DERS ADI

: BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EBE 5001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ABBAS TÜRNÜKLÜ

Dersi Alan Birimler

Fransızca Öğretmenliği Yüksek Lisans
Kimya Öğretmenliği Yüksek Lisans
Fizik Öğretmenliği Yüksek Lisans
Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans
Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans
Almanca Öğretmenliği Yüksek Lisans
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans
Resim-İş Öğretmenliği Yüksek Lisans
Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Yüksek Lisans
Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Yüksek Lisans
Çevre Eğitimi Yüksek Lisans
Okul Öncesi Öğretmenliği Yüksek Lisans
Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Bilimsel Hazırlık (DR)
Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans
Biyoloji Öğretmenliği Yüksek Lisans
Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Yüksek Lisans
Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Yüksek Lisans
Özel Eğitim Yüksek Lisans
İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Dersin Amacı: Eğitimde bilimsel araştırmanın ne olduğunun, nasıl planlandığının, nasıl uygulanıp sonuçlara ulaşıldığının ve raporlaştırmanın öğretilmesiyle öğrencinin kendi başına bir araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bilimsel araştırmada temel kavramları bilir.
2   Bilimsel araştırmanın önemini açıklar.
3   Bilimsel araştırma sürecinin aşamalarını açıklar.
4   Bilimsel araştırma yapar.
5   Bilimsel araştırma ile ilgili araştırılan ve sunulan konuyu raporlaştırır.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Öğrencilerle tanışma, dersin amaç, önem, içerik ve kaynak kitaplarının açıklanması
2 Bilimin tanımı, işlevleri, temel nitelikleri
3 Bilimsel araştırmanın nitelikleri türleri, aşamaları
4 Araştırmanın problemi, amacı; değişkenler; hipotez; araştırmanın önemi
5 Varsayımlar, sınırlılıklar, tanımlar
6 Nitel ve nicel araştırmalar ve özellikleri
7 Araştırma modellerinden tarama modeli ve türleri
8 Ara Sınav
9 Araştırma modellerinden deneme modeli ve türleri
10 Evren ve örneklem
11 Veri toplama araçları (anket, gözlem, görüşme, testler) ve özellikleri
12 Araştırma bulguları ve yorumlanması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Tanrıöğen, A. (Ed.) (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Anı Yayıncılık (2. basım), Ankara.
2. Ekiz, D. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri. Lisans, İstanbul.
3. Kaptan, S.(2001). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara.
4. Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel, Ankara.
5. Kuş, E. (2003). Nicel ve nitel araştırma teknikleri. Anı Yayıncılık, Ankara.
6. Sümer,N.;Demirutku,K.;Özkan,T. (2005). Araştırma Teknikleri. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
7. Yıldırım,A.;Şimşek,H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5.basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, soru-yanıt, tartışma, araştırma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

abbas.turnuklu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
ders anlatımı 13 3 39
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 13 3 39
vize sınavına hazırlık 1 10 10
final sınavına hazırlık 1 15 15
ödev hazırlama 1 10 10
sunum hazırlama 1 10 10
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 127

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.135322
ÖK.235322
ÖK.3353222
ÖK.4353222
ÖK.5353222