DERS ADI

: SU VE FİZİKSEL PLANLAMA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 4396 SU VE FİZİKSEL PLANLAMA SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT MEDİHA BURCU SILAYDIN AYDIN

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Dersin amacı, su kaynaklarının önemini ve suyla ilişkin problemleri kavramak, suyun planlama süreçlerine katılma olanak ve yöntemlerini anlamak ve böylelikle su kaynaklarına daha duyarlı bir plancı perspektifi kazanmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Su kaynaklarının korunmasının önemini tanıyabilecek
2   Mevcut şehir planlama sürecinin su kaynaklarına yaklaşım biçimini sorgulayabilecek
3   Su koruma mevzuatını kaynak koruma temelinde eleştirebilecek
4   Havza temelli yönetim ve planlamanın önemini tanıyabilecek
5   Plan hazırlama sürecinde su kaynak kapasite-talep dengesini hesaplayabilecektir

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Suyun tüm canlılar için öneminin kavranması - suyun farklı kullanımlar için önemi. Yaşamsal, ekonomik, politik, stratejik ve mekansal önemi.
2 Doğal denge kapsamında su döngüsü. Su kaynaklarına ilişkin istatistikler (Dünya ve Türkiye).
3 Su döngüsüne müdahaleler. Dünya ve Türkiye istatistikleri ile birlikte su sorunu.
4 Uluslararası su sorunları. Uluslararası sular ve sınır aşan suların tariflenmesi ve birden fazla devlet tarafından paylaşılan sulardaki kullanım sorunları
5 Kentsel, kırsal ve endüstriyel su kullanımı. Türkiye deki farklı yerleşim alanlarının su tüketim desenlerinin incelenmesi ve bunun sektörel yapı ile ilişkilendirilmesi.
6 Suyun edinimi. Bir kentteki su edinim ve dağıtım süreci. Barajlar-yerseçim kriterleri-çevresel etkileri. DSİ II. Bölge Müdürlüğü örneği. Suyun kente taşınması ve dağıtımı. İZSU örneği.
7 Ara sınav
8 Su ve mekân. Tarihsel süreç içinde insan yerleşmelerinin oluşumunun su ile ilişkisi. Kentsel mekanda su öğesi. Kıyı ve liman yerleşimleri.
9 Su ve kent planlama. Mevcut durum ve sorunlar. Farklı planlama ölçeklerinde su. Nüfus yoğunluğu - arazi kullanım durumu ve su ilişkisinin kurulması
10 Su mevzuatı. Uluslararası su politikaları. AB Su Çerçeve Direktifi. Ulusal su mevzuatı ve politikaları.
11 Akarsu havzası temelli planlama anlayışı. Havza korumanın önemi. Türkiye planlama pratiğinde havza koruma.
12 Ödev sunumları
13 Su kaynaklarının bir veri olarak planlama sürecine dahil edilmesi. Kaynak kapasitesi temelli kentsel gelişim.
14 TARTIŞMA: Su kaynaklarını korumak için nasıl bir planlama süreci tanımlamalıyız
15 Final Sınavları Haftası
16 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

-Donalson, S. And Hefner, M.(1999). Urbanization and water cycle. http://www.unr.edu/publications/files/ho/2005/av0512.pdf
- Ergin, Ş., Sılaydın, M.B., Efe, M. (2001). İzmir ili metropol alanı dahilinde yerleşime açılmış ya da açılmakta olan kentsel mekanların, su kaynaklarını kullanımına yönelik mevcut durumlarının ve olası yönlenmelerinin saptanması. DEÜ Araştırma Fon Saymanlığı. Proje no:0910.20.01.03. İzmir.
- Sılaydın, M.B. (2007). Şehir planlama ve su kaynakları ilişkisi: Mevcut durum, sorunlar ve öneriler (İzmir deneyimi). Planlama. (41). 111-117.
- Sılaydın Aydın, B. (2010). Su Çerçeve Direktifi nin kentsel planlama açısından değerlendirilmesi ve su koruma mevzuatına dönük öneriler. Planlama. 2010/2. 33-41.
- World Water Council. Official Website. http://www.worldwatercouncil.org

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, konu anlatımları, okuma destekleri, sınıf içi tartışmalar ve ödev sunumları eşliğinde yürütülen tartışmalar ile ilerlemektedir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 OD Ödev
3 YYI Yarıyıliçi Notu AS * 0.50 + OD * 0.50
4 YYS Yarıyılsonu Notu
5 BNS Başarı Notu YYI * 0.50 + YYS * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYI * 0.50 +BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Kavrama Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir.
Eleştiri ve Sorgulama Ödev ile ölçülmektedir.
Kavrama, Eleştiri ve Hesaplama Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders, konu anlatımları, okuma destekleri, sınıf içi tartışmalar ve ödev sunumları eşliğinde yürütülen tartışmalar ile ilerlemektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

burcu.silaydin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 10.30-12.00; Salı 10.30-12.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Ödev Sunumu Gerçekleştirme 1 2 2
Vize Sınavına Hazırlık 1 4 4
Final Sınavına Hazırlık 1 6 6
Ödev Hazırlama 1 40 40
Sunum Hazırlama 1 4 4
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 84

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51