DERS ADI

: TASARIM TEKNİKLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 2213 TASARIM TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT TOLGA ÇİLİNGİR

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders, tasarım kavramının genel çerçevesi içinde tasarım ifadelerinin, anlatım biçimlerinin ve tekniklerinin kavranmasını, öğrenciler tarafından uygulanabilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Tasarım kavramı bağlamında meslek alanımızın ilgi alanını tanımlayabilecek (bilgi)
2   Soyutlama teknikleri aracılığıyla düşüncenin çeşitli ortamlara aktarılma biçimlerini ayırt edebilecek. (analiz)
3   Kentsel tasarım çalışmalarında kullanılan sunum ve anlatım biçimlerini kavrayarak tasarlayabilecek (sentez)
4   Tasarım sunumlarında el ya da bilgisayar yardımıyla gerçekleşen farklı teknikleri kullanacak ve uygulayabilecek (uygulama)
5   İmgesel anlatımların arka planlarını okuyabilecek, ifade teknikleri hakkında bilgi sahibi olabilecek. (analiz)

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tasarım kavramı, meslek alanında tasarımın yeri.
2 Temel tasarım unsurlarının hatırlatılması, imgesel anlatım tekniklerinde temel tasarım unsurlarının kullanımları.
3 İmgesel tasarımlar üzerinden tekniklerin anlatılması.
4 Kentsel tasarımda teknik anlatım biçimleri.
5 Eskiz çizim teknikleri.
6 Şemalaştırma teknikleri. (Fonksiyon şeması, akış şeması vb.)
7 Poster ve pafta oluşturma teknikleri.
8 Skeç çizim teknikleri.
9 Ara sınav
10 Photoshop yazılımı aracılığıyla tasarımsal denemeler.
11 Verilecek bir ödev konusu aracılığıyla aktarılan konuların birkaçının bir arada yer alacağı grup çalışmaları için belirlenen konunun öğrencilere anlatılması ve işbölümüne yönelik gruplar oluşturulması.
12 Ödev konusuyla ilgili alan çalışması.
13 Grup çalışmalarının denetlenmesi, eleştiriler.
14 Ödev konularının ve ders kapsamında aktarılan bilgilerin dersin tüm öğrencileriyle birlikte gözden geçirilmesi, interaktif eleştiriler, nihai teslim öncesinde son eleştiriler. Hazırlanan ödevler poster formatında sergi amaçlı olarak tasarlanacaktır.
15 Final Sınavları Haftası
16 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Anderson, J., Mimari Tasarım, Literatür Yayınları: 632, 2011.
Artun, A. , Aliçavuşoğlu, E., Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı, İletişim Yayınları 1381, İstanbul, 2011.
Ching, F. D. K., Mimarlık ve Sanatta Yaratıcı Bir Süreç Çizim, YEM Yayınları, İstanbul, 2010.
Onat, E., Mimarlık, Form ve Geometri, Efil Yayınevi, Ankara, 2010.
Bielefeld, B., El Khouli, S., Adım Adım Tasarım Fikirleri, YEM Yayınları, İstanbul, 2010.
Lynch, K., Kent İmgesi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2010,
Bademli, R., Kentsel Planlama ve Tasarım Öğrencilerine Notlar, ŞPO yayını, Ankara, 2005.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bu ders konferanslar biçiminde yürütülecek, her konferans konusu ile ilgili olarak öğrencilere düşünmeleri ya da örnek uygulamalarına yönelik haftalık ödevler verilecek, ayrıca dersin genel kapsamını karşılayacak biçimde öğrencilerin işbölümüne giderek hazırlayacağı bir dönem ödevi hazırlanacaktır. Aktarılan bilgilerin sınandığı ara ve final sınavları gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 OD Ödev
3 YYI Yarıyıliçi Notu AS * 0.50 + OD * 0.50
4 YYS Yarıyılsonu Notu
5 BNS Başarı Notu YYI * 0.50 + YYS * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYI * 0.50 +BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Tasarım kavramı bağlamında meslek alanına giren konular (bilgi), soyutlama teknikleri (analiz), imgesel anlatımların arka planlarını okuma becerileri (analiz) ara sınav ve final sınavı ile ölçülecek, tasarımın aktarılma biçimleri (analiz) ve çeşitli ortamlara aktarılan uygulamalar (uygulama) ödev çalışmaları ile ölçülecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Bu ders, görsel sunumlarla destekli konferanslar şeklinde yürütülecektir. Ayrıca, ders kapsamında işlenen konularla ilgili ödevler verilecek, öğrencilerin anlatılan konularla ilgili kavrayışları sınanacaktır. Öğrencilerin görsel algılama, tasarım tekniklerini değerlendirme ve geliştirme becerileri interaktif tartışmalarla desteklenecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

tolga.cilingir@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 10.00-11.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 9 2 18
Diğer (alan çalışması) 1 2 2
Diğer (ödev çalışmaları, tartışmalar) 3 2 6
Vize sınavına hazırlık 1 3 3
Final sınavına hazırlık 1 5 5
Ödev hazırlama 1 7 7
Sunum (poster) hazırlama 1 5 5
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.311
ÖK.41
ÖK.5111