DERS ADI

: YARATICILIK VE YARATICI ÇALIŞ.

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 2222 YARATICILIK VE YARATICI ÇALIŞ. SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT HAYAT ZENGİN

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Önerilen ders, öğrencilerin yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını tanımasını sağlamak ve öğrencilere yaratıcı düşünce geliştirme becerisi kazandırma amaçlarına temellenmektedir. Yaratıcılığın geliştirilebilir olduğu kabulü ile öğrencilerin yaratıcılıklarını sınırlayan unsurları fark edebilmelerine ve bunu aşma yolunda deneysel çalışmalar yapabilmelerine olanak sağlamayı hedeflemektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını tüm yönleriyle tanımlayabilecek (bilgi),
2   Bireysel ve toplumsal yaratıcılık konularını ve önemini açıklayabilecek (kavrama),
3   Yaratıcılık alanını planlama ve tasarım çalışmalarıyla ve kentle ilişkilendirebilecek (kavrama),
4   Yaratıcılığı engelleyen unsurların farkına varabilecek (kavrama),
5   Yaratıcı fikir geliştirme ve uygulama aşamalarını tartışabilecek (analiz),
6   Teorik bilgiler eşliğinde pratik yapıp, çalışmalarını yaratıcı örneklerle geliştirebilecektir (sentez).

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Geçmişten günümüze yaratıcılık olgusu ve yaratıcılığın tanımları
2 Kişisel yetenek ve yaratıcı düşünceyi birbirinden ayırmak
3 Kişisel gelişim, psikoloji bilimi ve yaratıcılık
4 Bireysel / toplumsal yaratıcılık ve artan önemi
5 Planlama ve tasarım çalışmalarında yaratıcılık
6 Yaratıcılık kent ilişkisi ve yaratıcı kentler
7 ARA SINAV Bu hafta öğrencilere ödev konuları dağıtılacaktır.
8 Yaratıcı bir fikir nasıl oluşturulur Yaratıcılığı engelleyen faktörler
9 Yaratıcı fikre ulaşmanın yöntemleri, yaratıcı çocuk ve çocukluk
10 Yaratıcı fikrin uygulama aşamaları
11 Sorun çözme ve yaratıcılık
12 Yaratıcı düşünce geliştirme ve bireysel çalışmalar Bu hafta ders tartışma ve örnek değerlendirmeler üzerinden yapılacaktır
13 Yaratıcı düşünce geliştirme ve bireysel çalışmalar Bu hafta ders tartışma ve örnek değerlendirmeler üzerinden yapılacaktır
14 Ödev/Teslim/Sunumlar Bu hafta öğrenciler hazırladıkları ödevleri teslim edecekler ve iki saatlik ders süresince birbirlerine kısa sunumlarla aktaracaklardır
15 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
YAVUZER, H.S., 1996, Yaratıcılık, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
ROBİNSON, K.,2003, Yaratıcılık, Aklın Sınırlarını Aşmak, Kitap Yayınevi, İstanbul.
Yardımcı kaynaklar:
KORCZAK, J. 2001, Bir Çocuk Nasıl Sevilmeli, Çeviren:Deniz K.Çakıcı, Ütopya Yayınevi, Ankara.
PIAGET, J., 1988,Çocukta Dünya Tasarımı, Çeviren: Refia Şermin, M.Ü. Yayınları, No: 461, İstanbul.
PIAGET, J. 2005, Çocuğun Gözüyle Dünya , Çeviren: İsmail Yerguz, Dost Kitapevi Yayınları, Ankara
POSTMAN, N., 1995, Çocukluğun Yokoluşu, (The Disappearance of Childhood) Çeviren: Kemal İnal, İmge Kitapevi Yayınları, Ankara.
JACK F., 2001, Fikir Nasıl Bulunur, Çeviren: Dinç Tayanç, Media Cat Yayınları, İstanbul, 2007

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, konferans sunumlar biçiminde işlenerek öğretilecektir. Öğrencilerin daha yaratıcı olmalarının önündeki engelleri kaldırmak, bireysel olarak kendilerini yeniden yaratmalarını ve giderek yaratıcı fikir ve projeler geliştirmelerini sağlamak amaçlarıyla, okumalar, egzersizler yapmak, çalışma yöntem ve programları geliştirmek, örnek çalışmaları değerlendirmek bu dersin genel çerçevesini oluşturacaktır. Yaratıcılık alanında önemli isimleri, bu alandaki önemli sunuş, seminer ve etkinlikleri de derin içerisine çekmeye çalışmak ve dolayısıyla öğrencilerin profesyonel platformlarla da ilişki kurmasını sağlamak da bu dersin amaçları arasında yer almaktadır

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 OD Ödev
3 YYI Yarıyıliçi Notu AS * 0.50 + OD * 0.50
4 YYS Yarıyılsonu Notu
5 BNS Başarı Notu YYI * 0.50 + YYS * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYI * 0.50 +BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Tanımlayabilme, açıklayabilme, İlişkilendirebilme
Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir
Farkına varabilme, tartışabilme ve Geliştirebilme ise Ödev ve Final sınavı ile ölçülmektedir

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders, konferans sunumlar dışında okumalar, araştırmalar ve tartışmalar biçiminde sürdürülecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

hayat.zengin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi: 10.30-12.00; Çarşamba 10.30-12.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Ödev Sunumu Gerçekleştirme 1 2 2
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 4 3 12
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 5 5
Ödev Hazırlama 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 64

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51
ÖK.61