DERS ADI

: MÜZİK, TOPLUM VE KÜLTÜREL ÇÖZÜMLEME

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSM 5029 MÜZİK, TOPLUM VE KÜLTÜREL ÇÖZÜMLEME ZORUNLU 2 0 0 8

Dersi Veren Birim

Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT MÜMTAZ HAKAN SAKAR

Dersi Alan Birimler

Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

`müzik eğitimi' olgusunun aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir görüngü olduğunu ortaya koyabilmek ve müzik-kültür ilişkisi bağlamında konuyu sorgulayabilmektir. Günümüzde, disiplinler arası bir yaklaşım bilimin ve bilgi üretiminin ilerlemesi bakımından hayati önemdedir. Bu bağlamda müzikbilim ve müzik eğitimi disiplinlerinin kazanımları ve bu kazanımların müzik eğitimi araştırmalarına yansıtılması dersin asıl amacını ortaya koyar.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bilimsel inceleme kategorisi olarak müzik ve topluma ilişkin temel kavramları bilir.
2   Müzik ve kültüre ilişkin temel kavramları bilir.
3   Kültürel kimlik ve müziğe ilişkin temel kavramları bilir.
4   Müzikte anlam ve anlamlandırmaya ilişkin temel kavramları bilir ve analitik çözümleme yapabilir.
5   Müzik bilim ve müzik eğitimi ilişkisi bağlamında, müzik eğitiminde disiplinler arası yeni biçimlenmeleri kavramlaştırabilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bilimsel inceleme kategorisi olarak müzik ve topluma ilişkin kavramlar.
2 Müzik ve kültür ile ilgili kavramlar.
3 Frankfurt Okulu ve sanata ilişkin kavramları.
4 Kültürel Çalışmalar (Cultural Studies) ekolü ve müzik.
5 Kültürel kimlik ve müzik.
6 Kültürel kimlik bağlamında müzik ve toplumsal cinsiyet.
7 Müzikte anlam ve anlamlandırma.
8 Ara Sınav
9 Popüler kültür, sanat ve toplum.
10 Altkültürler/Scenes
11 Popüler müzik ve müzik eğitimi
12 Genel müzik eğitimi ve toplum
13 Amatörler için müzik eğitimi ve toplum
14 Müzisyen pratikleri
15 Bitirme Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

M. Clayton, T. Herbert, R. Middleton (ed): "The Cultural Study of Music", Routledge, London, 2003
N. Cook: "Music, Imagination and Culture", Oxford Univ. Pr., 1990.
J. Friedman: "Cultural Identity and Global Process", Sage Publ., 1995.
L. Gren: "Music, Gender, Education", Cambridge Univ. Pr. 1997.
Ellen Koskoff (ed): "Women and Music in Cross-Cultural Perspective", University of Illinois Pr. 1987.
S. Mc Clary: "Feminine Endings", Univ. Of Minnrsota, 1991.
Angela Mc Robbie: "Postmodernizm ve Popüler Kültür", çev: Almila Özdek, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1999.
E. Said; "Müzikal Nakışlar": çev: G. Çağalı güven, Agora Kitaplığı İstanbul, 2006.
J. Storey; "Popüler Kültür Çalışmaları: Kuramlar ve Metotlar", çev: Koray Karaşahin, Babil Yay. İstanbul, 2000.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, gösterip-yapma.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

hakan.sakar@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 8 104
Vize Sınavına Hazırlık 3 10 30
Final Sınavına Hazırlık 4 10 40
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 203

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8
ÖK.14435
ÖK.23435
ÖK.33435
ÖK.43435
ÖK.53435