme ve değerlendirme.
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar


Atalay, İ., Tolunay.İ., Seyman B. (2006). Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı 9 Farklı Yayıncılık İstanbul
Atalay, İ. ve Alkan, C. (1991), Coğrafya Öğretimi. Anadolu Üniversitesi Lisans Tamamlama Programı Eskişehir.,
Doğanay H. (2002 )Coğrafya Öğretim Yöntemleri Aktif Yayınevi İstanbul.
Özey. R. Demirci A, (2008) Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar Aktif Yayınevi Ankara
Özey. R.-İncekara (Ed ). S. (2010) Coğrafya Öğretiminde Kavram Ve Değişimler Pegem Ankara
ŞahinC .(2001) Türkiye de Coğrafya Öğretimi, Sorunlar-Çözüm Önerileri. Gündüz Yayıncılık Ankara.
Karabağ. S.-Şahin.S (Ed). (2007) Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi .Gazi Kitabevi Ankara
Tilburry, D. ve Williams, M. (1996). Teaching and Learning Geography. Chapter 19 Using İnformation Technology and new Technologies in Geography Dioma Freema

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunuş, anlatım, örnek olay yöntemleri (Yapılandırmacı , aktif öğretim uygulamaları )

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 ODV Ödev
3 YSS Yıl Sonu Notu
4 BNS BNS YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YSS * 0.60
5 BUT Bütünleme
6 BBN BütSonuBaşarıNotu YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

emine.teyfur@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 6 84
Sunum Hazırlama 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 1 10 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 175

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6
ÖK.1333435
ÖK.2333
ÖK.3445
ÖK.454
ÖK.55