DERS ADI

: SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8

Dersi Veren Birim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSEYİN GAZANFER AKSAKOĞLU

Dersi Alan Birimler

Klinik Sinirbilimler Tezsiz Yüksek Lisans
Muskuloskeletal Fizyoterapi Yüksek Lisans
Nörolojik Fizyoterapi - Rehabilitasyon Yüksek Lisans
Ortopedik Fizyoterapi Yüksek Lisans
Geriatrik Fizyoterapi Yüksek Lisans
Kardiyopulmoner Fizyoterapi Yüksek Lisans
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans
Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans
Temel Onkoloji Yüksek Lisans
Klinik Sinirbilimler Yüksek Lisans
Biyofizik Yüksek Lisans
Tıbbi Bilişim Bilimsel Hazırlık (YL)
Tıbbi Jeoloji Yüksek Lisans
Mikrobiyoloji Yüksek Lisans
Temel Nükleer Tıp Yüksek Lisans
Biyomekanik Yüksek Lisans
Temel Sinirbilimler Yüksek Lisans
Spor Fizyolojisi Yüksek Lisans
Tibbi Biy.Ve Gen. Yüksek Lisans
Moleküler Tıp Yüksek Lisans
Perfüzyon Teknikleri Yüksek Lisans
Kbb (Odyoloji) Yüksek Lisans
Anatomi Yüksek Lisans
Medikal Fizik Yüksek Lisans
Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Yüksek Lisans
Tıp Eğitimi Yüksek Lisans
Klinik İlaç Araştırmaları Yüksek Lisans
Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans
Biyokimya Yüksek Lisans
Nörolojik fizyoterapi rehabilitasyon
Farmakoloji Yüksek Lisans
Egzersiz Fizyolojisi Yüksek Lisans
Fizyoloji Yüksek Lisans
Muskuloskeletal Rehabilitasyon
Laboratuvar Hayvanları Bilimi Yüksek Lisans
Toksikoloji Yüksek Lisans
Kanser Epidemiyolojisi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Sağlık araştırmalarının yöntem ve tekniklerini, uygulanacak çözümleme yöntemlerini öğretmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Okuduğu bilimsel yazıyı anlayabilmek ve eleştirebilmek.
2   Bilimsel araştırma planlayabilmek.
3   Bilimsel araştırma verisi toplayabilmek.
4   Bilimsel araştırma verisi çözümleyebilmek.
5   Bilimsel araştırma yazabilmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bilimsel yöntem
2 Nedensellik
3 Araştırma ilkeleri
4 Araştırma tipleri
5 Evren, örnek ve seçimi
6 Binom, Poisson, Gauss dağılımları Standart dağılım
7 p değeri, anlamlılık, güven aralığı
8 Veri özellikleri, standart veri toplama
9 Ölçüm verisinin çözümlenmesi
10 Sayım verisinin çözümlenmesi
11 Çoklu çözümlemeler
12 Araştırma yazımı 1
13 Araştırma yazımı 2
14 Genel değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research. Prentice Hall;2000. ...........
Abramson JH, Abramson ZH. Survey methods in community medicine. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone;1999.
Kirkwood BR, Sterne JAC. Essential medical statistics. Bodmin: Blackwell Science; 2003.
Daly LE, Bourke GJ. Interpretation and uses of medical statistics. 5th ed. Oxford: Blackwell Science;2000
Armitage P, Berry G. Statistical methods in medical research. 3rd ed. Oxford: Blackwell Science;1996.
Dawson B, Trapp RG. Basic and clinical biostatistics. 4td ed. NY: Lange Medical Books/McGraw-Hill;2004.
Dupont WD. Statistical modelling for biomedical researchers. Cambridge: Cambridge University Press;2002.
Elwood M. Causal relationships in medicine. Oxford: Oxford University Press;1992.
Elwood M. Critical appraisal of epidemiological studies and clinical trials. Oxford: Oxford University Press;1998.
Aksakoğlu G. Sağlıkta araştırma ve çözümleme. İzmir: Meta Basımevi; 2013.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunumlar ve haftalık ödevler, ödevlerin eleştiriler doğrultusunda düzeltilmesi.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV Ödev/Sunum
2 FN Final
3 BNS Başarı ODV * 0.50+ FN* 0.50
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu ODV * 0.50+ BUT* 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Proje hazırlayabilme, veri toplayabilme ve çözümleme becerisi kazanma.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Devam zorunluluğu

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

gazanfer.aksakoglu@deu.edu.tr

4124001,2

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Uygulama 14 2 28
Ödev Hazırlama 13 9 117
Final Sınavına Hazırlık 1 6 6
Vize Sınavına Hazırlık 1 6 6
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1544354355423
ÖK.2444335544324
ÖK.3444345444524
ÖK.4445434443524
ÖK.5544335443425