DERS ADI

: TARİHSEL ÇEVRE KORUMA PLANLAMASI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 3361 TARİHSEL ÇEVRE KORUMA PLANLAMASI SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT MUHAMMED AYDOĞAN

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders Avrupa'da ve Türkiye'deki kentsel koruma planlaması örnekleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Yapı ve alan ölçeğinde bilginin toplanması, belgelenmesi ve çıkarsamalar yapılması, farklı ölçeklerde, politika, strateji ve plan kararlarının üretilmesi, gösterim ve dil farklılaşması, bağlamsal olarak plan kararları oluşturulmasına ilişkin örneklerin sorgulanmasını amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kentlerin tarihsel mekânsal özelliklerini listeleyebilecek (Bilgi)
2   Tarihsel mekânsal özelliklerin zamana ve coğrafyaya bağlı farklılıklarını saptayabilecek ve açıklayabilecek (Kavrama),
3   Farklı ülke ve kentlerin tarihsel yapı ve doku özelliklerinin belgelenme tekniklerini yorumlayabilecek (Uygulama),
4   Türkiye ve dünyada benimsenen koruma planlaması yaklaşım ve tekniklerini karşılaştırabilecek ve aksaklıkları eleştirebilecek (Analiz),
5   Tarihsel alanların korunması için tasarım ve planlama yaklaşımları ve teknikleri ilişkilendirebilecektir (Analiz).

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Mimari Belgeleme I: Görüntüden tarihsel bilgiye ulaşma: İzmir Kartpostalları / Bina Kimlikleri (Belirli bir döneme-yere ait mimarinin bilgisi: Ankara Cumhuriyetin 25 Yılı / Yapı restitüsyon bilgisi: Cesky Krumlov (Çek Cumhuriyeti)
2 Mimari Belgeleme II: Mimariyi kentsel bağlamla ilişkilendiren belgeleme: Beyoğlu / İzmir Otelleri / Mersin Ödev başlıkları bu hafta verilecektir.
3 Kentsel Analizler I: Sokağı kentsel bağlamla ilişkilendiren belgeleme: Birgi / İzmir-Alsancak /York
4 Kentsel Analizler II: Tarihsel dokunun sosyal, işlevsel, mekansal analizi: Kemeraltı (İzmir) İZTO bulguları / Cusco (Peru) / Buca (İzmir)
5 Kentsel Analizler III: Tarihsel dokunun analizi: Gölyazı (Bursa)
6 Planlama I: Bursa (1/100.000) / Pamukkale (1/25000)
7 Planlama II: Zeyrek (İstanbul)-1/5000-1/1000
8 Ara Sınav
9 Planlama III: Gölyazı (Bursa) KAİP-1/1000-1/500
10 Planlama IV: Merkez Ülkelerde Koruma Politikaları: Fransa (Malraux Yasaları)
11 Planlama V: Merkez Ülkelerde Koruma Planlaması: Barselona
12 Uygulama I: Kentsel ölçekte: Beypazarı (Ankara) (Ödev Teslimi) Öğrenciler, ödev teslimini bu hafta yapacaklardır.
13 Uygulama II: Mahalle Ölçeğinde: Odunpazarı (Eskişehir)
14 Uygulama III: Sokak Ölçeğinde: Fransız Sokağı (İstanbul) / Oteller Sokağı (İzmir) / Anafartalar Caddesi (İzmir)
15 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Yardımcı kaynaklar:
İsmet Okyay (2001): Fransa da Kentsel Sit Alanlarının Korunması, Malraux Yasası, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul.
BEYOĞLU 1870-2000 (2004) Bir Beyoğlu Fotoromanı, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları, İst.
York, A Study in Conservation (1968), Minister of Housing and Local Government and York City Council by Viscount Esher, London Her Majesty s Stationery Office.
Nuran Z.GÜLERSOY, Azime TEZER, Reyhan YİĞİTER (2001): ZEYREK, A Study in Conservation, İTÜ, İstanbul.
Referanslar:
E. Göksu, T.Çilingir, L.Ünverdi (1998) Gölyazı Kentsel-Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İzmir.
Diğer ders materyalleri: Ders ile ilgili mevzuat ve diğer okumalar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, konferans sunumlar biçiminde işlenecektir.
Öğrenciler derse devam ederek, aktarılan görsel sunum destekli konferans sunumları dinleyerek öğrenecektir. Öğrencilere 2.hafta ödev konuları verilecek ve verilen konuda hazırlayacakları ödevi 12. Haftada teslim etmeleri istenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 OD Ödev
3 YYI Yarıyıliçi Notu AS * 0.50 + OD * 0.50
4 YYS Yarıyılsonu Notu
5 BNS Başarı Notu YYI * 0.50 + YYS * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYI * 0.50 +BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Listeleme (Bilgi), Açıklama (Kavrama) Ödev ile ölçülmektedir.
Yorumlama (Uygulama) Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir.
Eleştirme (Analiz) ve İlişkilendirme (Analiz) Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders, konferans sunumlar ve tartışmalar biçiminde sürdürülecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

emel.goksu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 10.30-12.00; Perşembe: 14.30-16.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 1 15 15
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51