DERS ADI

: GELİŞ.OLAN ÜLK. KENTLEŞME VE KONUT SORUNU

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 4487 GELİŞ.OLAN ÜLK. KENTLEŞME VE KONUT SORUNU SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT HAYAT ZENGİN

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders gelişmekte olan ülke kategorisinin tanımlanmasını, gelişmekte olan ülkelerin kentleşme teorilerinin geliştikleri dönemin koşulları ile birlikte sunulmasını, kentsel enformalite yaklaşımlarının kavratılmasını, bir uygulama örneği olarak Türkiye kentleşmesinin yorumlanmasını ve Türkiye deki kentleşme süreçleri ile kentsel dönüşüm arasındaki ilişkilerin analiz edilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu dersin sonunda öğrenciler, Gelişmekte olan ülke kategorisini tanımlayabilecektir (Bilgi),
2   Üçüncü dünya kentleşme teorilerini tarihsel olarak listeleyebilecektir (Bilgi),
3   Kentsel enformalite yaklaşımlarını betimleyebilecektir (Kavrama),
4   Türkiye deki Kentleşme süreçlerini yorumlayabilecektir (Uygulama),
5   Kentleşme süreçlerini kentsel dönüşümle ilişkilendirebilecektir (Analiz).

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Gelişmekte Olan Ülkelerin Genel Özellikleri Bu hafta öğrencilere bir okuma listesi verilecektir.
2 Sosyal ve Ekonomik Göstergeler: WB ve UN verileri
3 Üçüncü Dünya Kentleşme Teorileri
4 Konut, Altyapı ve Servisler
5 Değişen Ulusal Yerleşme Sistemleri
6 Ara Sınav
7 Kentsel Enformalite Bu hafta öğrencilere ödev konuları dağıtılacaktır.
8 Barakalaşma ve Gecekondulaşma Süreçleri
9 Konut Sorunu ve Politikası
10 Almaşık Konut Üretim Süreçleri
11 Ödev/Teslim/Sunum Bu hafta öğrenciler hazırladıkları ödevleri teslim edecekler ve iki saatlik ders süresince birbirlerine kısa sunumlarla aktaracaklardır.
12 Türkiye de Bağımlı Kentleşme Yaklaşımı
13 Türkiye de Gecekondu Alanlarının Genel Yapısı
14 Kentsel Dönüşüm Tartışmaları
15 Final Sınavları Haftası
16 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar:
Davis, M. (2007), Gecekondu Gezegeni, G. Koca (çev.), Metis, İstanbul.
Şenyapılı, T. (2004), Barakadan Gecekonduya, İletişim, İstanbul.

Yardımcı Kaynak:
Işık, O. Ve Pınarcıoğlu, M. (2001), Nöbetleşe Yoksulluk: Sultanbeyli Örneği, İletişim, İstanbul.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, bütünüyle konferans sunumlar biçiminde işlenerek öğretilecek, öğrenciler derse devam ederek aktarılan konferans sunumları dinleyerek öğrenecektir. Öğrencilere 7.hafta ödev konuları verilecek ve verilen konuda bir ödev hazırlamaları istenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 OD Ödev
3 YYI Yarıyıliçi Notu AS * 0.50 + OD * 0.50
4 YYS Yarıyılsonu Notu
5 BNS Başarı Notu YYI * 0.50 + YYS * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYI * 0.50 +BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Tanımlama ve Listeleme (Bilgi) Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir
Betimleme (Kavrama) ve Yorumlama (Uygulama) Ödev ile ölçülmektedir
İlişkilendirme (Analiz) Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Değerlendirme Kriteri

Tanımlama ve Listeleme (Bilgi) Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir
Betimleme (Kavrama) ve Yorumlama (Uygulama) Ödev ile ölçülmektedir
İlişkilendirme (Analiz) Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders, okuma listesi üzerinden konferans sunumlar ve tartışmalar biçiminde sürdürülecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

sezai.goksu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 10.30-12.00; Çarşamba 15.00-17.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Ödev Sunumu Gerçekleştirme 1 2 2
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 1 15 15
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51