DERS ADI

: ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ VI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 4112 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ VI ZORUNLU 4 8 0 17

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT AHU DALGAKIRAN ERDOĞAN

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilerin, kentsel/kırsal mekânsal sorunlara ilişkin, bilimsel araştırma süreçlerine uygun olarak hipotez kurma, teorik çerçevenin oluşturulması, analiz yapma, sentezleme ve planlama/tasarıma yönelik çözüm önerileri geliştirme konusundaki BİREYSEL becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kentsel/kırsal alanlara ilişkin ekonomik, sosyal, politik, ekolojik temelli mekansal problemleri tanımlayabilecek (Bilgi),
2   Probleme yönelik farklı kaynaklardan topladığı bilgiyi anlatabilecek (Bilgi),
3   Bilgiyi, nedensellik ilişkilerini kurarak açıklayabilecek (Kavrama),
4   Probleme yönelik yerel, ulusal ve evrensel ölçekteki benzer deneyimleri ve varsa farklılıklarını yorumlayabilecek (Uygulama),
5   Problemi ele alış biçimine göre yaklaşım farklılıklarını gösterebilecek (Uygulama),
6   Mekânsal problemlerin çözümüne yönelik yaklaşımları eleştirebilecek (Analiz),
7   Ortaya koyduğu mekânsal problemlere BİREYSEL olarak çözüm önerebilecektir (Sentez).

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

PLN 4111 - ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ V

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bireysel çalışma konusuna ilişkin problem tanımı, çalışma içerik ve programının oluşturulması, genel bilgilerin toplanması ve veri toplanmasına ilişkin teknik gezi hazırlıklarının yapılması
2 Bireysel çalışma konusuna ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlardan verilerin toplanması, arazi çalışmalarının tamamlanması.
3 Problem konusuna ilişkin literatür taramasının yapılması, teorik/bağlamsal yaklaşımların tespiti
4 Problem çözümüne ilişkin genel teorik/özel bağlamsal çıkarsamaların değerlendirilmesi - Problem çözümüne ilişkin benzer örnek araştırmaların incelenmesi ve ön raporun oluşturulması.
5 Çalışma alanına ilşkin elde edilen verilerin dökümü
6 1. Ara Jüri
7 Çalışma alanına ilişkin elde edilen verilerin analiz ve sentezlerin yapılması.
8 Çalışma alanına ilişkin verilerin değerlendirildiği analiz/sentez raporunun oluşturulması
9 Çalışma alanına ilişkin verilerin değerlendirildiği analiz/sentez raporunun oluşturulması
10 Problem konusuna ilişkin mekânsal önerilerin oluşturulması-tasarım/planlama kritikleri
11 Problem konusuna ilişkin mekânsal önerilerin oluşturulması-tasarım/planlama kritikleri
12 2. Ara Jüri
13 Problem konusuna ilişkin mekânsal önerilerin oluşturulması-tasarım/planlama kritikleri
14 Problem konusuna ilişkin mekânsal önerilerin oluşturulması-tasarım/planlama kritikleri
15 Final Jüri
16 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Planlama ile ilgili mevzuat
Diğer ders materyalleri: Ders ile ilgili diğer okumalar, örnek çalışmalar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, konferans sunumlar, okumalar, alan araştırması, örnek uygulamaların araştırılması, bireysel çalışmalar biçiminde araştırma sonuçlarının rapor ve haritalara aktarılması, bireysel çalışma olarak yürütülen projenin kritikleri ve proje raporlarının oluşturulması ile tariflenebilecek bir yönteme sahiptir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AJ1 1.AraJüri
2 AJ2 2.AraJüri
3 FJR FJR
4 BNS Başarı Notu AJ1 * 0.30 + AJ2 * 0.30 + FJR * 0.40

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Bu ders yıl içi notu ile değerlendirilir, final sınavı yapılmaz.

Değerlendirme Kriteri

Tanımlama (Bilgi), Anlatma (Bilgi) ve Açıklama (Kavrama) Ara Jüri I-II Değerlendirmesi ile ölçülmektedir
Yorumlama (Uygulama) ve Gösterme (Uygulama), Eleştirme (Analiz), Önerme (Sentez)
Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dersin temelini bireysel projeler ve raporlar üzerinden verilen kritikler oluşturacak olup örnek çalışmaların incelenmesi ve planlama ile ilgili mevzuata, bireysel olarak hakimiyet beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 11 4 44
Uygulama 11 8 88
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 11 10 110
Ara Jüriye Hazırlık 2 35 70
Final Jüriye Hazırlık 1 70 70
Sunum Hazırlama 1 15 15
Final Jüri 1 12 12
Ara Jüri 2 12 24
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 433

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11111
ÖK.21111
ÖK.311
ÖK.411111
ÖK.51111111
ÖK.61111
ÖK.7111111111