DERS ADI

: PLANLAMA POLİTİKASI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 4443 PLANLAMA POLİTİKASI SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT TOLGA ÇİLİNGİR

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders politikanın (siyasanın) tanımlanmasını, kentsel politika teorilerinin geliştikleri dönemin koşulları ile birlikte sunulmasını, politika ile siyaset arasındaki ilişkilerin kavratılmasını, bir uygulama örneği olarak Türkiye de izlenen mekânsal gelişme politikasının yorumlanmasını ve kentsel politika ile planlama politikası arasındaki ilişkilerin analiz edilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu dersin sonunda öğrenciler, politikayı (siyasayı) tanımlayabilecektir (Bilgi),
2   Kentsel politika teorilerini tarihsel olarak listeleyebilecektir (Bilgi),
3   Politika-Siyaset ilişkisini betimleyebilecektir (Kavrama),
4   Türkiye de izlenen politikaları yorumlayabilecektir (Uygulama),
5   Kentsel politikalarla planlama politikalarını ilişkilendirebilecektir (Analiz).

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kentsel Politika: kavramsal açıklamalar Bu hafta öğrencilere bir okuma listesi verilecektir.
2 Planlama Politikası: kavramsal açıklamalar
3 Politika Çalışmaları: kavramlar ve sorunlar
4 Politika Analizi: tarzlar ve yöntemler
5 Politika ve Planlama: değerlendirme, izleme, kestirimleme
6 Ara Sınav
7 Kentsel Politika Teorileri Bu hafta öğrencilere ödev konuları dağıtılacaktır.
8 Kentsel Politika ve Siyaset İlişkisi
9 Toplu Tüketim Malları Politikası
10 Kentsel Sosyal Hareketler
11 Ödev/Teslim/Sunum Bu hafta öğrenciler hazırladıkları ödevleri teslim edecekler ve iki saatlik ders süresince birbirlerine kısa sunumlarla aktaracaklardır.
12 Türkiye de Kentleşme Politikaları
13 Türkiye de Planlama Politikaları
14 Planlama Politikaları ile Kentsel Politikalar Arasındaki İlişkilerin Yeniden Tasarımı
15 Final Sınavları Haftası
16 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Bracken, I. (2007), Urban Planning Methods: research and policy analysis, Routledge, London. (DEÜ Kütüphane; HT166 .B73 2007)
Strom, A. And Mollenkopf, J.H. (Eds) (2007), The Urban Politics Reader, Routledge, London. (DEÜ Kütüphane; JS78 .U73 2007)

Yardımcı Kaynak:
Davies, J.S and Imbroscio, D.L. (Eds.), (2009), Theories of Urban Politics, Sage, London.

Diğer ders materyalleri: Ders ile ilgili diğer okumalar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, bütünüyle konferans sunumlar biçiminde işlenerek öğretilecek, öğrenciler derse devam ederek aktarılan konferans sunumları dinleyerek öğrenecektir. Öğrencilere 7.hafta ödev konuları verilecek ve verilen konuda bir ödev hazırlamaları istenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 OD Ödev
3 YYI Yarıyıliçi Notu AS * 0.50 + OD * 0.50
4 YYS Yarıyılsonu Notu
5 BNS Başarı Notu YYI * 0.50 + YYS * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYI * 0.50 +BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Tanımlama ve Listeleme (Bilgi) Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir
Betimleme (Kavrama) ve Yorumlama (Uygulama) Ödev ile ölçülmektedir
İlişkilendirme (Analiz) Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Değerlendirme Kriteri

Tanımlama ve Listeleme (Bilgi) Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir
Betimleme (Kavrama) ve Yorumlama (Uygulama) Ödev ile ölçülmektedir
İlişkilendirme (Analiz) Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders, okuma listesi üzerinden konferans sunumlar ve tartışmalar biçiminde sürdürülecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

sezai.goksu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 10.30-12.00; Çarşamba 15.00-17.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Ödev Sunumu Gerçekleştirme 1 2 2
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 1 15 15
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51