DERS ADI

: ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ IV

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 3112 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ IV ZORUNLU 4 8 0 13

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT KEMAL MERT ÇUBUKÇU

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders çalışma alanına ait nazım imar planının revizyonunu ve söz konusu plana bağlı olarak uygulama imar planı ve yerleşim planı hazırlanmasında izlenecek tüm teknik ve mesleki aşamalar ile uygulama imar planına ait uygulama araçlarını (imar uygulamaları) öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Planlama sürecinde gerekli olan yasal/yönetsel bilgileri anlayabilecek ve kavrayabilecek,
2   Planlama alanının sahip olduğu ve planlama çalışmalarını etkileyecek niceliksel/niteliksel tüm bilgileri üretebilecek,
3   Kentsel/Kırsal fonksiyonların yerini belirleyebilecek ve bu fonksiyonlara ilişkin mekânsal büyüklük ve işgücü/nüfus hesaplarını uygulayabilecek,
4   Planlama alanını yerel/bölgesel/ulusal ölçekteki ilişkilerle birlikte yorumlayabilecek,
5   Planlama çalışmalarını etkileyecek tüm mekansal, sosyal ve ekonomik veriyi/bilgiyi kullanabilecek ve kentsel standartlar ile planlama arasındaki dengeyi kurabilecek,
6   Planlama alanının ihtiyaçlarını analiz etmeye ve belirlemeye ilişkin öngörü yapmaya yönelik hesaplamalar yapabilecek,
7   Yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik ihtiyaçların, yasal/yönetsel araçların yeterliliğini sorgulayacak,
8   Planlama sürecini ve sonucunu rapor edebilecek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

PLN 3111 - ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ III

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 1. Dönemde hazırlanan Nazım İmar Planlarının revize edilme çalışmalarına başlanması
2 Nazım İmar Plan sınırı içerisinden her öğrencinin çalışacağı Uygulama İmar Planı alanının belirlenmesi ve bu alanlara ilişkin analiz çalışmalarına başlanması
3 Uygulama İmar Planı analiz çalışmalarının tamamlanması ve planlama çalışmalarına başlanması
4 Uygulama İmar Planı çalışmalarının sürdürülmesi
5 Uygulama İmar Planı çalışmalarının sürdürülmesi ve Yerleşim Planı Çalışmalarına Başlanması
6 Uygulama İmar Planı ve Yerleşim Planı çalışmalarının sürdürülmesi
7 1. Ara Jüri
8 Uygulama İmar Planı çalışmalarının tamamlanması, Yerleşim Planı çalışmalarının sürdürülmesi
9 Uygulama İmar Planı çalışmalarının tamamlanması, Yerleşim Planı çalışmalarının sürdürülmesi
10 Yerleşim Planı çalışmalarının tamamlanması, imar uygulaması çalışmalarına başlanması
11 2. Ara Jüri
12 İmar uygulaması çalışmalarına başlanması
13 Uygulama imar planı, yerleşim planı ve imar uygulamalarının gözden geçirilmesi, maket yapımı, temiz çizim
14 Final Jüri - Final Proje Sunumu
15 Final Sınavları
16 Final Sınavları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynaklar:
Ersoy, M., (2009), Kentsel Planlamada Arazi Kullanım Standartları, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayınları, Ankara.
Ergen, C. (2007). İmar Mevzuatı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Çubukçu, K. Mert (2008). Planlamada Klasik Sayısal Yöntemler, ODTÜ Yayıncılık, Ankara
Yıldız, F. (2006). İmar Bilgisi-Planlama, Uygulama, Mevzuat, Nobel yayın dağıtım, Ankara.
Koçak, H. ve Beyaz, M., (2007). İmar Uygulamaları, Özkan Matbaacılık, Ankara.
Aydemir, Ş., Aydemir, S. A., Beyazlı, D. Ş., Ökten, N., Öksüz, A. M., Sancar, C., Özyaba, M. ve Türk Y. A., (2004), Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı, Akademi Kitabevi, Trabzon.
Diğer ders materyalleri: Ders ile ilgili diğer okumalar, örnek planlar, plan notları ve raporları.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders; arazi çalışmaları; öğrencilerin kütüphane, kurum ve kuruluşlarda veri toplaması; verilerin bilgiye ve tematik paftalara dönüştürülmesi; örnek plan, plan notu, plan raporu gibi çalışmaların sunumu; planlamaya esas mekân/nüfus/işgücü hesaplarına ilişkin tekniklerin sunumlarla öğrencilere aktarılması ve öğrenci çalışmaları üzerinden yapılan görüşmeler ve proje sunumları ile tariflenebilecek bir yönteme sahiptir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AJ1 1.AraJüri
2 AJ2 2.AraJüri
3 FJR Final Jüri
4 BNS Başarı Notu AJ1 * 0.25 + AJ2 * 0.25 + FJR* 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Bu ders yıl içi notu ile değerlendirilir, final sınavı yapılmaz.

Değerlendirme Kriteri

Betimleme, Çözümleme, Analiz etme, Sentezleme ve Yorumlama Ara Jüri I-II-III ve Final Jüri Değerlendirmesi ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70ine katılım zorunludur.
2. Her türlü kopyacılık eylemi disiplin soruşturması açılması ile sonuçlandırılacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

emel.goksu@deu.edu.tr, mert.cubukcu@deu.edu.tr; mercan.efe@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 09.00-11.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 10 4 40
Uygulama 10 8 80
Final Sınavına Hazırlık 1 40 40
Vize Sınavına Hazırlık 2 25 50
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 11 7 77
Final Jüri 1 12 12
Ara Jüri 2 12 24
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 323

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.1111
ÖK.2111
ÖK.3111
ÖK.41111
ÖK.51111111
ÖK.6111
ÖK.7111
ÖK.8111