DERS ADI

: TÜRKİYE'DE ŞEHİRLEŞME VE SORUNLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAC 5006 TÜRKİYE'DE ŞEHİRLEŞME VE SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT RAZİYE ÇAKICIOĞLU OBAN

Dersi Alan Birimler

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Türkiye'de kentleşme, kentleşme modelleri ve kentleşmeye yol açan faktörleri kavrayarak kentleşmenin sosyo-ekonomik değişim üzerindeki etkilerini yorumlayabilme.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türkiye'de Cumhuriyet ile birlikte ortaya çıkan kentleşme hareketlerinin 1950 ve sonrasında göçe etkisini değerlendirebilir.
2   Büyük kentleri ortaya çıkaran faktörleri analiz edebilir.
3   Türkiye'deki kentleri fonksiyonlarına göre ayırt edebilir.
4   Kentlerde göç sonrası oluşan değişimleri değerlendirebilir.
5   Kent sorunlarını (sosyal, kültürel ve ekonomik marjinalleşme) tanır ve çözümler üretebilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Türkiye'de Kentleşme Dersine İlişkin Kavramlar
2 Türkiye'de Göç ve Kentleşmenin Tarihi
3 Cumhuriyet Döneminde Göç ve Kentleşmenin Dinamikleri
4 1950 Öncesindeki Göçler ve Kentleşmeye Etkileri
5 1950-60 Döneminde Tarımsal Modernizasyon ve Kırsal Ekonomide Değişim
6 1950-60 Döneminde Göçler ve Kentsel Gelişme
7 ARA SINAV
8 1960-80 Döneminde Göçler ve Kentsel Gelişme
9 1980 Sonrasında Göçler ve Kentsel Gelişme
10 Türkiye'de Ulusal ve Bölgesel Çekim Merkezi Olan Kentler
11 Türkiye'de Göçler ve Demografik Dönüşüm
12 Türkiye Kentlerinde Gecekondu, Altyapı ve Planlama Sorunları
13 Türkiye Kentlerinde İşgücü Marjinalleşmesi ve Kayıt Dışı Ekonomi
14 Türkiye Kentlerinde Çevre Sorunları
15 YARIYIL SONU SINAVI

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

KELEŞ Ruşen, Kentleşme Politikası, İmge Yayınları, 2004
KILIÇBAY Mehmet Ali, Şehirler ve Kentler, İmge Yayınları, 2002
DURU Bülent ve ALKAN Ayten, 20. yy Kenti, İmge Yayınları, 2002
TOPRAK KARAMAN Zerrin, Kent Yönetimi ve Politikası, İzmir, 2001
KUBAN Doğan, Türkiye'de Kentsel Koruma, Tarih Vakfı-Yurt Yayınları, 2001
BENEVOLO Leonardo (cev. Nur NİRVEN), Avrupa Tarihinde Kentler, Yeni Binyıl-Afa Yayınları, 1995
TEKELİ İlhan, Modernite Aşılırken Kent Planlaması, İmge Yayınları, 2001
DUMOND Paul ve GEORGEON Fronçois (1999). Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, tartışma, gezi gözlem, seminer/kaynak inceleme, internet, öğretim elemanları ile görüşme.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

raziye.oban@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 4 52
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 2 10 20
Sunum Hazırlama 2 10 20
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 165

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6
ÖK.14
ÖK.25
ÖK.33
ÖK.44
ÖK.554