DERS ADI

: BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA'DA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ANALİZ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAC 5029 BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA'DA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ANALİZ I SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT RAZİYE ÇAKICIOĞLU OBAN

Dersi Alan Birimler

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'ya ilişkin temel araştırma yöntemlerini tanıyarak bu alanda veri derleme yapabilme. Örnek uygulamalarla elde edilen verilerin çeşitli bilgisayar programları yardımıyla analizini yaparak, bu alanda örnek çalışmalar oluşturabilme.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Araştırma Yöntemleri ve Analiz (1) ile ilgili kavram bilgisini bilir.
2   Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'ya ilişkin temel araştırma yöntemlerini tanır.
3   Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'ya ilişkin veri derleme yollarını bilir.
4   Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'ya ilişkin veri değerlendirme yollarını bilir.
5   Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'ya ilişkin verileri bilimsel çalışmalarda kullanılacak şekilde düzenleyebilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'da Nitel Araştırma Yöntemleri
2 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'da Nicel Araştırma Yöntemleri
3 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'da Problemi Tanımlama
4 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'da Probleme İlişkin Değişkenleri Belirleme
5 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'da Örnekleme Yöntemleri
6 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'da Örnekleme Yöntemleri ve Sınıflandırması
7 ARA SINAV
8 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'da Verileri Toplama Yöntemleri (Gözlem)
9 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'da Verileri Toplama Yöntemleri (Görüşme)
10 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'da Verileri Toplama Yöntemleri (Anket)
11 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'da Anket Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
12 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'da Anket Geliştirme Uygulamaları
13 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'da Anket Geliştirme Uygulamaları
14 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya'da Anket Geliştirme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar
15 YARIYIL SONU SINAVI

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Büyüköztürk Şener ve Diğerleri (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Yay. 4. Baskı, Ankara.
Diğerleri ve Raziye Oban (Çakıcıoğlu),(2011). Kuramdan Uygulamaya Yapılandırmacı Coğrafya Öğretimi, MKM Yay. Bursa.
Karasar, Niyazi (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yay., ISBN:6055426583
Özdamar, Kazım (2003). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan Kitabevi, Ankara. ISBN:9756787066.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, tartışma, gezi gözlem, seminer/kaynak inceleme, internet, öğretim elemanları ile görüşme.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 ODV Ödev
3 YSS Yıl Sonu Notu
4 BNS BNS YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YSS * 0.60
5 BUT Bütünleme
6 BBN BütSonuBaşarıNotu YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

raziye.oban@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 5 65
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Ödev Hazırlama 1 20 20
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 178

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6
ÖK.15
ÖK.24
ÖK.33
ÖK.44
ÖK.55