DERS ADI

: HÜCRE KÜLTÜRÜ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TBG 5035 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 2 0 6

Dersi Veren Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT ZEYNEP SERCAN

Dersi Alan Birimler

Klinik Sinirbilimler Tezsiz Yüksek Lisans
Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans
Temel Onkoloji Yüksek Lisans
Radyofarmasötik Bilimler Yüksek Lisans
Mikrobiyoloji Yüksek Lisans
Biyomekanik Yüksek Lisans
Tibbi Biy.Ve Gen. Yüksek Lisans
Moleküler Tıp Yüksek Lisans
Klinik İlaç Araştırmaları Yüksek Lisans
Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans
Biyokimya Yüksek Lisans
Translasyonel Tıp Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin hücre kültürü teknikleri ile ilgili temel bilgileri edinmeleri; in-vitro koşullarda üreyen hücrelerdeki adaptasyon süreci ve biyolojik değişiklikleri kavramaları ve temel hücre kültürü tekniklerini uygulama becerisini kazanmalarıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Primer doku hücreleri ile kültür hücrelerinin biyolojik özelliklerini sıralar
2   Proliferasyon, transformasyon, hücre ölümü, diferansiyasyon süreçlerini ile ilgili temel bilgiyi tekrarlar
3   Hücre kültürü tekniklerinde kullanılan ekipman, sarf malzemeleri ve ortamları bilir.
4   Hücre kültürü laboratuarında uygulanan biyogüvenlik kurallarını, sterilizasyon ve aseptik teknikleri bilir.
5   Klonlama ve transfeksiyon tekniklerini tarif eder.
6   Hücre karakterizasyonu ve ayrımlama tekniklerini tarif eder.
7   Ortam hazırlama, süspansiyon ve monolayer kültür ekimi, idamesi, sonlandırması, hücre dondurma/çözme ve basit canlılık testlerini uygulama becerilerine sahiptir.
8   Günlük kültür izlemi yaparak kurallara uygun laboratuar defteri tutar.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Programın tanıtımı Kültür Hücrelerin Biyolojisi
2 Hücre kültürü laboratuvarının planlanması ve dizaynı Hücre kültüründe kullanılan ekipman, sarf malzemeleri ve ortamlar
3 Hücre kültür ortam hazırlama ve süspansiyon kültür ekimi Güvenlik, sterilizasyon ve aseptik teknikler
4 Süspansiyon kültür pasajının yapılması, hücre sayımı ve canlılık testi uygulanması Primer Kültür ve Hücre Hatlarının Özellikleri
5 Hücre kültüründe kontaminasyon Hücre dondurma teknikleri Monolayer kültür ekiminin izlenmesi ve uygulanması
6 Transformasyon ve transfeksiyon kavramaları Dondurma ortamı hazırlama ve süspansiyon kültür hücrelerinin dondurulması izlenmesi
7 Klonlama ve seçim, hücre ayrımlama yöntemleri Monolayer üreyen hücrelerin pasajı uygulaması
8 Kültür hücrelerinin karakterizasyon ve differansiyasyonu
9 Dondurulmuş hücre çözme ve ekimi
10 Proje çalışmaların gözden geçirilmesi, tartışma ve uygulaması
11 Proje çalışmaların gözden geçirilmesi, tartışma ve uygulaması
12 Proje çalışmaların gözden geçirilmesi, tartışma ve uygulaması
13 Proje çalışmaların gözden geçirilmesi, tartışma ve uygulaması
14 Değerlendirme ve Proje Rapor Teslim Tarihi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Freshney RI: "Culture of Animal Cells, Amanual of Basic Technique" Fourth ed., Wiley-Liss, 2000
Yardımcı kaynaklar:
G.M.Cooper, The Cell A Molecular Approach, Second ed.,ASM Press, Sinauer Associates Inc., 2000

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum: Temel teorik bilgiler sunum olarak verilecektir.
Ödev: Öğrenciler dönem içerisinde 4 defa, literatür taraması yaparak ders koordinatörü öğretim üyesinin belirleyeceği konularda yazılı ödev teslim edecektir
Proje: Her öğrenci, ders koordinatörü tarafından kendisine flask içinde verilecek HeLa hücre hattının idamesi, pasajı, dondurulması, çözülmesi ve canlılık testlerinin yapılmasından sorumludur. Yapılan tüm uygulamalar dönem sonunda, fotoğraf, tablo ve tüm gözlem ve veriler ile birlikte SBE laboratuar defteri tutma kurallarına uygun bir şekilde hazırlanarak ders koordinatörüne teslim edilecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 PRJ Proje
3 FN Final
4 BNS Başarı VZ * 0.40 + PRJ * 0.10 + FN* 0.50
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + PRJ * 0.10 + BUT* 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

ÖÇ1-ÖÇ6: Yazılı ara sınav ve dönem içi ödevler yoluyla değerlendirilecektir.
ÖÇ7 ve ÖÇ8: Dönem sonunda teslim edilen laboratuar defterinin derste belirtilen kurallara uygunluğu ve laboratuar çalışmalarına olan devam göz önünde değerlendirilecektir. Öğrencilerin uygulama becerileri öğretim üyesi tarafından doğrudan izlem yoluyla değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri

ÖÇ1-ÖÇ6:
1.Yazılı ara sınavda sorulan kısa cevap ve uzun anlatmalı sorulara verilen cevapların yeterliliği değerlendirme kriteridir.
2.Dönem içi verilen ödevler zamanında teslim edilmiş olmaları, konu ile ilgili güncel bilginin düzgün anlaşılır bir şekilde, kaynak belirtilerek aktarılmış olması kriterleriyle değerlendirilecektir.
ÖÇ7 ve ÖÇ8:
1.Dönem sonunda teslim edilen laboratuar defterinin kurallara uygun olarak tutulmuş ve laboratuarda yapılmış olan tüm uygulamaları kapsamlı bir şekilde tarif ediyor olması en önemli değerlendirme kriteridir.
2.Laborataur çalışmalarına olan devam bir değerlendirme kriteridir.
3. Öğrencinin laboratuar çalışmalarının, ders sorumlusu öğretim üyesi tarafından değerlendirilmesinde iyi laboratuar uygulamaları, iyi ve doğru aseptik teknik, biyogüvenlik kurallarına uyum ve genel hücre kültür tekniklerini uygulama becerileri değerlendirme kriterleridir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Tel: 412 4608 E-posta: zeynep.sercan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba günleri 15:30-17:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Uygulama 14 2 28
Hücre hattının idamesi (ortalama haftada 2 kez) 12 1 12
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Ara sınava hazırlık 1 9 9
Ödev Hazırlama 4 7 28
Ara sınav 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1344344544333
ÖK.2455344444323
ÖK.3454434543324
ÖK.4554444543324
ÖK.5343223343423
ÖK.6454323432324
ÖK.7455334543324
ÖK.8555444543324