DERS ADI

: ÇEVRE VE ESTETİK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 3327 ÇEVRE VE ESTETİK SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT HAYAT ZENGİN

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders, Çevre ve estetik kavramlarının yerel ve evrensel niteliklerinin derinlemesine çözümlemesini yapma, estetik algıyı temellendiren birey çevresi ilişkisinin felsefi ve kavramsal temellerini, algının estetik ve pratik yönleri ile toplumsal, doğal ve yapılı çevrenin değerlendirilmesindeki rolünü açıklayabilme, tarihsel olarak yaşam alanlarının kurgulanması bağlamında yaratılan değerleri, tartışmaya açma amaçlarına temellenmektedir

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Çevre ve estetik kavramlarını tanımlayabilecek (bilgi),
2   Birey çevre ilişkisini tüm boyutlarıyla açıklayabilecek (kavrama),
3   Estetik Algı yoluyla insanın çevresini, doğayı ya da mekansal bütünlükleri nasıl değerlendirebileceğine açıklık getirebilecek (kavrama),
4   Yaşama alanlarının kurgulanmasında yaratılan estetik değerlerin niteliğini tartışabilecek (kavrama),
5   Tasarlama eylemi yoluyla değiştirilen şartlardaki kurgusal niteliği analiz edebilecektir (analiz).

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Çevre ve estetik kavramlarının ayrıntılı ele alınması
2 Çevre estetiği ve yaklaşımlar
3 Algı ve estetik
4 Çevre ile kurulan ilişkinin kavramsal ve felsefi temelleri
5 Estetik ve pratik algının doğal ve yapılı çevrenin değerlendirilmesindeki rolü
6 Algı ve anlam
7 ARA SINAV Bu hafta öğrencilere ödev konuları dağıtılacaktır.
8 Tarihsel olarak tasarım yoluyla değer üretme, yaşam alanlarının kurgulanmasında yaratılan estetik değerler
9 Sanat ve estetik
10 Toplum ve estetik
11 Doğa ve estetik
12 Mekan ve estetik
13 Kent estetiği
14 Ödev/Teslim/Sunumlar
15 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana Kaynak:
Tunalı, İ. (1979), Estetik, Altın kitaplar Yayınevi, İstanbul.
Erzen J., 2006,Çevre Estetiği, ODTÜ Yayıncılık, Ankara.
Bozkurt, N., 2000. Sanat ve Estetik Kuramları. Asa Kitabevi, Özal Matbaası, Bursa.
Yardımcı kaynaklar:
Porteous, I.D., 1996. Environmental Aesthetics, Ideas, Politics and Planning, Routledge,
Britain.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, konferans sunumlar biçiminde işlenerek öğretilecek, öğrenciler aktarılan konferans sunumları dinleyerek öğrenecektir. Öğrenciler ara sınav dışında bir ödev hazırlığından sorumlu tutulacaklardır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 OD Ödev
3 YYI Yarıyıliçi Notu AS * 0.50 + OD * 0.50
4 YYS Yarıyılsonu Notu
5 BNS Başarı Notu YYI * 0.50 + YYS * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYI * 0.50 +BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Tanımlayabilme, açıklayabilme, açıklık getirebilme
Ara Sınav değerlendirmesi ile ölçülmektedir.
Tartışabilme ve analiz edebilme Ödev ve Final sınavı ile ölçülmektedir

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders, konferans sunumlar dışında okumalar, araştırmalar ve tartışmalar biçiminde sürdürülecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

hayat.zengin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi: 10.30-12.00; Çarşamba 10.30-12.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Ödev Sunumu Gerçekleştirme 1 2 2
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 4 3 12
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 5 5
Ödev Hazırlama 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 64

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51