DERS ADI

: BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA'DA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ANALİZ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAC 5010 BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA'DA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ANALİZ II SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT RAZİYE ÇAKICIOĞLU OBAN

Dersi Alan Birimler

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'ya ilişkin temel araştırma yöntemlerini tanıyarak bu alanda veri derleme yapabilme. Örnek uygulamalarla elde edilen verilerin çeşitli bilgisayar programları yardımıyla analizini yaparak, bu alanda örnek çalışmalar oluşturabilme.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Araştırma Yöntemleri ve Analiz (2) ile ilgili kavram bilgisini bilir.
2   Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'ya ilişkin temel araştırma yöntemlerini uygulayabilir.
3   Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'ya ilişkin veri derleme yapabilir.
4   Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'ya ilişkin veri değerlendirme yapabilir.
5   Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'ya ilişkin verileri bilimsel çalışmalarda kullanılacak şekilde yorumlayabilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Araştırma Yöntemleri ve Analiz (2) Dersi İçeriği
2 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'da Verilerin Yönetimi
3 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'da SPSS Programında Veri düzenleme
4 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'da SPSS Programında Veri Gösterimi
5 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'da SPSS Programında Veri Kodlama
6 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'da SPSS Programında Veri Girişi
7 ARA SINAV
8 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'da SPSS Programında Veri Değerlendirme
9 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'da SPSS Programında Verileri İfade Etme (Raporlaştırma)
10 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'da SPSS Programında Verileri İfade Etme (Raporlaştırma)- Giriş-Yöntem
11 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'da SPSS Programında Verileri İfade Etme (Raporlaştırma)- Bulgular
12 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'da SPSS Programında Verileri İfade Etme (Raporlaştırma)- Yorumlar
13 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'da SPSS Programında Verileri İfade Etme (Raporlaştırma)-Tartışma
14 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'da SPSS Programında Verileri İfade Etme (Raporlaştırma)-Sonuç
15 YARIYIL SONU SINAVI

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Arseven, Ali (2004). Anket Hazırlama, Gündüz Eğitim Yay., ISBN:9756859520.
Arslantürk, Zeki- Arslantürk, Hamit (2010). Uygulamalı Sosyal Araştırma, SPSS, Kavramlar, Teknikler, Metotlar, Bilgisayar Uygulamaları, Çmlıca Yay. 2010, ISBN:9758646364
Büyüköztürk, Şener ve Diğerleri (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Yay. 4. Baskı, Ankara.
Büyüköztürk, Şener (2009).Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Yay., Ankara.
Diğerleri ve Raziye Oban (Çakıcıoğlu),(2011). Kuramdan Uygulamaya Yapılandırmacı Coğrafya Öğretimi, MKM Yay. Bursa.
İslamoğlu, Hamdi (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SPSS Uygulamalı), Beta Basım Yay., ISBN:6053774082.
Karasar, Niyazi (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yay., ISBN:6055426583
Lewins, Frank (Çeviren: A. Vahap Taştan) (2011). Sosyal Bilim Metodolojisi, Lotus Yayınevi , ISBN:9756665640.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, tartışma, gezi gözlem, seminer/kaynak inceleme, internet, öğretim elemanları ile görüşme.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 ODV Ödev
3 YSS Yıl Sonu Notu
4 BNS BNS YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YSS * 0.60
5 BUT Bütünleme
6 BBN BütSonuBaşarıNotu YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

raziye.oban@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Uygulama 0
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 4 52
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 2 10 20
Sunum Hazırlama 2 10 20
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 165

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6
ÖK.15
ÖK.24
ÖK.33
ÖK.44
ÖK.55