DERS ADI

: BÖLGE VE METROPOLİTAN PLANLAMA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 4311 BÖLGE VE METROPOLİTAN PLANLAMA ZORUNLU 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT SİBEL ECEMİŞ KILIÇ

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders bölgenin ve metropol kentin, sorunlarının, planlama yaklaşımlarının yönetim biçimlerinin tartışılmasını ve değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bölgelerin ve metropoliten kentin ölçeğindeki değişimin, planlama ve yönetim yaklaşımlarında zaman içindeki değişimin tartışılması da amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu dersin sonun da öğrenciler, Bölgeyi ve metropoliten kenti tanımlayabilecek,
2   Bölgesel kalkınma ve bölge planlama yaklaşımlarındaki değişimleri tartışabilecek,
3   Türkiye deki bölgesel politikaları ve bölge planlama çalışmalarını tanıyabilecek,
4   Türkiye deki metropoliten kent yönetim ve planlama çalışmalarını tanıyabilecek,
5   Mevcut planlama hiyerarşisi içinde bölge ve metropoliten planlamanın yerini değerlendirebilecektir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bölge kavramı, metrepol kent kavramı
2 Bölge planlama, metropoliten kent planlama ve planlama hiyerarşisi ilişkisi
3 Bölgesel kalkınma politikaları
4 Bölge planlama yaklaşımları
5 Bölgesel kurumlaşma ve planlama ilişkisi
6 Türkiye de bölge planlama yaklaşımları
7 Bölgesel kalkınma ve bölge planlama sorunlarının değerlendirilmesi
8 Ara Sınav
9 Metropoliten kentin sosyal ekonomik yapısı
10 Yasal, yönetsel ve kurumsal açıdan metropoliten planlama
11 Metropoliten kent planlama süreci ve aşamaları
12 Bölge ve metropoliten planlamada uygulama sorunları
13 Ödev Sunumu
14 Ödev Sunumu
15 Final Sınavı
16 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar:
Ana kaynak: Yok
Yardımcı kaynaklar: İlhan Tekeli. Mekan Organizasyonlarına Makro Yaklaşım. Türkiye üzerine bir deneme. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayın No 28 . Ankara 1979.
Ruşen Keleş. Yerinden Yönetim ve Siyaset. Cem Yayınevi İstanbul. 1992
Edgington, David W. Fernandez, Antonio L. Hoshino, Claudia. New Regional Development Paradigms Vol. 2 : New Regions - Concepts, Issues & Practices. Greenwood Publishing Group, Incorporated. 2001
Referanslar:
Diğer ders materyalleri: Ders ile ilgili diğer okumalar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, konferans sunumlar ve okumalar ile tariflenebilecek bir yönteme sahiptir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 OD Ödev
3 YYI Yarıyıliçi Notu AS * 0.50 + OD * 0.50
4 YYS Yarıyılsonu Notu
5 BNS Başarı Notu YYI * 0.50 + YYS * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYI * 0.50 +BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Tartışma, Tanımlama Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir.
Tanıma Ödev ile ölçülmektedir
Değerlendirme Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Değerlendirme Kriteri

Tartışma, Tanımlama Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir.
Tanıma Ödev ile ölçülmektedir
Değerlendirme Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders, okuma listesi üzerinden konferans sunumlar ve tartışmalar biçiminde sürdürülecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

sezai.goksu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 10.30-12.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 11 2 22
Ödev Sunumu Gerçekleştirme 2 2 4
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 10 1 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Ödev Hazırlama 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 3 3
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 67

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51