DERS ADI

: PLANLAMA KURAM VE UYGULAMASI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 4325 PLANLAMA KURAM VE UYGULAMASI SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT EMİNE İPEK ÖZBEK SÖNMEZ

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders planlama düşüncesi ve pratiğinin tanımlanmasını, planlama teorilerinin geliştikleri dönemin koşulları ile birlikte sunulmasını, güncel planlama yaklaşımlarının kavratılmasını, bir uygulama örneği olarak Türk planlama sisteminin yorumlanmasını ve kuram ile uygulama arasındaki ilişkilerin analiz edilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu dersin sonunda öğrenciler, Planlamayı tanımlayabilecektir (Bilgi),
2   Değişik planlama yaklaşımlarını tarihsel olarak listeleyebilecektir (Bilgi),
3   Güncel planlama yaklaşımlarını betimleyebilecektir (Kavrama),
4   Türk planlama sistemini tarihsel süreç içerisinde yorumlayabilecektir (Uygulama),
5   Planlamada uygulamayı kuramla ilişkilendirebilecektir (Analiz).

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Planlama Nedir Bu hafta öğrencilere bir okuma listesi verilecektir.
2 Planlama Tarihi I: Aydınlanma ve sanayi devrimi
3 Planlama Tarihi II: 20.yy İlk Yarısı Kent Tasarlama Olarak Planlama
4 Planlama Tarihi III: 2.Dünya Savaşı Sonrası Modernist Planlama
5 Planlama Tarihi IV: 1980 Sonrası Neoliberal Dönem
6 Ara Sınav
7 Türkiye de Kentleşme Deneyimi Bu hafta öğrencilere ödev konuları dağıtılacaktır.
8 Türkiye de Planlamanın Kurumsallaşması
9 Türkiye de Kentsel Planlama Pratiğinin Gelişmesi
10 Türkiye de Güncel Planlama Pratiği
11 Ödev/Teslim/Sunum Bu hafta öğrenciler hazırladıkları ödevleri teslim edecekler ve iki saatlik ders süresince birbirlerine kısa sunumlarla aktaracaklardır.
12 Planlamanın Uygulama Boyutu
13 Planlamada Kuram ile Pratik Arasındaki İlişki
14 Türkiye de Planlamanın Uygulama Sorunları
15 Final Sınavları Haftası
16 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar:
Ersoy, M. (2007), Kentsel Planlama Kuramları, İmge, Ankara
Tekeli, İ. (2009), Akılcı Planlamadan Bir Demokrasi Projesi Olarak Planlamaya, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.

Yardımcı Kaynak:
Gök, T. (Der.), (1980), Türkiye de İmar Planlaması, ODTÜ, Ankara.

Diğer ders materyalleri: Ders ile ilgili diğer okumalar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, bütünüyle konferans sunumlar biçiminde işlenerek öğretilecek, öğrenciler derse devam ederek aktarılan konferans sunumları dinleyerek öğrenecektir. Öğrencilere 7.hafta ödev konuları verilecek ve verilen konuda bir ödev hazırlamaları istenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 OD Ödev
3 YYI Yarıyıliçi Notu AS * 0.50 + OD * 0.50
4 YYS Yarıyılsonu Notu
5 BNS Başarı Notu YYI * 0.50 + YYS * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYI * 0.50 +BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Tanımlama ve Listeleme (Bilgi) Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir
Betimleme (Kavrama) ve Yorumlama (Uygulama) Ödev ile ölçülmektedir
İlişkilendirme (Analiz) Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Değerlendirme Kriteri

Tanımlama ve Listeleme (Bilgi) Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir
Betimleme (Kavrama) ve Yorumlama (Uygulama) Ödev ile ölçülmektedir
İlişkilendirme (Analiz) Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders, okuma listesi üzerinden konferans sunumlar ve tartışmalar biçiminde sürdürülecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

sezai.goksu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 10.30-12.00; Çarşamba 15.00-17.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Ödev Sunumu Gerçekleştirme 1 2 2
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 1 15 15
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51