DERS ADI

: BİLİMSEL ARAŞ. YÖNT. VE YAZMA TEK.

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 4434 BİLİMSEL ARAŞ. YÖNT. VE YAZMA TEK. SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT NERİMAN YÖRÜR

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencileri bir araştırma sürecinde farklı araştırma yaklaşımları ve yöntemleri konusunda bilgilendirmek ve bilimsel bir araştırmayı ve raporunu yazabilme becerisini kazandırırken literatür bulma, veri toplama, veri analizi, veri değerlendirmesi ve rapor yazma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bilimsel araştırma tekniklerini teorik ve pratik anlamda tanımlayabilecekler.
2   Bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağını açıklayabilecekler.
3   Bilimsel sistematik çerçevesinde etkin bir kaynak araştırmasının nasıl yapılacağını açıklayabilecekler.
4   Araştırma konusunu belirlemede doğru seçim yapmanın önemini betimleyebilecekler.
5   Elde edilen bilgilerin nasıl raporlanacağını (rapor yazma teknikleri) ve sunulacağını açıklayabilecekler.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bilimsel Araştırma ve Yöntemin Tanımı ve Temel Kavramları
2 Nicel ve Nitel Araştırma Teknikleri-I
3 Nicel ve Nitel Araştırma Teknikleri-II
4 Bilimsel Araştırmanın Aşamaları-I
5 Bilimsel Araştırmanın Aşamaları-II
6 Ara Sınav
7 Bilimsel Araştırmanın Aşamaları-III
8 Literatür Taraması I
9 Literatür Taraması-II
10 Araştırma Raporunun Yazılmasında Temel Kurallar
11 Araştırma Raporunun Yazılması
12 Araştırmanın Sözlü Anlatımı
13 Ödev Sunumu ve Tartışılması
14 Ödev Sunumu ve Tartışılması
15 Final Sınavları Haftası
16 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Arkon, C. (1989). Şehir Planlamada Proje Yöntemi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MİM/ŞBP-89-EY 180, İzmir.
Yardımcı kaynaklar:
1. Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
2. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi Yayınevi, Ankara
3. Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
4.Özdamar, K. (2003). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
5. Üstdal, M. ve Gülbahar, K. (1997). Bilimsel Araştırma. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Referanslar:
Diğer ders materyalleri: Ders ile ilgili diğer okumalar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, konferans sunumlar biçiminde işlenecektir.
Öğrenciler verilen makaleleri okuyarak, konferans sunumları dinleyerek ve ödev sunumlarını hazırlayarak öğrenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 OD Ödev
3 YYI Yarıyıliçi Notu AS * 0.50 + OD * 0.50
4 YYS Yarıyılsonu Notu
5 BNS Başarı Notu YYI * 0.50 + YYS * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYI * 0.50 +BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Listeleme (Bilgi), Tanımlama (Bilgi), Ayırt etme (Kavrama), Tartışma (Analiz) Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir, Yorumlama (Uygulama) ve Tartışma (Analiz) Ödev Sunumu ile,
Yorumlama (Uygulama), Tartışma (Analiz), İlişkilendirme (Analiz) Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

neriman.yorur@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı: 10.30-12.00
Perşembe: 14.30-16.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 11 2 22
Ödev Sunumu Gerçekleştirme 2 2 4
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 8 1 8
Vize sınavına hazırlık 1 6 6
Final sınavına hazırlık 1 8 8
Ödev hazırlama 1 12 12
Sunum hazırlama 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 66

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.111
ÖK.211
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51