DERS ADI

: TÜRKİYE'DE KIR. ALAN VE TARIM POL.

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 4488 TÜRKİYE'DE KIR. ALAN VE TARIM POL. SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT NERİMAN YÖRÜR

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilerin Türkiye'deki tarım ve kırsal alanlara ilişkin politika ve yasal düzenlemeleri açıklayabilmeleri ve bunların sonuçlarını sorgulayabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kırsal alanların değişimine yol açan veya açabilecek politika ve yasal düzenlemeleri açıklayabilecek.
2   Türkiye'deki tarım sektörünün ve kırsal alanların geleceği üzerine tartışabilecek.
3   Küresel ve yerel düzeyde tarım politikalarını, nedenlerini ve sonuçlarını betimleyebilecek.
4   Tarım politikalarının kırsal alandaki hangi dinamikleri dönüştürdüğünü yorumlayabilecek.
5   Tarım ve kırsal alana ilişkin politika farklılıklarını süreçsel olarak ayırt edebilecek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kavramsal Çerçeve: Tarım, tarım politikası, kırsal alan, kırsal dönüşüm, küçük köylülük ve tarımsal işletme.
2 Türkiye'de Tarımsal Yapı
3 Türkiye'de Kırsal Yerleşme Düzeni
4 Tarımda Üretim İlişkileri ve İşletme Biçimleri
5 Türkiye'de Tarım Politikaları ve Kırsal Yapıdaki Dönüşüm-I
6 Türkiye'de Tarım Politikaları ve Kırsal Yapıdaki Dönüşüm-II.
7 Ara Sınav
8 Türkiye'de Tarım Politikaları ve Kırsal Yapıdaki Dönüşüm-III
9 Türkiye'de Tarım Politikaları ve Kırsal Yapıdaki Dönüşüm-IV
10 Tarım ve Kırsal Alan Politikalarının Kırsal Dönüşüm Dinamiklerine Etkisi
11 Dünyada Tarım Politikalarında Yaşanan Dönüşümler
12 Neoliberal Küreselleşme ve Türkiye Tarımı
13 Dünyada Tarımın ve Kırsal Alanların Geleceği
14 Türkiye de Tarımın ve Kırsal Alanların Geleceği
15 Final Sınavları Haftası
16 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Yörür, N. (2009) 1980 Tarım Politikalarının Kırsal Alandaki Yapısal Dönüşüm Üzerine Etkileri Aydın Dalama Örneği DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
Yardımcı kaynaklar:
1)Aydın, Z (2001) Yapısal Uyum Politikaları ve Kırsal Alanda Beka Stratejilerinin Özelleştirilmesi: Söke nin Tuzburgazı ve Sivrihisar ın Kınık Köyleri Örneği Toplum ve Bilim (88) 11-31.
2) Aysu, A. (2008) Küreselleşme ve Tarım Politikaları, İstanbul:Su Yayınları.
3) Pamuk, Ş. ve Toprak, Z. (Der.), (1988), Türkiye de tarımsal Yapılar (1923-2000). Ankara, Yurt Yayınları, No:18, Türkiye Araştırmaları Dizisi, 17.
4) 75 Yılda Köylerden Şehirlere Tarih Vakfı Yurt Yayınları Ed. Oya Baydar, 1999, İstanbul.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, konferans sunumlar biçiminde işlenecektir.
Öğrenciler verilen makaleleri okuyarak, konferans sunumları dinleyerek ve ödev sunumlarını hazırlayarak öğrenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 YYS Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS Başarı Notu AS * 0.50 +YYS * 0.50
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu AS * 0.50 + BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Listeleme (Bilgi), Tanımlama (Bilgi), Ayırt etme (Kavrama), Tartışma (Analiz) Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir, Yorumlama (Uygulama) ve Tartışma (Analiz) Ödev Sunumu ile,
Yorumlama (Uygulama), Tartışma (Analiz), İlişkilendirme (Analiz) Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

neriman.yorur@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 10.30-12.00
Perşembe: 14.30-16.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 13 2 26
Vize sınavına hazırlık 1 10 10
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 10 1 10
Final sınavına hazırlık 1 15 15
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 65

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51