DERS ADI

: GENEL EKONOMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 1173 GENEL EKONOMİ ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT AHU DALGAKIRAN ERDOĞAN

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders ekonomi biliminin konusu ve temel kavramlarına ilişkin genel bilgilerin verilmesini, ekonomik sistemler, üretim ilişkileri ve biçimleri, piyasada fiyatın oluşumu ve çeşitli piyasa biçimlerine ilişkin değerlendirmelerin yapılmasını, dünya ekonomisinin gelişimi, küresel ölçekte yaşanan ekonomik kriz dönemleri ve Türkiye ekonomisinin gelişimine ilişkin bir bakış açısının kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu dersin sonunda öğrenciler, ekonomi biliminin temel kavramlarını tanımlayabilecek
2   Ekonominin temel sorunlarını listeleyebilecek,
3   Ekonomik sistemleri ve çeşitli piyasa biçimlerini ifade edebilecek,
4   Ekonomik kriz dönemlerini özetleyebilecek,
5   Türkiye ekonomisinin gelişimini dönemler itibariyle açıklayabilecektir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ekonomi Biliminin konusu ve temel kavramları nelerdir
2 Gereksinimler, Mal ve Hizmetler, Kıtlık Sorunu, Alternatif Maliyet kavramları.
3 Ekonominin temel sorunları nelerdir
4 Ekonomik sistemler nelerdir Ekonomik sistemlerin sınıflandırılması; Kapitalist Ekonomi Modeli, Sosyalist Ekonomi Modeli, Karma Ekonomi Modelinin tanımlanması.
5 Üretim ve üretim güçleri, üretim ilişkileri ve biçimleri, kapitalist üretim biçimi, kapitalizmin gelişmesi ve kapitalizmin ortaya çıkardığı sorunlar, ürün ve mal, mal üretiminin koşulları, sermayenin oluşum koşulları, artıdeğer ve kar kavramları.
6 Piyasa kavramı ve çeşitli piyasa biçimleri (Tam Rekabet Piyasası, Tekel Piyasası, Oligopol Piyasası, Tekelci Rekabet Piyasası)
7 Fiyat kavramı, fiyat çeşitleri, piyasada fiyatı oluşturan iki temel etken olan talep ve arz konularının açıklanması.
8 Dünya ekonomisine genel bir bakış
9 Ekonomik krizlerin sınıflandırılması ve çeşitli ekonomik krizler.
10 Ara Sınav
11 Ekonomiye yön veren uluslararası kuruluşlar.
12 Temel ekonomik kavramlar (Enflasyon, deflasyon, stagflasyon, devalüasyon, revalüasyon, resesyon, konsolidasyon, moratoryum, rant, vb)
13 Türkiye ekonomisinin gelişimi (1923-1960)
14 Türkiye ekonomisinin gelişimi (1960-2012)
15 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Boratav, K. (2006), Türkiye İktisat Tarihi 1908-2005, İmge, Ankara
Yardımcı kaynaklar: Aren, S. (2007), Ekonomi Dersleri, İmge, Ankara
Pekin, Z. (2006), Ekonomiye Giriş, Zeus, İzmir
Referanslar: Kepenek, Y. (1990), Türkiye Ekonomisi, Verso, Ankara
Diğer ders materyalleri: Ders ile ilgili diğer okumalar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders konferans sunumlar biçiminde işlenerek öğretilecek, öğrenciler derse devam ederek aktarılan konferans sunumları dinleyerek öğrenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 YYS Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS Başarı Notu AS * 0.50 +YYS * 0.50
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu AS * 0.50 + BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Tanımlama ve Listeleme Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir.
İfade Etme, Özetleme ve Açıklama Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders, okuma listesi üzerinden konferans sunumlar ve tartışmalar biçiminde sürdürülecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ahu.dalgakiran@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 10.30-11.15

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51