DERS ADI

: MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 4446 MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI ZORUNLU 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT TOLGA ÇİLİNGİR

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders, şehir planlama meslek alanının tanıtımını, meslek örgütlülüğü ve uygulama alanına ilişkin bilgilendirmede bulunmayı, sorunların anlaşılmasını sağlamayı ve mesleğe hazırlamayı amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Şehir planlama mesleğinin icra edilebileceği alanları tanıyabilecek (kavrama)
2   Şehir planlama meslek alanında yaşanmakta olan sorunları saptayabilecek (kavrama)
3   Meslek örgütünün ve örgütlülüğün önemini saptayacak (kavrama)
4   Uygulama alanında karşılaşması olası sorunlar karşısında mesleki duruşunu sorgulayacak (analiz)
5   Bazı mesleki örnek sorun alanlarında, sorunların çözümüne yönelik uygulamalarda bulunacak (uygulama)

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Şehir planlama mesleği ve meslek alanları
2 Meslek örgütlülüğü, Şehir Plancıları Odası ŞPO İzmir Şubesi ne gidiş, ödev konularının verilmesi
3 Mesleğin uygulama sorunları
4 Meslek ve iş etiği, çalışma ilkeleri
5 MESLEKİ PANELLER -1 Fakültede ya da başka bir mekanda
6 Öğrenci Sunumları 1
7 Öğrenci Sunumları 2
8 Örnek sorun tanımlaması ve çözüm semineri -1 Atölye formatında
9 Öğrenci Sunumları - 3
10 MESLEKİ PANELLER - 2 Fakültede ya da başka bir mekanda
11 Ara sınav
12 Örnek sorun tanımlaması ve çözüm semineri -2 Atölye formatında
13 Akademisyenlik, lisans üstü öğrenim, yurt dışında mesleki faaliyetler.
14 Öğrenci Sunumları 4
15 Final Sınavları Haftası
16 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Referanslar: mevzuat.gov.tr spo.org.tr tolgacilingir.com tbmm.gov.tr
Diğer ders materyalleri: Meslek alanıyla ilişkiki her türlü makale, bildiri, kitap vb yayınlar.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bu ders konferanslar biçiminde yürütülecek, öğrencilere 2. Haftada verilecek ödevler, yine konferanslar şeklinde sunulacaktır. Ayrıca ders kapsamında, çeşitli meslek insanlarının katılımıyla paneller düzenlenecek, çeşitli örnekler üzerinden mesleki sorun çözümlerine yönelik seminerler düzenlenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 OD Ödev
3 YYI Yarıyıliçi Notu AS * 0.50 + OD * 0.50
4 YYS Yarıyılsonu Notu
5 BNS Başarı Notu YYI * 0.50 + YYS * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYI * 0.50 +BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Tanıma ve saptamalar (kavrama) ara sınav ve final sınavı ile ölçülecek, sorgulama (analiz) ve uygulamalar (uygulama) ödev çalışmaları ile ölçülecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Bu ders, ders kapsamında geliştirilen konferanslar, panel, seminer ve tartışmalar ile ödev sunumları yoluyla verilecektir. Programın 12 haftasında dersin 15-20 dakikalık bölümü mesleki alandaki güncel gelişmelerin tartışılmasına ayrılacak, öğrencilerin interaktif katılımı beklenecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

tolga.cilingir@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 10.00-11.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 5 2 10
Diğer (panel, seminer, atölye, kurum gezisi vb etkinliklere katılım) 4 2 8
Ödev sunumu gerçekleştirme 4 2 8
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması, güncel geliş.) 12 1 12
Diğer (Kariyer Günü Hazırlıklar ve anlatımlar) 1 6 6
Sunum hazırlama 1 7 7
Ödev hazırlama 1 10 10
Vize sınavına hazırlık 1 15 15
Final sınavına hazırlık 1 20 20
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51