DERS ADI

: KENTSEL ARAŞTIRMA STAJI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 2994 KENTSEL ARAŞTIRMA STAJI ZORUNLU 0 0 0 2

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT MERCAN EFE GÜNEY

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, şehir planlama eylemi öncesi yapılacak araştırmaların neler olduğunu öğretmek ve elde edilen bilgilerin nasıl ve hangi amaçla kullanılacağını göstermektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Planlama alanının seçimine etki eden unsurları öğrenecek
2   Planlama alanından elde edilmesi gereken bilgileri listeleyebilecek
3   Elde edilen bilgileri yorumlayabilecek
4   Bilgilerin kullanıldığı alanın önemini çözümleyebilecek
5   Bilgilerin birbirleriyle olan ilişkisini birleştirebilecek
6   Planlama öncesi yapılan çalışmaların önemini değerlendirebilecektir

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

PLN 2112 - ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ II

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Arazide yerinde arazi kullanım ve anket çalışmaları
2 Ofiste zemin kat ve birinci kat arazi kullanım paftası çalışmaları
3 Ofiste sosyal yapı, ticaret, turizm, sanayi, sağlık, dini tesis, eğitim tesisi vb. anket dökümleri
4 Ofiste tüm paftaların ve anketlerin verilerinin tamamlanması ve rapor haline getirilmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İlan Edilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, planlama alanında yapılan arazi çalışmaları ve bu çalışmaların değerlendirildiği ofis çalışmaları yöntemine sahiptir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PRJ Proje
2 BNS Başarı Notu PRJ*1

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Staj, istenen ödevlerin tamamlanması ile değerlendirilmektedir.

Değerlendirme Kriteri

Listeleme, Betimleme, Çözümleme, Birleştirme, Yorumlama ve Değerlendirme Ödev ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

mercan.efe@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 10.30-12.00; Cuma 10.30-12.00

Staj Durumu

EVET

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ödev Hazırlama 1 50 50
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51
ÖK.61