DERS ADI

: KENTSEL MEKANLARI DÜZ.İLKELERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 2374 KENTSEL MEKANLARI DÜZ.İLKELERİ SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT TOLGA ÇİLİNGİR

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders, kentsel mekanların düzenleme ilkelerinin kavranmasını; mekansal düzenlemelerin yaşam kalitesini artırmaya yöelik araçlarının ve doğal çevreyle uyumlu çözüm araçlarının aktarılmasını, örnek alan üzerinden deneyimlenecek uygulama ile bilgilerin pekiştirilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğrenciler kentsel mekan kavramını tanımlayabilecek, mekanı belirleyen unsurları belirleyebilecekler (kavrama)
2   Kentsel mekan kalitesine yönelik çeşitli örnekleri tanıyarak, analiz edebilecekler (kavrama ve analiz)
3   Kentsel tasarım projelerini yorumlayabilecek (uygulama), olumlu ya da olumsuz yönde eleştiri geliştirebilecekler (analiz)
4   Kentsel mekan düzenleme ilkelerini değerlendirecek (değerlendirme) ve geliştirebilecekler (sentez)
5   Örnek bir alan üzerinden mevcut işleyişleri analiz edecek (analiz), sentezleyerek tasarlayabilecekler (sentez ve uygulama)

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kentsel mekân kavramı
2 Mekânı belirleyen faktörler, kentsel mekânın yaşam ve doğaya yönelik etkileri Ödev konularının bu hafta verilecektir
3 Kentsel mekân kalitesine yönelik örnekler üzerinden değerlendirmeler
4 Kentsel mekân düzenleme ilkeleri
5 Ara sınav
6 Türkiye ve dünya örneklerinde kentsel tasarım projeleri
7 Kentsel tasarım yarışmaları ve kentsel mekânlar
8 Örnek alan incelemeleri Yerinde yapılacak alan incelemeleri
9 Kentsel mekanda ekolojiye duyarlı düzenlemeler
10 Analiz ve sentez çalışmaları için ilkelerin belirlenmesi
11 Analiz ve sentez çalışmalarının değerlendirilmesi
12 Tasarım ilkeleri üzerine tartışmalar
13 Ödev teslimi ve örnek alan üzerinden çıkarsamalar ve sonuçların yorumlanması Ödevler poster formatında sunulacaktır.
14 Ders anlatımları ve uygulama çalışmasının bulgularının sentezlenerek karşılaştırılmalı tartışılması
15 Final Sınavları Haftası
16 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumları (1,2,3 ve 4) Kitapları
Rossi, A., Şehrin Mimarisi, Kanat Kitap, 2006
Gökgür, P., Kentsel Mekanda Kamusal Alanın Yeri, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2008.
Frey, H., Designing The City, Spon Press, London and New York, 1999.
Tarihi Kentlerde Planlama /Düzenleme Sorunları (11.Kolokyum Kitabı), BİB Matbaası Ankara, 1989
Tümer, G., Bir Başka Mimarlık, Mimarlar Odası İzmir Şb. Yayınları, İzmir, 1993.
Günay, B. Türkiye Mimarlığı, Gelenek, Yöre, Doğu, Batı, ŞPO, Ankara, 2005.
Bademli, R., Kentsel Planlama ve Tasarım Öğrencilerine Notlar, ŞPO, Ankara, 2005.
Kentsel tasarım konulu çeşitli periyodik yayınlar.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bu ders konferanslar biçiminde yürütülecek, öğrencilere ikinci haftada ödev konuları verilecek, teorik anlatımlar, ödev konusu olan örnek alan analizleri ve tasarımı ile ilişkilendirilecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 OD Ödev
3 YYI Yarıyıliçi Notu AS * 0.50 + OD * 0.50
4 YYS Yarıyılsonu Notu
5 BNS Başarı Notu YYI * 0.50 + YYS * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYI * 0.50 +BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Tanımlama ve belirlemeler (kavrama); kentsel mekan kalitesi ile ilgili örneklerin tanınması ve analiz edilmesi (kavrama ve analiz) ile projelerin yorumlanarak eleştirilmesi (uygulama ve analiz) ara sınav ve final sınavı ile ölçülecek, kentsel mekan analizleri ve düzenleme ilkelerinin benimsenmesi ve geliştirilmesi (değerlendirme, sentez ve uygulama) ödev çalışmaları ile ölçülecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Bu ders, ders kapsamında geliştirilen her türlü konferans, panel, seminer ve tartışmalar ile ödev sunumları yoluyla verilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

tolga.cilingir@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Perşembe 10.00-11.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 7 2 14
Diğer (Ödev konuları ile ilgili analiz ve sentezler, ilkesel tartışmalar) 5 2 10
Diğer (Ödev konuları ile ilgili yerinde incelemeler) 1 2 2
Vize sınavına hazırlık 1 4 4
Final sınavına hazırlık 1 6 6
Ödev konusu inceleme alanına ilişkin altlık hazırlığı 1 4 4
Ödev hazırlama 1 13 13
Sunum hazırlama 1 9 9
Diğer (örnek alan incelemesi) 1 9 9
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.211
ÖK.311
ÖK.4111
ÖK.5111