DERS ADI

: LABORATUVAR UYGULAMALARINDA GÜVENLİK İLKELERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBE 5040 LABORATUVAR UYGULAMALARINDA GÜVENLİK İLKELERİ SEÇMELİ 1 0 0 2

Dersi Veren Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT YAVUZ DOĞAN

Dersi Alan Birimler

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Biyokimya Yüksek Lisans
Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans
Temel Onkoloji Yüksek Lisans
Biyofizik Yüksek Lisans
Moleküler Tıp Yüksek Lisans
Radyofarmasötik Bilimler Yüksek Lisans
Translasyonel Tıp Yüksek Lisans
Mikrobiyoloji Yüksek Lisans
Biyomekanik Yüksek Lisans
Tibbi Biy.Ve Gen. Yüksek Lisans
Temel Nükleer Tıp Yüksek Lisans
Anatomi Yüksek Lisans
Medikal Fizik Yüksek Lisans
Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Yüksek Lisans
Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans
Farmakoloji Yüksek Lisans
Egzersiz Fizyolojisi Yüksek Lisans
Fizyoloji Yüksek Lisans
Laboratuvar Hayvanları Bilimi Yüksek Lisans
Toksikoloji Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Multidisipliner yaklaşımla laboratuvarlarda çalışacak araştırmacıların laboratuvar ortamından kaynaklanabilecek biyolojik, kimyasal ve fiziksel kaynaklı olası risk ve tehlikeleri tanımlamaları ve ortaya çıkabilecek olası kazaları önlemek veya ortadan kaldıracak bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Laboratuvar güvenliği kavramı ve prensipleri hakkında bilgi sahibi olma
2   Biyogüvenlik düzeyleri ile laboratuvar kaynaklı patojenler arasındaki risk bağlantısını ilişkilendirme ve İyi laboratuvar ve iyi üretim uygulamalarını tanımlayabilmeli.
3   Zararlı etmenler ve bunlardan korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaları
4   Güvenli laboratuvar çalışma kurallarını uygulayabilmeli
5   Laboratuvarın risk değerlendirmesini uygulayabilmeli
6   Güvenli çalışma koşulları ile kaza kavramları arasındaki ilişkiyi belirleyebilmeli

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Biyogüvenlik tanımı, Biyolojik ajanların risk ölçütleri, biyogüvenlik düzeyleri ve İnfeksiyöz ajanların sınıflandırılması, Güvenli lab. Çalışma uygulamaları Doç.Dr. EMEL ALTEKİN
2 Yasa ve yönetmelikler, İyi laboratuvar ve iyi üretim uygulamaları Doç.Dr. YASEMİN BASKIN
3 Kan kaynaklı ajanlarla güvenli çalışma kuralları (evrensel korunma ilkeleri ve korunma), Kişisel korunma araçları Yrd.Doç.Dr. Yavuz DOĞAN
4 Genetik materyaller ve Rekombinant DNA molekülü içeren örneklerle güvenli çalışma prensipleri, İkincil mekanik koruyucu sistemler; Biyolojik güvenlik kabinleri Yrd.Doç.Dr. ÇİĞDEM ERESEN YAZICIOĞLU
5 Deney Hayvanları laboratuvarları ve iyi laboratuvar uygulamaları Doç.Dr. MERAL KARAMAN
6 Dekontaminasyon ve dezenfeksiyon, Atıkların sınıflandırılması, atık yönetimi, Biyolojik materyallerin taşınması Doç.Dr. Z.SULTAN ALTUN
7 Radyasyon ve radyonüklitlerle güvenli çalışma uygulamaları Doç.Dr. TÜRKAN ERTAY
8 Ara sınav
9 Kimyasallarla güvenli çalışma uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Nilgün YENER
10 Biyofiziksel ve Fiziksel etmenlerin insan üzerine olumsuz etkileri Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN
11 Risk algısı ve değerlendirmesi Prof. Dr. O. Alparslan ERGÖR
12 Laboratuvar güvenliğinin değerlendirilmesi ve denetim uygulaması Yrd.Doç.Dr. Yavuz DOĞAN
13 Kaza, ramak kaza kavramları, değerlendirme ve önleme yaklaşımları, Acil durum uygulamaları Prof. Dr. O. Alparslan ERGÖR
14 Genel değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Biosafety in Microbiological and Biomedical Laborotories 5th edition 2009, Centers for Disease Control and Prevention National Institutes of Health.
Yardımcı kaynaklar:
1. Laboratory biosafety manuel 3th edition 2004, World Health Organization, Geneva
2. Laboratory biorisk management standard 2008, European Comittee for Standardization
Referanslar:
Diğer ders materyalleri: Dokuz Eylül Hastanesi Merkez Lab. Biyogüvenlik el kitabı

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik eğitim, Uygulamalı eğitim

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 FN Final
2 BNS Başarı FN
3 BUT Bütünleme Notu
4 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu BUT

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dönem sonunda yazılı final sınavı uygulanarak değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

yavuz.dogan@deu.edu.tr
0533 3044999

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 1 14
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Kitap Okuma 14 1 14
Alan/saha çalışması 1 2 2
Final Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1555325543324
ÖK.2555345553335
ÖK.3555335553345
ÖK.4555335553344
ÖK.5455344543244
ÖK.6555444553245