DERS ADI

: DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBE 5005 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 1 4 0 6

Dersi Veren Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR OSMAN YILMAZ

Dersi Alan Birimler

Klinik Sinirbilimler Tezsiz Yüksek Lisans
Biyokimya Yüksek Lisans
Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans
Temel Onkoloji Yüksek Lisans
Klinik Sinirbilimler Yüksek Lisans
Biyofizik Yüksek Lisans
Radyofarmasötik Bilimler Yüksek Lisans
Mikrobiyoloji Yüksek Lisans
Biyomekanik Yüksek Lisans
Temel Sinirbilimler Yüksek Lisans
Spor Fizyolojisi Yüksek Lisans
Tibbi Biy.Ve Gen. Yüksek Lisans
Moleküler Tıp Yüksek Lisans
Temel Nükleer Tıp Yüksek Lisans
Kbb (Odyoloji) Yüksek Lisans
Klinik İlaç Araştırmaları Yüksek Lisans
Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans
Farmakoloji Yüksek Lisans
Deneysel Fetal Cerrahi Yüksek Lisans
Fizyoloji Yüksek Lisans
Laboratuvar Hayvanları Bilimi Yüksek Lisans
Toksikoloji Yüksek Lisans
Translasyonel Tıp Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Dersin Amacı: Deneysel Hayvan çalışması yapacak öğrencilerin ve araştırmaların, hayvanlar üzerindeki denemelerde uymaları gerekli laboratuvar hayvanlarında biyolojilerini, üzerinde yapılacak manuplasyon tekniklerini öğretilmesi ve yapacakları proje ve çalışmalarında bu bilgi ve becerilerinin kullanmaları amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   ÖÇ 1. Deneysel Hayvan temel biyolojileri kavrayabilme
2   ÖÇ 2. Deney Hayvanlarında temel manuplasyonları kavrayabilme
3   ÖÇ 3. Deney Hayvanlarında denek seçimini ve 3R kavrayabilme
4   ÖÇ 4. Deney Hayvanlarına analjezi ve anestezi öğretilebilme
5   ÖÇ 5. Deney Hayvanlarında Sakrifikasyon tekniklerini kavrayabilme
6   ÖÇ 6. Hayvan deneylerinde posoperatif bakım ve ağrının kontrolü kavrayabilme
7   ÖÇ 7. Deneysel Hayvan Kullanılan araştırmacıların deneylerinin yürütebilmeleri için temel donanıma sahip olmaları ve bu öğrendiklerini uygulayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 K: Tanışma, Ödev konularının takdimiLaboratuvar Hayvanlarında biyolojisi U: Fare tutumu, Sıçan tutma, Tavşan tutma, Deney Hayvanlarında Temel Maniplasyonlar
2 K: Laboratuar Hayvanlarında Enjeksiyon teknikleri. U: Laboratuvar hayvanlarında Enjeksiyon (SC,İV,İP,İM), Deney Hayvanlarında Temel Maniplasyonlar
3 K: Laboratuvar hayvanlarında bazı önemli hastalıkları ) Alternatif Yöntemler, Otopsi yapması tekniği , Sakrifikasyon U: Otopsi yapılışları ve organ situsları
4 K: Laboratuvar hayvanlarında anestezi , İlaç verme ve enjeksiyon teknikleri U: : Laboratuvar hayvanlarında anestezi uygulanışı
5 K: :Laboratuvar hayvanlarında yetiştirme teknikleri , Deney hayvanlarının üretimi Temel laboratuar güvenliği ve temizlik (Çevre,ekipman, kafesler ve hayvanlarla ilgili her türlü yardımcı materyal: tanım, kullanım ve bakım, temizlik, hijyen, atıkların kontrolü U: Katater uygulaması, gastrik sonda uygulaması
6 K: Laboratuvar hayvanlarında östrus siklusu , Deney Hayvanlarının Beslenmesi U: Vajinal smear yöntemiyle östrus siklusu dönemleri
7 K: Laboratuvar hayvanlarında İşletmesi , İş Sağlığı ve Güvenliği U: Metabolizma kafesleri kullanılması
8 K: Laboratuar hayvanlarında Operasyon tekniği U: Batın açılması
9 K: Steritoksi aletinin tanıtılması, Örnek alma teknikleri U: İntra cranial giriş (ratlarda)
10 K: Ödev sunumu , sırkateyn ritim odasının tanıtımı U: Ratlarda batın açılması,
11 K: Ödev sunumu , İnsan- Sıçan ve Farelerin yaşam sürelernin karş. U: Dikiş teknikleri ve batın kapatılması
12 K: Ödev sunumu , Laboratuvar hayvanı seçimi kriterleri U: Beyin çıkartılması ve beyin bölümleri
13 K: Ödev sunumu , Biyoistatistik Pratiği , Hayvan modelleri U: Beyin çıkartılması ve beyin bölümleri
14 Genel tartışma ve değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

R.Barone, C.PAVAUN, p.c. Blın, P.Cuq : Anatomıe DuLapın, Atlas Of Rabbıt Anatomy, Masson c. Editeurs 1973
Sıegfrıed Jung : Grundlagen fürdie Zucht und Haltung der wichtigsten Versuchstiere, Gustov Fıscher Verlag Stutgart 1961.
Patrick F.Sharp. Marie C.La Regina, : The Laboratory Rat, CRC Press London 1998
H.B Waynforth: Experimental and Surgical Technique in the Rat Academıc Press London 1980
James G . Fox, Bennett. J. Cohen, Franklin M. Loew : Laboratory Animal Medicine, Academıc Press, Inc. 1984.
Dr. Nail Odabaşoğlu, Prof. Dr. Ataman Güre , Yard. Doç.Dr. Eşref Yeğin , Yard. Doç.Dr. Galip Akın : Laboratuvar hayvanları I , Van 1988

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri:
1. Sunumlar
2. Konuları araştırma, İnteraktif Tartışma ve Yorumlama
3. Ödev hazırlama
4. Bilgi Değerlendirme

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 OD Ödev
3 FN Final
4 BNS Başarı VZ * 0.60 + OD* 0.10+ FN* 0.30
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ* 0.60 + OD * 0.10+ BUT* 0.30

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Açıklamalar:
Dersin değerlendirilmesinde öncelikle derslerin temel ve ağılıklı olarak değerlendirmesinin ara sınavlarla olmasını daha önemli olduğudur. Dersler devam ederken bir eksiklik varsa telafi edebiliniceği temelinden hareket edilmektedir.

Değerlendirme Kriteri

Değerlendirme Kriteri:
1.Dersin Teorik sunumları ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı ara sınav ve final sınavı ile değerlendiriliyor,
2.Öğrendiklerini uygulayabildiğini değerlendirilmesinde ödev sunumları ve tartışma oturumları ile değerlendiriliyor

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Osman YILMAZ

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Günleri ve Saatleri: Çarşamba: 12.30 17.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 1 14
Uygulama 14 4 56
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 4 56
Vize Sınavına Hazırlık 2 4 8
Final Sınavına Hazırlık 1 4 4
Ödev Hazırlama 1 5 5
Vize Sınavı 2 2 4
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1535244443455
ÖK.2234345543355
ÖK.3344344443455
ÖK.4234433432455
ÖK.5243443433455
ÖK.6344554444455
ÖK.7555445454555