DERS ADI

: DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT ZÜBEYDE ERBAYRAKTAR

Dersi Alan Birimler

Klinik Sinirbilimler Tezsiz Yüksek Lisans
Muskuloskeletal Fizyoterapi Yüksek Lisans
Nörolojik Fizyoterapi - Rehabilitasyon Yüksek Lisans
Ortopedik Fizyoterapi Yüksek Lisans
Geriatrik Fizyoterapi Yüksek Lisans
Kardiyopulmoner Fizyoterapi Yüksek Lisans
Biyokimya Yüksek Lisans
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans
Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans
Temel Onkoloji Yüksek Lisans
Biyofizik Yüksek Lisans
Radyofarmasötik Bilimler Yüksek Lisans
Mikrobiyoloji Yüksek Lisans
Biyomekanik Yüksek Lisans
Klinik İlaç Araştırmaları Yüksek Lisans
Translasyonel Onkoloji Yüksek Lisans
Tibbi Biy.Ve Gen. Yüksek Lisans
Tıbbi Bilişim Yüksek Lisans
Moleküler Tıp Yüksek Lisans
Hareket ve Antrenman Bilimi Yüksek Lisans
Protez - Ortez Yüksek Lisans
Kbb (Odyoloji) Yüksek Lisans
Anatomi Yüksek Lisans
Medikal Fizik Yüksek Lisans
Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans
Farmakoloji Yüksek Lisans
Deneysel Fetal Cerrahi Yüksek Lisans
Laboratuvar Hayvanları Bilimi Yüksek Lisans
Toksikoloji Yüksek Lisans
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Yüksek Lisans
Kanser Epidemiyolojisi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Temel tıp bilimlerinin farklı disiplinlerinden yüksek lisans öğrencilerinin deneysel
araştırmaların planlanması yürütülmesi ve değerlendirilmesi konularında önemli yönleri
kavratmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Araştırmada etik özellikleri öğrenmek
2   Literatür taramasının nasıl yapıldığını kavramak
3   Araştırma sistematiğini anlamak
4   Araştırma projesi hazırlamayı öğrenmek - (gerekçe, mat.metod bütçe vb bölümlerin
5   Deneysel Metodolojileri anlama ve deney sonuçlarını kaydetme-Veri kayıt defteri
6   Proje Önerilerinin Değerlendirilmesi Projelerin Yürütülmesi ve Raporlanmasını
7   SBE de tez Akış şemasını ve Tez yazım kurallarını öğrenmek
8   Sözlü ve poster bildiri hazırlama becerisini kazanmak
9   Bilimsel Makale Yazımını anlamak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bilim ve Araştırma Etiği
2 Literatür tarama nasıl yapılır
3 Literatür tarama nasıl yapılır (Küçük grup çalışması)
4 Araştırma sistematiğini kavrama
5 Araştırma projesi hazırlama - (gerekçe, mat.metod bütçe vb bölümlerin yazımı)
6 Deneysel Metodolojileri anlama ve deney sonuçlarını kaydetme-Veri kayıt defteri
7 Proje Önerilerinin Değerlendirilmesi Projelerin Yürütülmesi ve Raporlanması
8 Tez Nedir SBE de tez Akış şeması Tez yazım kuralları
9 ARASINAV
10 Poster bildirisi hazırlanması ,Sözlü bildiri hazırlanması
11 Sözlü Bildiri Sunumları
12 Poster Bildiri Sunumları
13 Araştırma projesi hazırlama-(Yazılan projelerin sunumu ve tartışılması) (Sunum+ Küçük Grup Çalışması)
14 Bilimsel Makale Yazımı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1-Cryer P. The Research Student s Guide to Success
2-Orna E, Stevens G Managing Information for Research
3-Whimster WF Biomedical Research: How to Plan, Publish and Presentit
4-Barker K At the Bench
5- Blaxter L, Hughes C, Tight M. How to Research
6- Greenhalgh T. How to Read a Paper
7- Oglen TE, Goldberg IA. Research Proposal: A Guide to Success
8.Day R-Bilimsel Makale Nasıl Yazılır Yayımlanır

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik dersler, ödevler (proje örneği hazırlanması, poster sunumu hazırlanması), sözlü
sunum yapılması, bilgisayarda veri tabanı araştırılması). Yarıyıl sınavlarının
yapılması.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 PO Performans/Ödev
3 FN Final
4 BNS Başarı VZ * 0.20 +PO * 0.20 + FN* 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.20 + PO * 0.20 + BUT* 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrenme çıktıları final klasik yazılı uzun cevaplı sorular ile değerlendirilecektir.
Ödev ve projeler ile pekiştirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof.Dr.Hüray İşlekel 0-232-4124408 hurayislekel@gmail.com

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 12.30-13.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 4 56
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 16 16
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.14
ÖK.24
ÖK.34
ÖK.45
ÖK.5455
ÖK.645
ÖK.74
ÖK.845
ÖK.9