DERS ADI

: İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE UYGULAMALARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EBE 5003 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Fransızca Öğretmenliği Yüksek Lisans
Kimya Öğretmenliği Yüksek Lisans
Fizik Öğretmenliği Yüksek Lisans
Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans
Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans
Almanca Öğretmenliği Yüksek Lisans
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans
Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Yüksek Lisans
Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans
Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Yüksek Lisans
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Yüksek Lisans
Okul Öncesi Öğretmenliği Yüksek Lisans
Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Bilimsel Hazırlık (DR)
Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans
Biyoloji Öğretmenliği Yüksek Lisans
Özel Eğitim Yüksek Lisans

Dersin Amacı

İstatistiksel metotları açıklamak ve bu metotları kullanmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bilimsel araştırmalarda istatistiğin yerini ve önemini tanımlar.
2   Bilimsel araştırmalarda doğru istatistiksel işlemlerin kullanılmasının gerekliliğini tanımlar.
3   İstatistikle ilgili temel kavramları listeler.
4   Karşılaştığı yeni bir araştırma probleminin çözümünde gerekli olabilecek betimsel istatistiklere ilişkin analizleri uygular.
5   Basit korelasyon ve regresyon analizlerini uygular.
6   İstatistiksel veri analizi sonucunda elde edilen veriyi yorumlar.
7   Bir araştırmanın sonuçlarını akademik olarak raporlar.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İstatistiğin tanımları, bilimsel araştırmalarda istatistiğin yeri ve önemi
2 Değişken türleri, ölçek türleri
3 Evren ve örneklem, parametre ve istatistik
4 sembolü ve bazı özellikleri istatistik
5 Betimsel ve vardamlı istatistik
6 Yüzdelikler ve çeyrekler
7 Verilerin düzenlenmesi, verilerin sıralanması, frekans dağılımları, grafik gösterimler
8 Ara Sınav
9 Verilerin düzenlenmesi, verilerin sıralanması, frekans dağılımları, grafik gösterimler
10 Aritmetik ortalama, ortanca
11 Mod-ortalama-ortanca ve mod arasındaki ilişkiler
12 Yüzdelikler ve çeyrekler
13 Değişkenlik ölçüleri, ranj, ortalama sapma, varyans standart sapma, çarpıklık ve basıklık
14 Standart puanlar, Basit Doğrusal Regresyon
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Green, S. B., ve Salkind, N. J., 2008. Using SPSS for Windows and Macintosh. Analyzing and Understanding Data (5. Baskı). New Jersey: Pearson Education Inc.
Büyüköztürk, Ş. (2007), Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık
Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.
TABACHNICK, B.G., FIDELL, L.S., Using Multivariate Statistics, Allyn and Bacon, 2001.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, soru-yanıt, tartışma, araştırma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YIN Yıl içi Notu
2 YSS Yıl Sonu Notu
3 BNS Başarı Notu YIN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 + BUT * 0.60

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Dr. Bahar Baran
Dokuz Eylül Üniversitesi
Buca Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Hasan Ali Yücel Binası, Kat:3, Oda:308
35160 Buca/İzmir/ TURKEY

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 10 10
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 127

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1252
ÖK.2252
ÖK.3252
ÖK.42522
ÖK.52522
ÖK.625222
ÖK.725222