DERS ADI

: ŞEHİRSEL ÇALIŞMA ALANLARI PL.

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 2226 ŞEHİRSEL ÇALIŞMA ALANLARI PL. SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT EMİNE İPEK ÖZBEK SÖNMEZ

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders kentsel arazi kullanım türlerinden olan şehirsel çalışma alanlarının tanıtılmasını, sosyo-ekonomik koşullar bağlamında açıklanmasını, planlamasını ve tasarım ilkelerinin yorumlanmasını amaçlamaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   .Şehirsel Çalışma alanı tanımı içinde yer alan arazi kullanım türlerini tanımlayabilecek,
2   Şehirsel Çalışma Alanlarını yasal mevzuat içerisindeki yerini belirleyebilecek
3   Şehirsel çalışma alanlarının dönüşümünü tarihsel süreç bağlamında açıklayabilecek
4   Şehirsel Çalışma Alanlarının sosyo-ekonomik ve politik mekansal ürünler olarak betimleyebilecek,
5   Şehirsel çalışma alanlarının planlama ve tasarımına ilişkin ilkeleri yorumlayabilecek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kent ve Değişim; kentsel çalışma alanlarına ilişkin yasal mevzuattaki tanımlamalar; farklı belediyelerin imar yönetmeliklerinin kentsel çalışma alanı tanımlamalarına ilişkin örnekler
2 Sanayi alanları planlaması: sanayinin gelişim süreci (Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde); sanayi türleri; sanayinin yer seçim kriterleri
3 Sanayi alanlarında yer seçimi ilkeleri
4 Düzenli sanayi yığılmaları: Organize Sanayi Bölgeleri; Küçük Sanayi Siteleri; Düzenli Sanayi; Yığılmalarında Konum Yeri Seçimi, Organize Sanayi Bölgesi Tasarımı
5 Ödev için araştırma
6 Bilim ve teknoloji parkları: Tekno-parkların ve bilimparklarnın yapıları; Teknoparkların kuruluş amaçları; Dünyadaki durum; Teknopark kurulurken dikkat edilmesi gereken konular: kuruluş esasları örnekler
7 Organize sanayi bölgelerine ilişkin yasal mevzuat
8 Kent Merkezi tanımlamaları; Kent Merkezi tasarım ilkeleri; Planlama mevzuatına göre ticaret merkezleri planlaması
9 Metropoliten kentin ticaret yapısı ve kent merkezlerinde kademelenme
10 Ara Sınav
11 Alışveriş Merkezlerinin Gelişimi (Amerika örneği), Avrupa Alışveriş Merkezleri Tanımlamalar, Kent Merkezi Planlaması İngiltere Örneği
12 Türkiye örneğinde kent merkezlerinin gelişim biçimi
13 Ödev Sunumlarının Gerçekleştirilmesi
14 Ödev Sunumlarının Gerçekleştirilmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ersoy, M., 2009, Kentsel Planlamada Arazi Kullanım Standarları, TMMOB, Şehir Plancılaro Odası Yayını
Dökmeci, V., Berköz, L., İstanbul un Tek Merkezliden Çok Merkezli Bir Kente Dönüşümü , İstanbul, Ekim, 2000, s.88-95
Bademli R., Az Gelişmiş Ülkelerde Kent Merkezleri Nasıl Dönüşüyor , İstanbul, Ekim, 2000, s.82-87
Osmay, S., 1998, 1923 ten Bugüne Kent Merkezlerinin Dönüşümü , 75. Yılda Kent ve Mimarlık, Tarih Vakfı Yayını,
Roberts,M.,1974, An Introduction to Town Planning Techniques , Hutchinson Lmt, Britain
Özdemir, D., Yabancı Sermayenin İstanbul Haritası , Ekim, 2000, s.96-104
Yakar,H.B.,2000, İstanbul Metropoliten Alanında Sermaye Birikim Biçimlerinin Alışveriş
Mekanlarına Etkileri , Dünya Şehircilik Günü 23. Kolokyumu, İstanbul, Yıldız Teknik
Üniversitesi yayını

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, konferans sunumlar, okumalar ve ödev araştırması ile tariflenebilecek bir yönteme sahiptir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 OD Ödev
3 YYI Yarıyıliçi Notu AS * 0.50 + OD * 0.50
4 YYS Yarıyılsonu Notu
5 BNS Başarı Notu YYI * 0.50 + YYS * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYI * 0.50 +BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Listeleme ve Betimleme Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir
Çözümleme, Birleştirme ve Yorumlama Ödev ile ölçülmektedir
Değerlendirme Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders, öğretim üyesinin derlediği ders notları ve okuma listesi üzerinden konferans sunumlar, tartışmalar biçiminde ve ödev sunumları ile sürdürülecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ipek.sonmez@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 10.00-12.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 10 2 20
Örnek olay çalışması 3 2 6
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 10 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 80

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51