DERS ADI

: SANAT, MEKAN VE ŞEHİR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 4490 SANAT, MEKAN VE ŞEHİR SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT ERDAL ONUR DİKTAŞ

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders mekânın fiziksel tasarımı için önemli bir önkoşul olan zihinsel tasarımı ve temsili, güzel sanatların farklı formları aracılığıyla ele almayı amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğrenciler mekânın sanattaki temsil biçimlerini tanımlayabilecektir (Bilgi)
2   Öğrenciler sanatta mekânı farklı görme ve temsil biçimlerini listeleyebilecektir (Bilgi)
3   Öğrenciler imgelem, tasarım, mekân ve şehir arasındaki ilişkiyi betimleyebileceklerdir (Kavrama)
4   Öğrenciler mekânı imgesel olarak yorumlayabilecektir (Uygulama)
5   Öğrenciler mekâna ilişkin farklı temsilleri saptayabileceklerdir (Analiz)

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İmge, imgelem, mekan, şehir Bu hafta öğrencilere bir okuma listesi verilecektir.
2 Resim, grafik, mekan ve şehir
3 Fotoğraf, mekan ve şehir
4 Sinema, mekan ve şehir
5 Belgesel sinema, mekan ve şehir Bu hafta öğrencilere ödev konuları dağıtılacaktır.
6 Ara Sınav
7 Kurgusal sinema, mekan ve şehir 1
8 Kurgusal sinema, mekan ve şehir 2
9 Kurgusal sinema, mekan ve şehir 3
10 Ödev/Teslim/Sunum Bu hafta öğrenciler hazırladıkları ödevleri teslim edecekler ve iki saatlik ders süresince birbirlerine kısa sunumlarla aktaracaklardır
11 Ödev Sunum Bu hafta öğrenciler hazırladıkları ödevleri iki saatlik ders süresince birbirlerine kısa sunumlarla aktaracaklardır
12 Sahne sanatları, mekan ve şehir
13 Yazınsal sanat, mekan ve şehir
14 İşitsel sanat, mekan ve şehir

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Miles, M. (1997), Art, Space and the City, Routledge.
Oktay, A. (2002), Metropol ve İmgelem, İş Bankası Yayınları.
Bachelard, G. (2013), Mekanın poetikası, İthaki Yayınları.
Mennel, B. (2008), City and Cinema, Routledge.
Penz, F. (2011), Urban Cinematics : Understanding Urban Phenomena through the Moving Image, Intellect.
Lynch, K. (2013), Kent İmgesi, İş Bankası Yayınları.
Foulkes, J. (2010), To The City Urban Photographs of the New Deal Urban Life, Landscape and Policy, Temple University Press

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, okuma ve izleme listesi üzerinden konferans sunumlar, görsel materyal sunumları ve tartışmalar biçiminde sürdürülecektir. Öğrencilere 5.hafta ödev konuları verilecek ve verilen konuda bir ödev hazırlamaları istenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 OD Ödev
3 YYI Yarıyıliçi Notu AS * 0.80 + OD * 0.20
4 YYS Yarıyılsonu Notu
5 BNS Başarı Notu YYI * 0.50 + YYS * 0.50
6 BUT BütünlemeNotu
7 BBN BütünlemeSonuBaşarıNotu YYI * 0.50 + BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Tanımlama ve Listeleme (Bilgi) Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir
Betimleme (Kavrama) ve Yorumlama (Uygulama) Ödev ile ölçülmektedir
İlişkilendirme (Analiz) Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

erdal.diktas@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 10:30-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 3 2 6
Ödev Hazırlama 1 12 12
Sunum Hazırlama 1 2 2
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51