DERS ADI

: TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİO 5024 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 9

Dersi Veren Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR GÜL HÜRAY İŞLEKEL

Dersi Alan Birimler

Klinik Sinirbilimler Tezsiz Yüksek Lisans
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Temel Onkoloji Yüksek Lisans
Biyofizik Yüksek Lisans
Radyofarmasötik Bilimler Yüksek Lisans
Mikrobiyoloji Yüksek Lisans
Biyomekanik Yüksek Lisans
Tibbi Biy.Ve Gen. Yüksek Lisans
Moleküler Tıp Yüksek Lisans
Temel Nükleer Tıp Yüksek Lisans
Anatomi Yüksek Lisans
Medikal Fizik Yüksek Lisans
Tıbbi Bilişim Bilimsel Hazırlık (YL)
Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans
Biyokimya Yüksek Lisans
Farmakoloji Yüksek Lisans
Deneysel Fetal Cerrahi Yüksek Lisans
Toksikoloji Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı temel laboratuvar ilkelerini ve ileri elektroforez teknikleri, sıvı kromatografisi tandem kütle spektrometresi, gaz kromatografisi kütle spektrometresi, nefelometre türbidimetre atomik absorbsiyon spektrometresi, izoelektrik odaklama gibi ileri laboratuvar yöntemlerini öğretmektir.
Ders, teorik ve uygulama bölümlerinden oluşmaktadır. Teorik bölümde dersin temel prensipleri ve yöntemle ilgili prosedürler verilmektedir. Dersin uygulama bölümünde ise ilgili konular ve yöntemlere yönelik uygulamalar yapılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Biyokimyanın temel alanlarından olan temel kimya ve temel biyokimya konusunda bilgi edinmiş olmalıdır.
2   Biyokimyanın temel alanlarından biri olan temel kimya ve temel biyokimya uygulamaları ile ilgili kuramsal bilgiyi kavramış olmalıdır
3   Temel laboratuar cihaz ve yöntemlerinin ilkelerini kavramış olmalıdır.
4   İleri laboratuar yöntemlerinin temel kavramlarını eleştirel şekilde analiz edebilmelidir (Örn: elektroforez yöntemlerinin farklılıkları gibi )
5   Sentez: Öğrenilen yöntemleri değişik yönlerden ele alarak sentezleyebilmeli ve yeni durumlara uyarlayabilmelidir (Örnek: LC MS MS ile yapılan tayinlerde kullanılan farklı tamponların sonuçlarını kavramak gibi)
6   Uygulanan bir yöntemin sonuçlarını irdeleyerek sunabilmelidir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin tanıtımı
2 Kolon kromatografisi (K ve U)
3 Turbidimetri, Nefelometri, (K ve U)
4 RIA, ELISA (K ve U)
5 GS-MS (K ve U)
6 Elektroforez Temel İlkeleri ve ileri elektroforez yöntemleri (K)
7 Kapiller Elektroforez (K)
8 Izoelektrik Foküsleme (IEF) (K)
9 Izoelektrik Foküsleme (IEF) (U)
10 Atomik absorbsiyon spektrometresi (K) (U)
11 LC- MS/MS (K/U)
12 LC- MS/MS MRM MODUNDA KANTİTASYON (K/U)
13 Proteomikse giriş (K)
14 Proteomiks tıpta kullanım alanları (K)

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. DNA Repair and mutagenesis, Errol C. Friedberg, Graham C. Walker, Wolfram Siede,Richard D. Wood, Roger A.Schultz and Tom Ellenberger Second Edition ASM Press, Washington DC, 2006
2. Mass Spectrometry, Edmond deHoffmann and Vincent Stroobant Second Edition John Wiley, Chichester, 2002,
3. Tietz: Klinik Kimyada Temel İlkeler Beşinci Baskı. (Editörler: Burtis & Ashwood) (Çeviri Editörü: Diler Aslan).PALMY yayıncılık, pp.352-387.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, teorik ve uygulama bölümlerinden oluşmaktadır. Teorik bölümde ilgili dersin temel prensipleri ve ilgili yöntemle ilgili prosedürler verilmektedir. Uygulamada edindikleri bilgileri laboratuar defterlerine aktarmaları beklenmektedir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV Ödev/Sunum
2 FN Final
3 BNS Başarı ODV * 0.30 + FN* 0.70
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu ODV * 0.30 + BUT* 0.70

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Kavrama, öğrenme, analiz etme, karşılaştırma, uygulama, interaktif katılım

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

) Derse öğrencilerin konuyu okumuş olarak gelmeleri beklenmektedir. Mazeret durumlarında ders öğretim üyesini önceden bilgilendirmesi beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

e-posta. huray.islekel@deu.edu.tr Telefon: 412 44 08

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma günleri 12.30-13:30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Uygulama 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Final Sınavına Hazırlık 1 35 35
Ödev Hazırlama 2 25 50
Sunum Hazırlama 1 25 25
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 225

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1345344453234
ÖK.2455234453333
ÖK.3455334553234
ÖK.4455335553335
ÖK.5444234443224
ÖK.6555354444434