DERS ADI

: ŞEHİR ALTYAPISI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 2216 ŞEHİR ALTYAPISI ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT HİLMİ EVREN ERDİN

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Mühendislik uygulamaları olan kentsel teknik altyapı sistemleri ve hizmetlerine ilişkin temel ilkelerin, teknik altyapı türlerinin ve karakteristik özelliklerinin ve standartlarının, teknik altyapı planlama, politika ve yönetiminin, kentlerde altyapıya bağlı yaşanan sorunların ve risklerin kent planlama ile olan ilişkisi çerçevesinde ele alınması amaçlanmaktadır. Bu konuda şehir plancılarının, imar planlarını hazırlama sürecinde gereksinme duyabilecekleri bilgiler de aktarılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kentsel teknik altyapıyı ve genel özelliklerini tanımlayabilecek,
2   Kentsel teknik altyapı hizmet türlerine ilişkin temel ilkeleri ve standartları açıklayabilecek,
3   Sürdürülebilir çevre ve yaşanabilir kentlerin oluşturulmasında altyapının rolünü tartışabilecek,
4   Kentsel teknik altyapı ve kent planlamayı ilişkilendirebilecek,
5   Kentsel teknik altyapı planlamasının, politikalarının ve yönetiminin kent planlama süreci içerisindeki konumunu sorgulayabilecek,
6   Altyapı projelerini belirleyen değişkenleri, altyapı sorunlarını ve risklerini dikkate alan bir yaklaşımı planlama süreci içerisinde kullanabilecektir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş; tanımlar ve kavramlar. Çevre, kent ve altyapı
2 Kentsel teknik altyapının tarihsel gelişimi ve genel özellikleri
3 Kentsel teknik altyapı hizmetlerinin türleri ve özellikleri - Yollar
4 İçme ve kullanma suyu hizmetleri
5 Kanalizasyon ve Yağmur suyu drenaj hizmetleri
6 Çöp ve katı atık hizmetleri
7 Enerji ve yenilenebilir enerji sistemleri - Elektrik hizmetleri
8 Ara sınav
9 Merkezi ve bölgesel ısıtma (Jeotermal) ve doğalgaz dağıtım hizmetleri
10 Telekomünikasyon (İletişim) hizmetleri
11 Şehirlerde kentsel altyapı sorunları - Sağlıklı ve yaşanabilir mekanların oluşturulmasında teknik altyapı planlaması
12 Kentsel teknik altyapı planlaması - Kent planlama ve kentsel teknik altyapı ilişkisi
13 Teknik altyapı hizmetlerinin ve projelerinin niteliklerini belirleyen değişkenler - Teknik altyapı sorunlarının, risklerinin tespiti
14 Kentsel altyapı yönetimi ve politikaları - Kent planlama ile eşgüdümlü yönetim yaklaşımı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Caminos, H. ve Goethert, R. (1978). Urbanization primer. Cambridge: The Massachusetts Institute of Technology.
Rainer, G. (1990). Understanding infrastructure. Mississauga: John Wiley & Sons.
Erdin, H.E., (2009), Şehirsel Yerleşmelerde Teknik Altyapı Projelerinin Ortak Eşgüdümsel Niteliklerinin Belirlenmesi Örnek Alan: Tire Belediyesi / İzmir, DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir, 2009.
Aktan, C.C., Dileyici, D., Vural, İ.Y., (2005), Altyapı Ekonomisi, Altyapı Hizmetlerinde Serbestleşme ve Özelleştirme, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Erdemli, M. (1999). Effects of infrastructure on urban development. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Gökçen, T. (2006). Influence of urban geometry on public investment cost of urban technical infrastructure: A case study of sewer system in Aydın, Turkey. İYTE Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Doktora Tezi, İzmir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, konferans sunumlar biçiminde işlenerek ve okumalar verilerek öğretilecek, öğrenciler aktarılan konferans sunumları ve okumalar ile dersi öğrenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 YYS Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS Başarı Notu AS * 0.50 +YYS * 0.50
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu AS * 0.50 + BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Tanımlama ve açıklayabilme Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir
Tartışabilme, ilişkilendirebilme ve sorgulayabilme final sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders, konferans sunumlar ve okumalar üzerinden tartışmalar biçiminde sürdürülecek.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

evren.erdin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba: 10.30-12.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 5 2 10
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 56

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51
ÖK.61