DERS ADI

: ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ V

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 4111 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ V ZORUNLU 4 8 0 15

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT SİBEL ECEMİŞ KILIÇ

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders kent kavramının, bölge bütünü içinde kavranması üzerine odaklaşmaktadır. Bu amaçla örnek bir kent ve içinde yer aldığı çevrenin sosyal farklılaşma, sektörel gelişme, istihdam, ekolojik ve tarihsel değerlerin korunması vb. unsurlar dikkate alınmaktadır. Kentsel büyüme ve kırsal kalkınma dengesini sağlayacak biçimde mevcut planlama pratiğinin kavranması hedeflenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kenti, içinde yer aldığı bölgeyle birlikte tanımlayabilecek (Bilgi),
2   Kentin ve bölgenin tarihsel süreç içindeki ekonomik, sosyal yapısını, ekolojik ve tarihsel değerlerini anlatabilecek (Bilgi),
3   Kentsel ve kırsal alan arasındaki farklılıkları ve gerilimi açıklayabilecek (Kavrama),
4   Kentsel/bölgesel sorunların çözümünde mevcut planlama pratiklerinin yaklaşım ve içeriğini yorumlayabilecek (Uygulama),
5   Kırsal/kentsel kalkınmada sektörel gelişme ile ekolojik/tarihsel değerler arasındaki dengeyi gözeten planlama yaklaşımlarının temel parametrelerini uyarlayabilecek (Uygulama),
6   Kentsel/bölgesel sistemi alternatif yaklaşımlara göre planlayabilecektir (Sentez).

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

PLN 3112 - ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ IV

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Yerleşmeye ilişkin bilgilerin toplanması, arazi çalışma grupları ve proje gruplarının oluşturulması ve teknik gezi hazırlıklarının yapılması
2 Yerleşme bütünü içerisindeki ilgili kurum ve kuruluşlardan verilerin toplanması, arazi çalışmaları ile kente ilişkin planlama süreçlerinin tariflendiği toplantı ve teknik gezilerin yapılması
3 Çalışma alanına ilişkin elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve analiz raporunun oluşturulması
4 Çalışma alanına ilişkin elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve analiz raporunun oluşturulması
5 Analiz ve sentez sonuçlarının değerlendirilmesi
6 Üst kademe plan şemalarının oluşturulması ve genel kararların geliştirilmesi
7 1. Ara Jüri
8 Üst kademe plan şemasının ve kararların revize edilmesi ve yerleşme bütününe ilişkin bir alt kademe plan önerisinin hazırlanması-kritikler
9 Üst kademe plan şemasının ve kararların revize edilmesi ve yerleşme bütününe ilişkin bir alt kademe plan önerisinin hazırlanması-kritikler
10 Üst kademe plan şemasının ve kararların revize edilmesi ve yerleşme bütününe ilişkin bir alt kademe plan önerisinin hazırlanması-kritikler
11 2. Ara Jüri
12 Üst kademe ve bir alt kademe planların revizyonu ve final raporlarının oluşturulması-kritikler
13 Üst kademe ve bir alt kademe planların revizyonu ve final raporlarının oluşturulması-kritikler
14 Final Jüri
15 Final Sınavları Haftası
16 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Planlama ile ilgili mevzuat
Ders ile ilgili diğer okumalar, örnek çalışmalar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, konferans sunumlar, okumalar, alan araştırması, örnek uygulamaların araştırılması, bireysel ya da grup çalışmaları biçiminde araştırma sonuçlarının rapor ve haritalara aktarılması, bireysel ya da grup çalışmaları biçiminde yürütülen proje kritikleri ve proje raporlarının oluşturulması ile tariflenebilecek bir yönteme sahiptir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AJ1 1.AraJüri
2 AJ2 2.AraJüri
3 FJR FJR
4 BNS Başarı Notu AJ1 * 0.30 + AJ2 * 0.30 + FJR * 0.40

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Tanımlama (Bilgi) ve Anlatma (Bilgi), 1. Ara Jüri değerlendirmesi ile ölçülmektedir
Açıklama (Kavrama), Yorumlama (Uygulama) ve Uyarlama (Uygulama), 2. Ara Jüri değerlendirmesi ile ölçülmektedir
Eleştirme (Analiz), Planlama (Sentez) Final Jürisi ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dersin temelini bireysel ve grup projeleri ve raporları üzerinden verilen kritikler oluşturacaktır. Öğrencilerin örnek çalışmalara ve planlama ile ilgili mevzuata hâkim olmaları gerekmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 11 4 44
Uygulama 11 8 88
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 11 8 88
Ara Jüriye Hazırlık 2 25 50
Final Jüriye Hazırlık 1 50 50
Sunum Hazırlama 1 10 10
Final Jüri 1 12 12
Ara Jüri 2 12 24
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 366

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.1111
ÖK.211111
ÖK.31111
ÖK.41111
ÖK.511111
ÖK.6111111