DERS ADI

: KORUMA ALANLARI VE PLANLAMASI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAC 5004 KORUMA ALANLARI VE PLANLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT ADNAN SEMENDEROĞLU

Dersi Alan Birimler

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Doğal ve kültürel varlıkların korunma stratejileri ve yönetiminin öğrenilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Korumanın amaç ve önemini öğrenebilme
2   Koruma stratejileri ve kriterlerini öğrenebilme
3   Koruma ve kalkınma arasındaki ilişkileri öğrenebilme
4   Koruma statüleri, koruma alanları ve koruma amaçlı planlama yöntemlerini öğrenebilme
5   Korumacılık yaklaşımlarını öğrenebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Korumacılık kavramları, Dünyada ve Türkiye de korumacılığın gelişimi
2 Uluslar arası çevre ve doğa koruma sözleşmeleri (biyolojik çeşitlilik sözleşmesi, Avrupa nın yaban hayatı ve yaşama ortamlarının korunması (Bern) sözleşmesi, Avrupa peyzaj sözleşmesi, Dünya kültürel ve doğal mirası korunması sözleşmesi)
3 Kültürel varlıkların korunması ile ilgili uluslar arası sözleşmeler. Ülkemizde kültürel varlıkların korunmasına ilişkin kanunlar. Dünya kültürel mirası listesi ve geçici (endikatif) listesindeki kültürel varlıklarımız.
4 Koruma ve planlama stratejileri, koruma amaçlı planlama
5 Ekolojik tabanlı doğa koruma kriterleri, derin ekoloji yaklaşımı
6 Koruma ve kalkınma, koruma ve turizm.
7 Korumacılıkta sürdürülebilir turizm ve ekoturizm yaklaşım farkı, sürdürülebilir turizm ve eko-turizmin ilkeleri
8 ARA SINAV
9 Korumacılıkta sit kavramı. Milli parklar ve Biyosfer rezervleri
10 Tabiatı koruma alanları, tabiat anıtları, tabiat parkları ve yaban hayatı koruma alanları, deniz koruma alanları
11 Özel çevre koruma bölgeleri (ÖÇKB)
12 İnceleme ve uygulama gezisi (İzmir Kuş Cenneti)
13 Koruma ve sivil toplum. Önemli kuş alanları (ÖKA), önemli bitki alanları (ÖBA) ve önemli doğa alanları (ÖDA), Natura 2000 korunan alanlar ekolojik ağı, deniz koruma alanları
14 İnceleme ve uygulama gezisi (Dilek Yrd. Milli Parkı)
15 YARIYIL SONU SINAVI

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Yücel, M., (1995). Doğa Koruma Alanları ve Planlanması. Çukurova Ün. Yay., Adana

TMOB.,(2008). Doğa Koruma ve Planlama. TMOB Şehir Plancıları Odası. Ankara
Türkyılmaz, B., (2009). Doğal Sitler-İzmir ve Çevresinde İrdelenmesi. TMOB İzmir Kent Sempozyumu. S 269-280, İzmir.
Korunan Alanlar Sempozyumu (2005) Bildiriler Kitabı, Isparta

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, sunu, tartışma, gezi ve gözlem.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

a.semenderoglu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 4 52
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 22 22
Ödev Hazırlama 1 5 5
Arazi çalışması 2 12 24
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 166

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6
ÖK.144343
ÖK.2453343
ÖK.3553353
ÖK.4443553
ÖK.544343