DERS ADI

: COĞRAFYA'DA ÇEVRE EĞİTİMİ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAC 5009 COĞRAFYA'DA ÇEVRE EĞİTİMİ I SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Nüfus çoğalması, kirlilik, kaynak kullanımı ve bu kaynağın yanlış kullanımı, şehir ve kırsal planlama, doğal kaynaklar üzerinde taleplerle modern teknolojinin ortaya çıkardığı tüm çevre sorunlarının çözümünde etkili çevre eğitimi hakkında gerekli bilgi beceri ve tutumlara sahip olmak. Çevre Eğitimi konusunda proje üretebilecek düzeyde yeterli düzeyde uzmanlık geliştirmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Yaşayan neslin gereksinmelerinin, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama olanaklarından taviz verilmeden, oluşturulan çevre eğitimine yönelik yapılan çalışmalardan haberdar olup yeni perspektifler kazanmak .
2   Uluslararası nitelik ve çevre sorunlarının sınır ötesi ve küresel sorunlar olması özelliği bakımından çevre eğitiminin önemi hakkında gerekli donanıma sahip olmak ve bu konuda çözüm önerileri getirmek.
3   Nüfus çoğalması, kirlilik, kaynak kullanımı ve bu kaynağın yanlış kullanımı, şehir ve kırsal planlama, doğal kaynaklar üzerinde taleplerle modern teknolojinin ortaya çıkardığı tüm çevre sorunlarının çözümünde etkili çevre eğitimi hakkında gerekli bilgi beceri ve tutumlara sahip olmak.
4   Çevre Eğitimi konusunda proje üretebilecek yeterli düzeyde uzmanlık geliştirmek.
5   Çevre koruma İle İlgili Kanun ve Yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Çevre Eğitiminin Konusu, Amacı Ve Metodları
2 Çevre Eğitimine Yönelik Yaklaşımlar
3 Coğrafya Yoluyla Sürdürülebilirlik Öğretimi
4 Dünyada Yükseköğretimde Çevre Eğitimi
5 Türkiyede Yükseköğretimde Çevre Eğitimi
6 Dünyada Ortaöğretim Programlarındaki Çevre Eğitiminin Özellikleri
7 Dünyada Ortaöğretim Programlarındaki Çevre Eğitiminin Özellikleri
8 Türkiyede Ortaöğretim Programlarındaki Çevre Eğitiminin Özellikleri
9 Ara Sınav
10 Türkiyede Ortaöğretim Programlarındaki Çevre Eğitiminin Özellikleri
11 Çevrenin Korunması ve Sürdürülebilir Kalkınma Konusunda Eğitim Alanında Yapılan Projeler
12 Çevre koruma İle İlgili Kanun ve Yönetmelikler
13 Çevre Koruması Alanında Uluslararası iş Birliği Çalışmaları
14 Çevre Eğitiminde Türkiye nin Güçlü ve Zayıf Yanları, Tehdit ve Fırsatlar
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

www.ecology.com/
www.eoearth.org/article/Ecology
www.learner.org/courses/envsci/.../ecology/ -
www.intecol.net
Güney.E.(2004) Çevre Sorunları Coğrafyası Ankara Gündüz Yay.
Kışlalıoğlu M, Berkes F (1993)Çevre ve Ekoloji- İstanbul.Remzi Kitabevi
Özey R. (2001) Çevre Sorunları .Aktif Yay. İstanbul
Muslu Y.( 2000) Ekoloji ve Çevre Sorunları . Aktif Yay. İstanbul
Görmez K.(2010) Çevre Sorunları .Nobel Yay.Dağ. Ankara
Environmental Literacy Assessment Consortium. (1995). Environmental literacy/needs assessment project. Stevens Point; University of Wiscon¬sin-Stevens Point
May, T. (1997). Elements of success in environmental education through practitioner eyes. Unpublished doctoral dissertation. University of Ten¬nessee, KnoxvUle.
Marcinkowski, T. (1993). A contextual review of the "quantitative para¬digm" in EE research. In R, Mrazek (Ed.), Alternative paradigms in environmental education research (pp. 29-79), Troy, OH: North Ameri¬can Association for Environmental Education.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunuş, anlatım, örnek olay yöntemleri (Yapılandırmacı , aktif öğretim uygulamaları )

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 ODV Ödev
3 YSS Yıl Sonu Notu
4 BNS BNS YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YSS * 0.60
5 BUT Bütünleme
6 BBN BütSonuBaşarıNotu YIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

emine.teyfur@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 6 84
Sunum Hazırlama 1 10 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 190

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6
ÖK.134
ÖK.244
ÖK.353
ÖK.434
ÖK.533