DERS ADI

: COĞRAFYA'DA ÇEVRE EĞİTİMİ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAC 5000 COĞRAFYA'DA ÇEVRE EĞİTİMİ II SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Yaşayan neslin gereksinmelerinin, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama olanaklarından taviz verilmeden, oluşturulan çevre eğitimine yönelik yapılan çalışmalardan haberdar olup yeni perspektifler kazanmak . Uluslararası nitelik ve çevre sorunlarının sınır ötesi ve küresel sorunlar olması özelliği bakımından çevre eğitiminin önemi hakkında gerekli donanıma sahip olmak ve bu konuda çözüm önerileri getirmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Yaşayan neslin gereksinmelerinin, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama olanaklarından taviz verilmeden, oluşturulan çevre eğitimine yönelik yapılan çalışmalardan haberdar olup yeni perspektifler kazanmak
2   Uluslararası nitelik ve çevre sorunlarının sınır ötesi ve küresel sorunlar olması özelliği bakımından çevre eğitiminin önemi hakkında gerekli donanıma sahip olmak ve bu konuda çözüm önerileri getirmek.
3   Nüfus çoğalması, kirlilik, kaynak kullanımı, şehir ve kırsal planlama, doğal kaynaklar üzerinde taleplerle modern teknolojinin ortaya çıkardığı tüm çevre sorunlarının çözümünde etkili çevre eğitimi hakkında gerekli bilgi beceri ve tutumlara sahip olmak.
4   Çevre Eğitimi konusunda proje üretebilecek yeterli düzeyde uzmanlık geliştirmek.
5   Çevre koruma İle İlgili Kanun ve Yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Çevre Eğitiminin Kökleri: Geçmiş Geleceği Nasıl Destekliyor
2 Çevre koruma eğitimi dönemi .
3 Modern Çevre Eğitiminin Temelleri .
4 Doğa eğitiminin temel işleyiş yapısı.
5 Doğa eğitiminin kapsadığı alanlar.
6 Çevre eğitiminde öğretmen yeterlilikleri.
7 Çevre eğitiminde kullanılan kaynaklar.
8 Türkiyede ve Dünyada İnformal ortamlarda çevre öğretimi
9 Ara sınav
10 Çevre eğitiminde, kolb deneysel öğrenme döngüsünün kullanılması.
11 Çevre eğitiminin duyuşsal özellikleri (tutum).
12 Çevre eğitiminde geleçeğe yönelik oluşturulması gereken yeni modeller
13 Uluslararası nitelik ve çevre sorunlarının sınır ötesi ve küresel sorunlar olması özelliği bakımından çevre eğitiminin önemi.
14 Formal öğretimde çevre eğitiminde kullanılan farkındalık oluşturulması amacıyla yapılan uygulama örnekleri.
15 Yarıyıl sonu sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Uzunöz, A. Şeyihoğlu, A. ,Akbaş, Y.( ed) 2012 Doğa Eğitimi
Thurstone, L.L. (1931). The Measurement of social Attitudes. In Fishbein, M. (Ed); 1967: Attitude Theory and Measurement. New York: John Wiley and Sons, Inc.
Tosunoğlu, C. . (1993.). A Study on the Dimensions and Determinants of Environmental Attitudes Yayınlanmamış Doktora Tezi Ankara,
White. R (2004 )Young Chıldren s Relatıonshıp Wıth Nature:Its Importance To Chıldren s Development & The Earth s Future www.whitehutchinson.com/children/.../childrennature.shtml
oecd.org, Green At Fifteen How 15-Year-Olds Perform İn
Environmental Science And Geoscience İn PISA 2006 document/22/0,3343,en_32252351_32236191_42466966_1_1_1_1,00.html - 20k
www.unesco.org. Highlights From Education At A Glance 2008
Kostova, Z. ve Atasoy, E. (2008), Methods Of Successful Learnıng In Envıronmental Education Egitimde Kuram Ve Uygulama , 4 (1):49-78
Doğan, M. (1997 ). Ulusal Çevre Eylem Planı Türkiye Çevre Vakfı

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunuş, anlatım, örnek olay yöntemleri (Yapılandırmacı , aktif öğretim uygulamaları ).

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 ODV Ödev
3 YSS Yıl Sonu Notu
4 BNS BNS YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YSS * 0.60
5 BUT Bütünleme
6 BBN BütSonuBaşarıNotu YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

emine.teyfur@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 6 84
Sunum Hazırlama 1 10 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 190

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6
ÖK.134
ÖK.244
ÖK.353
ÖK.434
ÖK.533