DERS ADI

: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KENTSEL PLANLAMA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 4452 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KENTSEL PLANLAMA SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT MEDİHA BURCU SILAYDIN AYDIN

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Dersin amacı, iklim değişikliği sorununun önemini kavramak; iklim değişikliğini azaltma ve adaptasyon politikalarını kentsel planlama ile bütünleştirmek ve böylelikle iklime daha duyarlı bir plancı perspektifi kazanmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İklim değişikliğine temelli sorunları kavrayabilecek,
2   Kentlerin sera gazı üretmedeki rolünü kavrayabilecek,
3   Mevcut şehir planlama sürecinin mikro iklimlere müdahalesini sorgulayabilecek,
4   İklim değişikliğini hafifletme politika ve stratejilerini kavrayabilecek,
5   İklim değişikliğine adaptasyon politika ve stratejilerini kavrayabilecek,
6   İklim dostu arazi kullanım planlama kriter ve önerileri geliştirebilecektir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Karbon döngüsü
2 İklim değişikliği sorununun ortaya çıkış sebepleri
3 Küresel ve ulusal sera gazı istatistikleri
4 Kentsel enerji kullanımları -1
5 Kentsel enerji kullanımları -2
6 Kentleşmenin atmosfere müdahalesi ve kentsel ısı adası
7 Ara Sınav
8 Mevcut planlama pratiği ve iklim
9 İlgili uluslararası ve ulusal politikalar
10 İklim değişikliğinin azaltılması
11 Kompakt kent yaklaşımı sürdürülebilir ulaşım
12 Ödev Sunumu
13 Sıfır - karbon yapılaşması
14 İklim değişikliğine adaptasyon
15 Final Sınavları Haftası
16 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

- Atalay, İ. ve Mortan, K. (2003). Resimli ve Haritalı Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkılap Kitapevi: İstanbul.
- Brown, M.A. and Southworth, F. (2008). Mitigating climate change through green buildings and smart growth. Environment and Planning A. vol.40, 653-675.
- Filinte, H.M. (2007). Yaklaşan Küresel İklim Krizi. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
- Godrej, D. (2003). Küresel İklim Değişimi. (O. Kılıçdağı, Çev.). (1. Basım). Metis Yayınları: İstanbul.
- Kadıoğlu, M. (2001). Bildiğiniz Havaların Sonu, Küresel İklim Değişimi ve Türkiye. (1. Basım). Güncel Yayıncılık: İstanbul.
-Schiller, S., Evans, J.M., (2000).Urban climate and compact cities in developing countries. In Compact Cities: Sustainable Urban Forms for Developing Countries. (.. ed.). Spon Press, London and Newyork, 117-124.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, konu anlatımları, okuma destekleri, sınıf içi tartışmalar ve ödev sunumları eşliğinde yürütülen tartışmalar ile ilerlemektedir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 OD Ödev
3 YYI Yarıyıliçi Notu AS * 0.50 + OD * 0.50
4 YYS Yarıyılsonu Notu
5 BNS Başarı Notu YYI * 0.50 + YYS * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYI * 0.50 +BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Kavrama Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir.
Sorgulama ve Öneri Geliştirme Ödev ile ölçülmektedir.
Kavrama ve Sorgulama Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

burcu.silaydin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 10.30-12.00; Salı 10.30-12.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Öğrenci Sunumları 1 2 2
Vize Sınavına Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlık 1 4 4
Ödev Hazırlama 1 40 40
Sunum Hazırlama 1 4 4
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 84

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51
ÖK.6111