DERS ADI

: TEST GELİŞTİRME TEKNİKLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EBE 5002 TEST GELİŞTİRME TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT MUSTAFA GÜVENDİ

Dersi Alan Birimler

Fransızca Öğretmenliği Yüksek Lisans
Fizik Öğretmenliği Yüksek Lisans
Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans
Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans
Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans
Biyoloji Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Eğitim ve sosyal araştırmalarda temel prosedürleri karşılamak için ölçme araçlarını geliştirilmesi öğretmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Dersin amaç ve isleyişine dair bilgi paylaşımı.
2   Ölçmede güvenirlik ve geçerlilik; tanımlar, türler ve etkileyen faktörler.
3   Tutumların ölçülmesi, Temel sayıltılar
4   Denemelik tutum ifadelerinin oluşturulması ve deneme ölçeğinin düzenlenmesi.
5   Deneme/pilot uygulamasından elde edilen verilerin analizi ve madde analizleri.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin amaç ve işleyişine dair bilgi paylaşımı
2 Ölçme ile ilgili temel kavramlar, ölçek türleri
3 Ölçmede güvenirlik ve geçerlilik; tanımlar, türler ve etkileyen faktörler
4 Ölçmede güvenirlik ve geçerlilik; tanımlar, türler ve etkileyen faktörler
5 Tutumların ölçülmesi-Temel sayıtlılar
6 Literatür taraması
7 Kuramsal yapının tartışılması
8 Ara Sınav
9 Ölçülecek özelliğin belirlenmesi/ tanımlanması
10 Denemelik tutum ifadelerinin oluşturulması ve deneme ölçeğinin düzenlenmesi
11 Deneme/pilot uygulama
12 Deneme/pilot uygulamasından elde edilen verilerin analizi ve madde analizleri
13 Madde analizi
14 Ölçeğin psikometrik özellikleri (Güvenirlik ve geçerlik analizleri)
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Aiken, L. R. (1985). Psychologicaltestingandassessment. Boston: Allynand Bacon, Inc.
2. Anastasi, A. (1982). Psychologicaltesting(8th ed.). New York: MacMillanPub. Co.Inc.
3. Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
4. Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikoloji Derneği Yayınları.
5. Turgut, M.F.veBaykul, Y. (1992). Ölçekleme teknikleri.Ankara: ÖSYM Yayınları.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, soru-yanıt, tartışma, araştırma.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 13 2 26
Final Sınavına Hazırlık 13 2 26
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 133

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16
ÖK.13
ÖK.2444543
ÖK.3235253
ÖK.4544
ÖK.54544