DERS ADI

: TURİZM PLANLAMASI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 4370 TURİZM PLANLAMASI SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT ŞEBNEM DÜNDAR

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders turizm sektörünün günümüzde geldiği boyutu temel gelişmeler bağlamında kavratmayı, turizmin sosyal ve ekonomik yönleri ile turizm çeşitlendirmesi, ikonik-eksenli kentsel dönüşüm-turizm ilişkisi ve planlama kapsamındaki açınımları tanımlamayı, turizm planlamasındaki farklı yaklaşımları ve turizm sektörünün özelliklerini açıklamayı ve imar planlarında turistik kullanışlar ve planlama esaslarını yurtiçi ve yurtdışı somut örnekler üzerinden ele almayı amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   turizm planlaması alanının temel çerçevesini tanımlayabilecek,
2   turizm çeşitlendirmesine dair kapsamlarını betimleyebilecek,
3   günümüz kentlerindeki turizm sektörü göstergelerini ve mekânsal yansımalarını yorumlayabilecek,
4   dünya deneyimi üzerinden yerel olası çıkarımları çözümleyebilecek,
5   turizm politikalarını ve mekânsal yansımalarını eleştirel olarak değerlendirebilecektir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Turizm kavramına giriş
2 Kitlesel Turizmin Gelişimi ve Mekansal Sonuçları
3 Turizm Çeşitlendirmesi
4 Dünyada Turizm Hareketleri
5 Kent Turizmi ve Ekonomik Etkileri
6 Kültür Turizmi - I
7 Kültür Turizmi - II
8 Ara Sınav
9 Turizmin Sürdürülebilirliği
10 Turizm politikaları
11 Turizm Planlaması I
12 Turizm Planlaması II
13 Ödev Sunumları
14 Ödev Sunumları
15 Final Sınavları Haftası
16 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Hall, C.M (2000) Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships. Prentice Hall. Pearson Education Limited, UK.
Urry, J. (1990) The Tourist Gaze. Sage, London, UK.
Law, C. M. (2002). Urban tourism: The visitor economy and growth of large cities
(2nd ed.). London: Continuum.
Smith, M.K. (2007)Tourism, culture and regeneration. CAB International, Oxfordshire, UK.
Gezici, F. (1998). Sürdürülebilir bölgesel kalkınma amacında turizm eylemlerinin etkisi: Türkiye üzerine karşılaştırmalı bir araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Gunn, C. A. (1988). Tourism planning (2nd ed.). New York: Taylor & Francis.
Gunn, C. A. & Var, T. (2002). Tourism planning: Basics, concepts, cases (4th ed.)New York: Routledge.
Hall, C. M. & Jenkins, J. M. (1995). Tourism and public policy. London: Routledge.
Hall, C. M. & Page, S. J. (2002). The geography of tourism and recreation:Environment, place and space (2nd ed.). New York: Routledge.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, konferans sunumlar ve okumalar ile tariflenebilecek bir yönteme sahiptir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 OD Ödev
3 YYI Yarıyıliçi Notu AS * 0.50 + OD * 0.50
4 YYS Yarıyılsonu Notu
5 BNS Başarı Notu YYI * 0.50 + YYS * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYI * 0.50 +BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Tanımlama ve betimleme Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir
Yorumlama ve çözümleme Ödev ile ölçülmektedir
Değerlendirme Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Değerlendirme Kriteri

Tanımlama ve betimleme Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir
Yorumlama ve çözümleme Ödev ile ölçülmektedir
Değerlendirme Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

-

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

sebnem.gokcen@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 09.30-10:30; Cuma 09:30-10:30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 11 2 22
Ödev Sunumu Gerçekleştirme 2 2 4
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 7 2 14
Ara sınava hazırlık 1 6 6
Final sınavına hazırlık 1 8 8
Ödev hazırlama 1 20 20
Sunum hazırlama 1 7 7
Final Sınavı 1 2 2
Ara Sınav 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 85

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.311
ÖK.411
ÖK.511