DERS ADI

: PLANLAMADA MEKANSAL İST.

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 4474 PLANLAMADA MEKANSAL İST. SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT KEMAL MERT ÇUBUKÇU

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders, planlamada ve mekânsal analizlerde kullanılan temel mekansal istatistik yöntemlerini açıklamayı amaçlamaktadır. Ders kapsamındaki tüm konular çok sayıda sayısal örneklerle anlatılacak, örnek çözümleri aktarılacak ve planlama disiplini ile ilişkisi ortaya konulacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Temel mekânsal istatistik kavramlarını tanıyabilmeli,
2   Temel mekânsal istatistik tekniklerini kavrayabilmeli,
3   Planlamada ve mekânsal analizlerde kullanılan mekansal istatistik kavramlarını ayırt edilebilmeli,
4   Temel mekânsal istatistik kavramlarını kavramlarına ilişkin sayısal örnekleri çözümleyebilmeli,
5   Temel mekânsal istatistik tekniklerini planlama problemlerini çözmek için uygulayabilmeli.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Betimleyici İstatististik: 1.a. Merkezi Eğilimim Ölçülmesi 1.a.I. Ortalama 1.a.II. Ortanca 1.a.II. Mod
2 Betimleyici İstatististik: 1.b. Dağılma ve Dağılımın Ölçülmesi 1.b.I. Ortalama Sapma 1.b.II. Varyans ve Standart Sapma 1.b.III. Çarpıklık 1.b.IV. Basıklık
3 Betimleyici İstatististik: 1.c. İlişki 1.c.I. Korelasyon 1.c.II. Pearson Korelasyon Katsayısı
4 Noktasal Veri Analizi: 2.a. Nokta Nedir Noktasal Veri Analizi: 2.b. Nokta Dağılımın Merkezi Eğilimi 2.b.I. Ortalama Merkez 2.b.II. Ağırlıklı Ortalama Merkez 2.b.III. Ortanca
5 Noktasal Veri Analizi: 2.c. Nokta Dağılımının Yayılımı 2.c.I. Standart Uzaklık 2.c.II. Standart Sapma Elipsi
6 Noktasal Veri Analizi: 2.d. Nokta Dağılımının Desen Analizi 2.d.I. Quadrat Analizi
7 Ara Sınav
8 Noktasal Veri Analizi: 2.d. Nokta Dağılımının Desen Analizi 2.d.II. En Yakın Komşu Analizi
9 Noktasal Veri Analizi: 2.d. Nokta Dağılımının Desen Analizi 2.d.III. Mekansal Otokolelasyon
10 Noktasal Veri Analizi: 2.d. Nokta Dağılımının Desen Analizi 2.d.III. Mekansal Otokolelasyon
11 Noktasal Veri Analizi: 2.d. Nokta Dağılımının Desen Analizi 2.d.III. Mekansal Otokolelasyon
12 Veri Düzenleme ve Formatlama
13 Verinin Modele Uygulaması
14 Sonuç Değerlendirme
15 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Lee, L., Wong, W.S. (2001) Statistical Analysis with ArcView GIS. John Wiley & Sons Inc.
Pindyck, R.S., Rubinfield, D.L. (1991) Econometric Models and Economic Forecasts. McGraw-Hill, Inc.
Stillwell, J., Clarke, G. (Eds.) (2004), Applied GIS and Spatial Analysis, John Wiley & Sons Inc.
Studenmund, A.H., Cassidy, H.J. (1987) Using Econometrics: A Practical Guide. Harper Collins Publishers.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, kavramsal aktarımlar, kaynak okumaları, teorik sunumlar ve sayısal örnek çözümleri ile tariflenebilecek bir yönteme sahiptir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 YYS Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS Başarı Notu AS * 0.50 +YYS * 0.50
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu AS * 0.50 + BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Betimleme, Çözümleme ve Yorumlama Ara Sınav ve Final Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü kopyacılık eylemi disiplin soruşturması açılması ile sonuçlandırılacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Oda No: 109
Buca/İZMİR 35160
mert.cubukcu@deu.edu.tr
http://kisi.deu.edu.tr/mert.cubukcu

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba 9:30-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 13 2 26
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 13 1 13
Vize sınavına hazırlık 1 15 15
Final sınavına hazırlık 1 15 15
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 73

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.311
ÖK.41
ÖK.511