DERS ADI

: TARİHİ KENT MERKEZLERİ MEKANSAL DEĞİŞİM SÜRECİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 4497 TARİHİ KENT MERKEZLERİ MEKANSAL DEĞİŞİM SÜRECİ SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Modernite, geleneksel gelişme süreçlerini izleyen ülkelerin içsel dinamikleri ile gerilim içindedir. Modernite, toplumsal ilişkiler ve sermaye birikim örüntüsünde olduğu kadar mekânsal yapıyı dönüştürme gücü nedeniyle de kritik edilir. Nüfuz edici bir sürecin nesnesi olan tarihsel mekânların, bilgi sinin de korunması gerekmektedir. Bu derste tarihsel kentsel alanların dönüşüm süreci, bu sürecin dinamikleri ve bu alanlar üzerindeki riskler üzerinde durulacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Tarihsel kent merkezlerinin biçimlenme nedenlerini tanımlayabilecek (Bilgi),
2   Tarihsel kent merkezlerini oluşturan ekonomik ve sosyal nedenleri açıklayabilecek (Kavrama),
3   Tarihsel kent merkezlerinin dönüşme biçimlerini yorumlayabilecek (Uygulama),
4   Farklı mekânsal oluşumların farklılıklarını karşılaştırabilecek (Analiz),
5   Tarihsel kent merkezlerine yönelik tehditleri eleştirebilecektir (Analiz).

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İlk Alış-Veriş: Takas Ekonomisinin Gereksinim Duyduğu Mekanlar / Ekonomik İlişkilerin Gerektirdiği Erken Dönem Mekanlar
2 Agoradan Foruma Ödev başlıkları bu hafta verilecektir.
3 Ekonomik İlişkilerde Var Olanla Yetinmek: Karanlık Çağların Kanaatkarlığı
4 Daralan Ekonomik İlişkiler ve Yeni Dönemlerin Altyapısının Oluşması: Doğunun Olanakları
5 Dünyada Yeni Keşifler, Eski Mekanlar, Öngörülemeyen Gelişmeler (Musevi Gettoları)
6 Klasik Dönem Osmanlısında Kent Merkezlerinin Mekansal Organizasyonu ve Vakıf Sistemi
7 Geç Dönem Osmanlısında Kent Merkezlerinin Üstlendiği İşlevler
8 Ara Sınav
9 Endüstri Devrimiyle Üretim Yapısındaki Değişimin Yarattığı Gereksinimler ve Yeni Sınıfın Kent Merkezi Üzerinden Beklentileri: Bon Marche ler, Pasajlar
10 Sokaklarda ticaret
11 Küreselleşme ile ortaya çıkan yeni Tüketim Tapınakları AVM ler ve Çöküş Senaryolar
12 Yeni İlişkiler, Yeni Mekanlar: Tarihsel Kent Merkezlerinin Yeni Yazgısı: Boşalan ve İşlevsizleşen Alanlar (Ödev Teslimi) Öğrenciler, ödev teslimini bu hafta yapacaklardır.
13 Önerilen Çözüm Yolları: Merkez Ülkelerde Yeni Girişimler
14 Kent merkezlerine Geri Dönüş: Gentrification
15 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Yardımcı kaynaklar: Leonardo Benevelo (1981): Modern Mimarlığın Tarihi / 1.Cilt: Sanayi Devrimi, (Çev.Atilla Tokatlı), Çevre Yayınları, İstanbul.
Lewis Mumford (2007), Tarih Boyunca Kent, Kökenleri, Geçirdiği Dönüşümler ve Geleceği, (Çev.G.Koca, T.Tosun), Ayrıntı, İstanbul.
Leland M.Roth (2006): Mimarlığın Öyküsü, Kabalcı, İstanbul.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, konferans sunumlar biçiminde işlenecektir. Öğrenciler derse devam ederek, aktarılan görsel sunum destekli konferans sunumları dinleyerek öğrenecektir. Öğrencilere 2.hafta ödev konuları verilecek ve verilen konuda hazırlayacakları ödevi 12. Haftada teslim etmeleri istenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 OD Ödev
3 YYI Yarıyıliçi Notu AS * 0.50 + OD * 0.50
4 YYS Yarıyılsonu Notu
5 BNS Başarı Notu YYI * 0.50 + YYS * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYI * 0.50 +BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Tanımlama (Bilgi), Açıklama (Kavrama) Ödev ile ölçülmektedir.
Yorumlama (Uygulama) Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir.
Karşılaştırma (Analiz) ve Eleştirme (Analiz) Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders, konferans sunumlar ve tartışmalar biçiminde sürdürülecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

emel.goksu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 10.30-12.00; Perşembe: 14.30-16.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 1 15 15
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51