DERS ADI

: KENTSEL KORUMA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAC 5017 KENTSEL KORUMA SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT RAZİYE ÇAKICIOĞLU OBAN

Dersi Alan Birimler

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Dünya'da ve Türkiye'de kentsel koruma alanlarının tanınması ve bu alanların sürdürülebilir kalkınma açısından turizm aracılığıyla değerlendirilmesinin öneminin uygulama çalışmalarıyla kavranabilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kentsel Koruma ile ilgili kavram bilgisini bilir.
2   Dünyadaki Kentsel Koruma koşullarını bilir.
3   Dünyadaki ve Türkiye'deki kentsel koruma alanlarını tanıyabilir.
4   Dünyadaki ve Türkiye'deki kentsel koruma alanlarını turizm aracılığıyla değerlendirebilmeyi planlayabilir.
5   Kullanarak korumanın sürdürülebilir kalkınma açısından önemi konusunda farkındalık oluşturabilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kentsel Koruma ile İlgili Temel Kavramlar
2 Koruma Olgusu ve Korumacılığın Boyutları
3 Tarihi ve Kültürel Değerleri Korumanın Önemi
4 Eski Kentsel Dokunun Korunmasının Gerekliliği / Kentsel Korumanın Kentlere Etkisi
5 Dünya'da Koruma Çalışmaları ve Önemli Kentsel Koruma Alanları
6 Türkiye'de Koruma Çalışmaları ve Önemli Kentsel Koruma Alanları
7 ARA SINAV
8 Koruma Kapsamında Kültürel Turizm Boyutu
9 Devlet Adamlarının Koruma Konusuna Bakış Açısı
10 Eski Kentsel Dokuyu Korumanın Avantajları
11 Koruma Konusunda Sınırlılıklar
12 Dünya'da Kentsel Koruma Alanlarının Sorunları
13 Türkiye'de Kentsel Koruma Alanlarının Sorunları
14 Eski Kentsel Dokuya Ait Mekânların Kullanımı Açısından Öneriler konulu arazi gezisi (İzmir anakent merkezinde koruma alanları)
15 YARIYIL SONU SINAVI

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ahipaşaoğlu, Suavi; Kaya, İlke; Arıkan, İrfan ( ). Turizm ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Gazi Kitabevi, Ankara.
Ahipaşaoğlu, Suavi; Değirmencioğlu, Özdal ( ). Anadolu'da Turizm Rehberliği Temel Bilgileri, Gazi Kitabevi, Ankara.
Akçura, N. (1975). Korunması Gerekli Alanlar, Tanımları, Koruma Araç ve Yöntemleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü Bülteni (MTRE), Tarihi Çevre Korunması Semineri Bildirileri, Sayı 4, [33 - 39], İstanbul.
AKDAĞ, Şengül (1993). Türkiye de 1974 - 1989 Yılları Arasında Yayınlanmış Mimari İle İlgili Kitap ve Makale Bibliyografyası, Ankara Üniversitesi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Lisans Tezi, Ankara.
Akdamar, Ali (2005). Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma, Tarihi Kentler Birliği Dergisi, Ocak, Şubat, Mart 2005, Sayı 1, [44 - 46], İstanbul.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, tartışma, gezi gözlem, seminer/kaynak inceleme, internet, öğretim elemanları ile görüşme.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 ODV Ödev
3 YSS Yıl Sonu Notu
4 BNS BNS YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YSS * 0.60
5 BUT Bütünleme
6 BBN BütSonuBaşarıNotu YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

raziye.oban@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 4 52
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 2 10 20
Sunum Hazırlama 2 10 20
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 165

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6
ÖK.15
ÖK.24
ÖK.34
ÖK.44
ÖK.55