DERS ADI

: DOĞAL AFETLERDE RİSK YÖNETİMİ VE SAKINIM PLANLAMASI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 4473 DOĞAL AFETLERDE RİSK YÖNETİMİ VE SAKINIM PLANLAMASI SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT HİLMİ EVREN ERDİN

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Dünyada ve ülkemizde kentlerde yaşanan doğal afetler temelli sorunlar kentleşme ve kent planlama sürecinde doğal afetlere ilişkin çeşitli irdelemelerin yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle ders kapsamında, doğal afet türlerinin özelliklerinin, risklerinin ve kentler üzerindeki etkilerinin, afet yönetiminin ve ilgili mevzuatın, risk yönetimi ve sakınım planlamasının, kentlerde doğal afetlere bağlı yaşanan sorunların ve ortaya çıkan risklerin kent planlama ile olan ilişkisi çerçevesinde ele alınması amaçlanmaktadır. Bu konuda şehir plancılarının, imar planlarını hazırlama sürecinde doğal afetler açısından dikkat etmesi gereken hususlarda bilgiler de aktarılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Doğal afetleri, risklerini ve kentsel yerleşmelere etkilerini tanımlayabilecek,
2   Afet yönetiminin aşamalarını, bileşenlerini ve ilgili mevzuatı açıklayabilecek,
3   Afet yönetiminde risk yönetimi ve sakınım planlamasının önemini tartışabilecek,
4   Doğal afetler ile kent planlamayı ilişkilendirebilecek,
5   Sakınım planlamasının, politikalarının ve yönetiminin kent planlama süreci içerisindeki konumunu sorgulayabilecek,
6   Doğal afet risklerini dikkate alan sakınım planlaması temelli bir yaklaşımı planlama süreci içerisinde kullanabilecektir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş; tanımlar ve kavramlar. Afet, risk yönetimi ve sakınım planlaması.
2 Doğal afet türleri ve özellikleri
3 Doğal afet türleri ve özellikleri - Deprem
4 Doğal afet riskleri ve kentsel yerleşmelere etkileri Bu hafta öğrencilere ödev konuları dağıtılacaktır.
5 Doğal afetler ve kent planlama ilişkisi
6 Afet Yönetiminin aşamaları, yasal ve yönetsel yapı
7 Afet Yönetimi ve İl Afet Acil Yardım Planları
8 Ara sınav
9 Afet zararlarını azaltma ve risk azaltma çalışmaları
10 Risk analizi ve risk yönetimi
11 Ödev/teslim ve sunumları
12 Afet politikaları ve sakınım planlaması
13 Sakınım planlaması çalışmaları
14 Türkiye de kent planlama pratiği içerisinde afet ile ilgili çalışmaların yeri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Benson, C., (2004), Understanding the economic and financial impacts of natural disasters, Washington, DC, World Bank.
Pelling, M., (2003), The vulnerability of cities: natural disasters and social resilience, Earthscan Publications.
Kadıoğlu, M., Özdamar, E., (Ed.) (2008), Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri, JICA Yayını, Ankara.
Balamir, M., Afetler Politikasının Ana Ekseni: Kentsel Sakınım, 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Ankara, (2011) pp:1-7
Balamir, M., Deprem Konusunda Güncel Gelişmeler ve Beklentiler, Planlama Dergisi, 2004/1, pp:15-28, (2004).
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kentleşme Şurası Afetlere Hazırlık ve Kentsel Risk Yönetimi Komisyonu, Afetlere Hazırlık ve Kentsel Risk Yönetimi Komisyonu Raporu, Ankara, (2009).
Kadıoğlu, M., Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek En Kötüsünü Yönetmek, Ed. Yılmaz, M., Yayın No:65, TC. Marmara Belediyeler Birliği Yayını, İstanbul, (2011).

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, konferans sunumlar biçiminde işlenerek ve okumalar verilerek öğretilecek, öğrenciler aktarılan konferans sunumları ve okumalar ile dersi öğrenecektir. Öğrencilerden ara sınav dışında dönem içerisinde bir de ödev hazırlamaları istenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 OD Araştırma Ödevi
3 YYI Yarıyıliçi Notu AS * 0.60 + OD * 0.40
4 YYS Yarıyılsonu Notu
5 BNS Başarı Notu YYI * 0.50 + YYS * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYI * 0.50 + BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Tanımlama ve açıklayabilme Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir
Tartışabilme, ilişkilendirebilme, sorgulayabilme ve kullanabilme ödev ve final sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders, konferans sunumlar ve okumalar üzerinden tartışmalar biçiminde sürdürülecek.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

evren.erdin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba: 10.30-12.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 5 2 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 6 6
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 70

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51
ÖK.61