DERS ADI

: ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ III

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 3111 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ III ZORUNLU 4 8 0 15

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT KEMAL MERT ÇUBUKÇU

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders; bir yerleşmeyi çevresiyle birlikte analiz etmeyi, sentezlemeyi, planların yapılması için gerekli tüm sayısal hesapları üretmeyi ve söz konusu yerleşmenin kentsel bölge ölçeğinde çevre düzeni/stratejik planının ve kent ölçeğinde nazım imar planının yapılması için gerekli tüm teknik ve mesleki bilgileri öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Planlama sürecinde gerekli olan yasal/yönetsel bilgileri anlayabilecek ve kavrayabilecek,
2   Planlama alanının sahip olduğu ve planlama çalışmalarını etkileyecek niceliksel/niteliksel tüm bilgileri üretebilecek,
3   Kentsel/Kırsal fonksiyonların yerini belirleyebilecek ve bu fonksiyonlara ilişkin mekânsal büyüklük ve işgücü/nüfus hesaplarını uygulayabilecek,
4   Planlama alanını yerel/bölgesel/ulusal ölçekteki ilişkilerle birlikte yorumlayabilecek,
5   Planlama çalışmalarını etkileyecek tüm mekansal, sosyal ve ekonomik veriyi/bilgiyi kullanabilecek ve kentsel standartlar ile planlama arasındaki dengeyi kurabilecek,
6   Planlama alanının ihtiyaçlarını analiz etmeye ve belirlemeye ilişkin öngörü yapmaya yönelik hesaplamalar yapabilecek,
7   Yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik ihtiyaçların, yasal/yönetsel araçların yeterliliğini sorgulayacak,
8   Planlama sürecini ve sonucunu rapor edebilecek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

PLN 2112 - ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ II

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Çalışma alanına ilişkin toplanan verilerin ortaya konulması ve eksiklerin tamamlanması, çalışma altlıklarının oluşturulması
2 Proje gruplarının planlara yön verecek politikaları belirlemesi ve bununla birlikte kendi politikasına yönelik olarak bölgesel analiz çalışmalarına başlaması, grup çalışmaları için grupların oluşturulması
3 Bölgesel analiz ve sentez çalışmalarının tamamlanması
4 1. Ara jüri
5 Kentsel/kırsal bölge için analizler doğrultusunda üst ölçekli planlama çalışmalarına başlanması
6 Kentsel/kırsal bölge için üst ölçekli planlama çalışmalarının sürdürülmesi
7 Kentsel/kırsal bölge için üst ölçekli planlama çalışmalarının tamamlanması; nazım imar planı analizlerine başlanması
8 2. Ara jüri
9 Nazım imar planı analizlerinin tamamlanması ve farklı modelleme teknikleri ve yöntemleriyle birlikte sentez ve hesaplama çalışmalarına başlanması
10 Hesapların tamamlanması ve planlama sürecine geçilmesi
11 Planlama sürecinin plan grupları ile yapılan tartışma ve kritiklerle sürdürülmesi
12 3. Ara jüri
13 Planlama sürecinin plan grupları ile yapılan tartışma ve kritiklerle tamamlanması
14 Final Jüri - Final Proje Sunumu

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynaklar:
Ersoy, M., (2009), Kentsel Planlamada Arazi Kullanım Standartları, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayınları, Ankara.
Ergen, C. (2007). İmar Mevzuatı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Çubukçu, K. Mert (2008). Planlamada Klasik Sayısal Yöntemler, ODTÜ Yayıncılık, Ankara
Yıldız, F. (2006). İmar Bilgisi-Planlama, Uygulama, Mevzuat, Nobel yayın dağıtım, Ankara.
Koçak, H. ve Beyaz, M., (2007). İmar Uygulamaları, Özkan Matbaacılık, Ankara.
Aydemir, Ş., Aydemir, S. A., Beyazlı, D. Ş., Ökten, N., Öksüz, A. M., Sancar, C., Özyaba, M. ve Türk Y. A., (2004), Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı, Akademi Kitabevi, Trabzon.
Diğer ders materyalleri: Ders ile ilgili diğer okumalar, örnek planlar, plan notları ve raporları.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders; arazi çalışmaları; öğrencilerin kütüphane, kurum ve kuruluşlarda veri toplaması; verilerin bilgiye ve tematik paftalara dönüştürülmesi; örnek plan, plan notu, plan raporu gibi çalışmaların sunumu; planlamaya esas mekan/nüfus/işgücü hesaplarına ilişkin tekniklerin sunumlarla öğrencilere aktarılması ve öğrenci çalışmaları üzerinden yapılan görüşmeler ve proje sunumları ile tariflenebilecek bir yönteme sahiptir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AJ1 1.AraJüri
2 AJ2 2.AraJüri
3 FJR FJR
4 BNS Başarı Notu AJ1 * 0.30 + AJ2 * 0.30 + FJR * 0.40

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Bu ders yıl içi notu ile değerlendirilir, final sınavı yapılmaz.

Değerlendirme Kriteri

Betimleme, Çözümleme, Analiz etme, Sentezleme ve Yorumlama Ara Jüri I-II-III ve Final Jüri Değerlendirmesi ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü kopyacılık eylemi disiplin soruşturması açılması ile sonuçlandırılacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

emel.goksu@deu.edu.tr, mert.cubukcu@deu.edu.tr; mercan.efe@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 09.00-11.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 10 4 40
Uygulama 10 8 80
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 10 5 50
Vize Sınavına Hazırlık 3 35 105
Final Sınavına Hazırlık 1 50 50
Sunum Hazırlama 1 10 10
Final Sınavı 1 12 12
Vize Sınavı 3 12 36
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 383

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.1111
ÖK.2111
ÖK.3111
ÖK.41111
ÖK.51111111
ÖK.6111
ÖK.7111
ÖK.8111