DERS ADI

: KONUT VE YAKIN ÇEV.TAS.İLK.

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 2394 KONUT VE YAKIN ÇEV.TAS.İLK. SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜLYA KOÇ

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Dersin amacı, yaşanabilir konut alanları konusunda, öğrencilerin mekân duyarlılığının artırılmasına yönelik olarak, mevcut bilgi ve becerilerinin pekiştirilmesi ve yenilerinin kazandırılmasıdır. Bu çerçevede yaşanabilir konut çevresinin nitelikleri, konut alanlarında erişilebilirlik ve güvenlik, kamusal-yarı özel ve özel mekân ilişkileri, farklı kullanıcı grupları gereksinmelerine duyarlılık konularının tartışılması ve konut çevrelerinin bu kapsamda değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu dersin sonunda öğrenciler, bir konut alanı algılanan yoğunluk üzerinde etkili faktörleri listeleyebilecek,
2   Yaşanabilir konut çevreleri tasarımında dikkate alınması gereken başlıca unsurları betimleyebilecek
3   Engelsiz fiziksel çevre düzenlenmesine ilişkin ilke ve standartları tanımlayabilecek
4   Konut ve yakın çevresinde güvenlik için gerekli unsurları açıklayabilecek
5   Mevcut bir konut alanını yaşanabilirlik açısından analiz edebilecektir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Gereksinmeler ve yapılaşmış çevre ilişkisinin tartışılması
2 Konut ve çevre kalitesini tanımlamada ölçütler, yaşanabilirlik kavramının ve yaşanabilir çevrelerin göstergelerinin tartışılması.
3 Yakın çevreden ve yurtdışı örneklerden seçilen konut alanlarında yaşanabilirliği oluşturan öğelerin tartışılması
4 Yoğunluk ve form ilişkileri, site imajı, kimlik ve kendileme olanakları.
5 Binaya erişim, yaya öncelikli sokaklar, trafik durultma ve taşıt-yaya erişiminin güvenli kılınması, bisiklet yolları tasarımında temel ilkeler.
6 Engelli bireylere yönelik olarak konut ve yakın çevresinde sağlanması gereken olanaklar.
7 Ara Sınav
8 Konut yakın çevresinde çocuk oyun alanlarının ve çocuklara yönelik olanakların düzenlenmesinde dikkate alınacak temel noktalar
9 Konut ve yakın çevresinde toplanma olanakları, sosyo-kültürel olanaklar
10 Konut alanlarında güvenlik, güvenli çevreler tasarımında temel ilkeler
11 Konut yakın çevresinde peyzaj düzenlemeleri, yaya sirkülasyonu ve sokak mobilyası, alan mobilyası.
12 Konut alanlarında bakım ve yönetim politikaları, kullanıcı sorumlulukları ve çöp toplama.
13 Ödevlerin sunulması ve öğrenilenlerin tartışılması
14 Ödevlerin sunulması ve öğrenilenlerin tartışılması
15 Final Sınavları Haftası
16 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Clare Cooper Marcus&Wendy Sarkissian, Housing as if People Mattered, University of California Press, USA, 1986.
Yardımcı kaynaklar: Clare Cooper Marcus&Carolyn Francis, People Places,John Wiley &Sons;Inc., 1998.
Hülya Koç, "Yaşanabilir Konutlar ve Konut Çevrelerine Doğru", Uluslararası IX. Yapı ve Yaşam Fuar ve Kongresi, 20-25 Mayıs 1997, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Bursa, 1997, s. 67-81.
"Kaliteli Yaşam Çevreleri Arayışında", Uluslararası X. Yapı ve Yaşam Fuar ve Kongresi, 19-24 Mayıs 1998, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Yapı ve Yaşam'98 Kongre Kitabı - Mimarlıkta Kalite, Özsan Matbaacılık, Bursa, 1998, s. 135-148.
Referanslar:
Diğer ders materyalleri: Sunumlar ve ders notları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, anlatım, sunumlar, sınıf içi tartışmalar ve örnek olay incelemeleri ile sürdürülecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 OD Ödev
3 YYI Yarıyıliçi Notu AS * 0.50 + OD * 0.50
4 YYS Yarıyılsonu Notu
5 BNS Başarı Notu YYI * 0.50 + YYS * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYI * 0.50 +BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Tanımlama, Betimleme, Listeleme ve Açıklama Ara Sınav ile,
Analiz Edebilme Ödev ile ölçülmektedir.
Tanımlama, Açıklama, Listeleme, Betimleme ve Analiz Edebilme Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Her öğrenci seçeceği bir konuda kapsamlı bir rapor biçiminde bir ödev hazırlamakla yükümlüdür. Bu rapor, yapılacak programa göre sözlü olarak da sunulacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

hulya.koc@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı: 9.30-10.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 11 2 22
Ödev Sunumu ve Tartışma 2 2 4
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 10 1 10
Ara Sınava Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 5 5
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 3 3
Final Sınavı 1 2 2
Ara Sınav 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 73

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51