DERS ADI

: ARAZİDEN FAYDALANMA I (OVALAR)

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAC 5001 ARAZİDEN FAYDALANMA I (OVALAR) SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT ADNAN SEMENDEROĞLU

Dersi Alan Birimler

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Araziden yararlanma kavramını tüm boyutları ile öğrenilmesi, Türkiye ovalarında araziden yararlanma durumlarının öğrenilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Arazi kavramı ve bileşenlerini öğrenebilme
2   Yararlanma bakımından arazi çeşitlerini öğrenebilme
3   Arazi ve araziden yararlanmayı etkileyen doğal faktörleri öğrenebilme
4   Türkiye deki ovaların çeşitli bölümlerinde araziden yararlanma durumunu öğrenebilme
5   Arazi ve araziden yararlanmayı etkileyen sosyo-ekonomik faktörleri öğrenebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tanım, Kapsam ve Tarihçe
2 Araziyi meydana getiren unsurlar
3 Çeşitli açılardan arazi tipleri
4 Araziyi etkileyen doğal faktörler
5 Araziyi etkileyen sosyo-kültürel faktörler
6 Yararlanma bakımından arazi çeşitlerine genel bakış
7 Geçmişten günümüze kayaç ve minerallerden tarım dışı yararlanma. Türkiye de arazi kullanımına genel bakış
8 ARA SINAV
9 Araziden yararlanmada ova ve ova tiplerinin değerlendirilmesi (delta ve kıyı ovaları)
10 Tektonik ovalar
11 Dağ eteği ovaları
12 Dağ içi ve vadi boyu ovaları. Eski göl tabanı ovaları
13 Karstik ve tektono-karstik ovalar, arazi inceleme gezisi
14 Tektonik ve dağ eteği ovaları, arazi inceleme gezisi
15 YARIYIL SONU SINAVI

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Tunçdilek, N., (1985). Türkiye nin Relief Şekilleri ve Arazi kullanımı. İ.Ü. Yay.No: 3379. İstanbul.
Tunçdilek, N., (1986). Araziden Yararlanmada Yeni Bir Yöntem Denemesi İçin Coğrafi Gerekçe. İ.Ü. Deniz Bil. ve Coğr. Enst. Bülteni. Cilt: 2, Sayı: 3.1-20. İstanbul.
DERGİLER: Makale ve ders notları
Semenderoğlu, A., (2006). Türkiye Ovalarında Araziden Yararlanma (Sunu).

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, sunu, tartışma, gezi ve gözlem.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

a.semenderoglu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 5 65
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Final Sınavına Hazırlık 1 26 26
Ödev Hazırlama 1 5 5
Arazi çalışması 2 12 24
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 188

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6
ÖK.155435
ÖK.255435
ÖK.355445
ÖK.444435
ÖK.555335