DERS ADI

: KENTSEL TASARIM İLKELERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 3391 KENTSEL TASARIM İLKELERİ SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT ŞEBNEM DÜNDAR

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders kentsel peyzajı oluşturan kentsel tasarımı disiplinlerarası bir eylem alanı olarak kavratmayı, kentsel tasarımı bütüncül tasarım içerisindeki konumu ve önemi ile tanımlamayı, günümüz kentlerinin peyzajında asal bir yer teşkil eden tasarım konusunun ardındaki ilkeleri açıklamayı ve kentsel tasarım süreçlerinde etkili olan ekonomik, ekolojik, estetik ve politik bağlamları sorgulamayı amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   kentsel tasarımın ne olduğunu anlamak suretiyle tasarımın temel bileşenlerini tanımlayabilecek,
2   kentsel tasarım ilkelerini bütüncül tasarımın farklı kategorilerinde betimleyebilecek,
3   kentsel peyzaj oluşumundaki tasarım bileşenlerini bağlamsal olarak yorumlayabilecek,
4   tasarım ilkelerinin oluşum bağlamı ve sürecini yerel/bölgesel/ülkesel koşullar açısından çözümleyebilecek,
5   kentsel tasarım alanındaki günümüz yaklaşımlarını eleştirel olarak değerlendirebilecektir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kentsel Tasarım Alanına Yönelik Varolan Kavramsallaştırmalar
2 Kentsel Tasarımın Tarihsel Süreç İçerisindeki Gelişimi
3 Avrupa ve Amerika da Kentsel Tasarım Kuram ve Uygulamaları (19. yy sonu 20. yy. başı)
4 Kentsel Tasarımda Kamusallık Temelli İlkeler
5 Kentsel Tasarımda Ekolojik Temelli İlkeler
6 Kentsel Tasarımda Estetik İlkeler: Yer-oluşturma
7 Kentsel Tasarımın Ekonomik Boyutu
8 Ara sınav
9 Küresel Arenada Temsil Aracı Olarak Kentsel Tasarım - I: Kültür Kapitalleri
10 Küresel Arenada Temsil Aracı Olarak Kentsel Tasarım - II: Millenyum Projeleri
11 Yeni Söylemler: İletişimsellik Temelli Kentsel Tasarım ve Planlama Tartışmaları
12 Yeni Kentsel Mekânlar: Kent Meydanları, Yaya Erişimi, Taşıtsız Kent Merkezleri
13 Tasarım İlkeleri: Uygulama Örnekleri
14 Tasarım İlkeleri: Uygulama Örnekleri
15 Final Sınavları Haftası
16 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Dündar, Ş. (2002) `Mekan Organizasyon Bilimlerinin Yeniden Yapılanmasında Bir Araç Olarak Kentsel Tasarım DEÜ. FBE., Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ağustos 2002, İzmir.
Broadbent, G. (1996) Emerging Concepts in Urban Space Design, E and FN Spon, London.
Madanipour, A. (1996a). Design of Urban Space: An Inquiry into a Socio-Spatial Process. Wiley and Sons, Chichester, USA, pp.141-145.
Ellin, N. (1996). Postmodern Urbanism. Blackwell, Oxford, UK.
Günay, B. (1999) Urban Design is a Public Policy, METU Faculty of Architecture Press. s.10-34.
Jacobs, A. B. (1999). Great Streets. MIT Press, USA.
Kasprisin, R. & Pettinari, J. (1990) Visual Thinking for Architects and Designers: Visualizing Context in Design. Van Nostrand Reinhold, NY.
Katz, P. (1994). The New Urbanism: Toward an Architecture of Community. McGraw-Hill, Inc.
Krier, R. (1984) Urban Space, Academy Editions, London.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, konferans sunumlar ve okumalar ile tariflenebilecek bir yönteme sahiptir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 OD Ödev
3 YYI Yarıyıliçi Notu AS * 0.50 + OD * 0.50
4 YYS Yarıyılsonu Notu
5 BNS Başarı Notu YYI * 0.50 + YYS * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYI * 0.50 +BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Tanımlama ve betimleme Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir
Yorumlama ve çözümleme Ödev ile ölçülmektedir
Değerlendirme Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Değerlendirme Kriteri

Tanımlama ve betimleme Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir
Yorumlama ve çözümleme Ödev ile ölçülmektedir
Değerlendirme Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

-

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

sebnem.gokcen@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 09.30-10:30; Cuma 09:30-10:30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 7 2 14
Final sınavına hazırlık 1 7 7
Ara sınava hazırlık 1 3 3
Ödev hazırlama 1 12 12
Final Sınavı 1 2 2
Ara Sınav 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 64

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.111
ÖK.211
ÖK.311
ÖK.411
ÖK.51