DERS ADI

: TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİO 5019 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ I SEÇMELİ 3 2 0 10

Dersi Veren Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR GÜLGÜN OKTAY

Dersi Alan Birimler

Klinik Sinirbilimler Tezsiz Yüksek Lisans
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Temel Onkoloji Yüksek Lisans
Biyofizik Yüksek Lisans
Tıbbi Bilişim Bilimsel Hazırlık (YL)
Moleküler Tıp Yüksek Lisans
Radyofarmasötik Bilimler Yüksek Lisans
Mikrobiyoloji Yüksek Lisans
Biyomekanik Yüksek Lisans
Temel Sinirbilimler Yüksek Lisans
Tibbi Biy.Ve Gen. Yüksek Lisans
Anatomi Yüksek Lisans
Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans
Biyokimya Yüksek Lisans
Farmakoloji Yüksek Lisans
Deneysel Fetal Cerrahi Yüksek Lisans
Fizyoloji Yüksek Lisans
Laboratuvar Hayvanları Bilimi Yüksek Lisans
Toksikoloji Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı temel laboratuvar ilkelerini ve genel laboratuvar prosedürlerini öğretmektir.
Ayrıca ayırma tekniklerine giriş yapmaktır.
Ders, teorik ve uygulama bölümlerinden oluşmaktadır. Ders, bir mini proje kapsamında verilmektedir. Teorik bölümde ilgili dersin temel prensipleri ve ilgili yöntemle ilgili prosedürler verilmektedir. Dersin uygulama bölümünde ise sıçan dokularından (beyin, karaciğer, kalp, böbrek, akciğer) tartım, homojenizasyon ve santrifügasyon ile süpernatant elde edilmektedir. Elde edilen süpernatant, tüm yarıyıl boyunca öğrenilecek yöntemlerde kullanılmaktadır. Bu süpernatanlarda öncelikle protein tayin yöntemleri-Biüret, Modifiye Lowry ve Bradford kullanılarak protein miktarları belirlenir. Daha sonra spektrofotometre kullanılarak Glutatyon-S-Transferaz ölçümü , Spektroflorometre ile MDA ölçümü, Sıvı Kromatografi ( HPLC) yöntemi ile MDA ölçümü yapılır. SDS-PAGE (sodyum dodesil sülfat- poliakrilamid jel elektroforezi) ile bilinmeyen protein bantlarının MW molekül ağırlıkları hesaplanır. Öğrenciler, yarıyıl bitiminde elde ettikleri sonuçları içeren sunum yaparlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Biyokimyanın temel alanlarından olan temel kimya ve temel biyokimya konusunda bilgi edinmiş olmalıdır.
2   Biyokimyanın temel alanlarından biri olan temel kimya ve temel biyokimya uygulamaları ile ilgili kuramsal bilgiyi kavramış olmalıdır
3   Temel laboratuar cihaz ve yöntemlerinin ilkelerini kavramış olmalıdır.
4   Temel laboratuar yöntemlerinin temel kavramlarını eleştirel şekilde analiz edebilmelidir (Örn: protein tayin yöntemlerinin farklılıkları gibi )
5   Sentez: Öğrenilen yöntemleri değişik yönlerden ele alarak sentezleyebilmeli ve yeni durumlara uyarlayabilmelidir (Örnek: SDS-PAGE de bulunan proteinlerin farklı dokularda neden farklı olduğunu tartışabilmek)
6   Uygulanan bir yöntemim sonuçlarını irdeleyerek sunabilmelidir.
7   Temel laboratuar becerilerini edinmiş olmalıdır(örnek: tartım yapma, tampon hazırlama, pH ölçümü, homojenize etme, santrifüj yapma)
8   Genel laboratuar prosedürlerini uygulama becerisini edinmiş olmalıdır (örnek: spektrofotometre, spektroflorometre, HPLC, SDS-PAGE)

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş * Ders Tanıtımı * Laboratuarda Güvenlik * Laboratuarda Çalışma İlkeleri * Genel Laboratuar Ekipmanları
2 * Laboratuar Hazırlığı * Tartım İlkeleri * SI Birimleri * Çözelti Hazırlığı (Konsantrasyon Hesaplamaları)
3 Çözelti Hazırlığı (Konsantrasyon Hesaplamaları) * pH Ölçümü ve Tampon hazırlama
4 * Proje Hazırlık Çalışması * Homojenizasyon teknikleri * Santrifügasyon ; temel ilkeleri ve türleri * Video gösterimi
5 * Spektrofotometri ; Temel İlkeleri ve Uygulamaları * Spektrofotometre ile Glutatyon-S-Transferaz ölçümü
6 Spektrofotometre ile Protein miktarı ölçümü * Biüret Yöntemi ile protein tayini * Lowry Yöntemi ile protein tayini
7 * Bradford Yöntemi ile protein tayini * BCA Yöntemi ile protein tayini
8 Protein Tayin Yöntemleri uygulama grup sunumları
9 * Spektroflorometri ; Temel İlkeleri ve Uygulamaları * Spektroflorometre ile MDA ölçümü
10 * Kromatografinin Temel İlkeleri * Kromatografi Türleri ve Uygulamaları
11 * Sıvı Kromatografi ( HPLC) yöntemi ile MDA ölçümü
12 Elektroforezin temel İlkeleri * Elektroforez Türleri ve Uygulamaları * Elektroforez Tamponu Hazırlama
13 Jel dökme * Jel Yürütme * Jel Boyama
14 Protein Bantlarının Kantitasyonu

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Tietz: Klinik Kimyada Temel İlkeler Beşinci Baskı. (Editörler: Burtis & Ashwood) (Çeviri Editörü: Diler Aslan).PALMY yayıncılık, pp.352-387.
http://www.ruf.rice.edu/~bioslabs/methods/protein/protein.html
http://www.ruf.rice.edu/~bioslabs/tools/graphs/dataplot.html

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, teorik ve uygulama bölümlerinden oluşmaktadır. Ders, bir mini proje kapsamında verilmektedir. Teorik bölümde ilgili dersin temel prensipleri ve ilgili yöntemle ilgili prosedürler verilmektedir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 ODV Ödev
3 FN Final
4 BNS Başarı VZ * 0.30 + ODV * 0.20 +FN* 0.50
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.30 + ODV * 0.20 + BUT* 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Kavrama, öğrenme, analiz etme, karşılaştırma, uygulama, interaktif katılım

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

gulgun.oktay@deu.edu.tr Telefon: 412 44 02 GSM: + 5363548774

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma günleri 12.30-13:30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Uygulama 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 40 40
Oturum'a Hazırlık 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 5 70
Ödev Hazırlama 1 17 17
Sunum Hazırlama 1 17 17
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 250

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1444334443324
ÖK.2444224443234
ÖK.3555324543234
ÖK.4454324453234
ÖK.5455524543224
ÖK.6455443343324
ÖK.7555434543434
ÖK.8555424542333