DERS ADI

: KORUMA VE YENİLEME

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 3332 KORUMA VE YENİLEME ZORUNLU 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT AYŞEGÜL ALTINÖRS ÇIRAK

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilerin kentsel yenileme ve kentsel koruma yaklaşımlarını kavramalarını, yapılı çevreye yönelik müdahale biçimlerinin türlerini, nedenlerini ve gerekçelerini tanımlamayabilmelerini, Türkiye'de ve dünyada kentsel yenileme ve koruma yaklaşım ve süreçlerini açıklamaları ve günümüzdeki uygulama örneklerini sorgulayabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kentlerin planlama yoluyla müdahale edilecek kentsel alanlarını ve tarihsel niteliklerini tanımlayabilecek (Bilgi)
2   Yapılaşmış çevreye müdahale etmeye yönelik yenileme ve koruma teorilerini betimleyebilecek (Kavrama)
3   Güncel kentsel dönüşüm/koruma planlaması yaklaşımlarını yorumlayabilecek (Uygulama)
4   Türkiye ve dünyada kentsel dönüşüm ve koruma planlaması sisteminin farklılıklarını ayırt edebilecek (Analiz)
5   Türkiye'de kentsel dönüşüm ve koruma planlaması sistemindeki aksaklıkları eleştirebilecektir (Analiz)

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kentsel Yenilemenin tanım ve türleri / Kentsel yenilemenin arkasındaki nedenler: Eskime sürecinin ekonomik temelleri
2 Kentsel yenileme sürecinden etkilenen taraflar açısından maliyetler ve yararların tartışılması
3 Taşınmaz sermayesinin kentin biçimlenmesindeki rolü
4 Kentsel yenilemenin mekânsal, toplumsal ve kültürel dönüşümü gerçekleştirmedeki rolü
5 Kentsel yenilemeye ilişkin mevzuat
6 Yenileme uygulamalarına ilişkin Dünya örnekleri
7 Yenileme uygulamalarına ilişkin Türkiye den örnekler
8 Ara Sınav
9 Kentsel Koruma yaklaşımları / Tarihsel nitelik ve otantizm kavramları
10 Koruma alanında uluslararası anlaşmalar ve evrensel ilkelerin kritiği
11 Ülkemizde tarihsel nitelikli alanların korunmasına yönelik yasal süreç I
12 Ülkemizde tarihsel nitelikli alanların korunmasına yönelik yasal süreç II
13 Kentsel Sit Alanı Kavramı / Koruma Amaçlı İmar Planlama Süreci / Yapı ve Alan Ölçeğinde Koruma Kararları
14 Kentsel Sit Alanları Uygulama Örnekleri Toplumsal/ekonomik/mekânsal değişim temelinde Anadolu kentinde yapı-yaşam ilişkisinin tartışılması / Fiziksel doku elemanları / yerel özellikler
15 Final Sınavları Haftası
16 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Yardımcı kaynaklar: Dilek Özdemir (Der.) (2010), Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama, Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
İsmet Okyay (2001): Fransa'da Kentsel Sit Alanlarının Korunması, Malraux Yasası, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul.
Referanslar:
Göksu, Emel (1996), Küreselleşme Kapsamında Kent Merkezleri Yenilemesi Üzerinden Beklentiler, Kentsel Yenileme ve Yenileşme, 4.Kentsel Koruma Yenileme ve Uygulamalar Kolokyumu, 4-5 Nisan, M.S.Ü., Mim.Fak., Şeh. ve Böl.Pl. Böl., Kentsel Koruma ve Yenileme Disiplin Grubu, İstanbul.
Göksu, Emel (1995),Tarihsel Bir Kanıt Olarak Mekan'ın Yorumlanması ve Yeni Dünya Arayışında Kentsel Koruma, Toplumsal Gelişme Sürecinde Kentsel Korumanın İşlevi, 3.Kentsel Koruma Yenileme ve Uygulamalar Kolokyumu, 13-14 Nisan, M.S.Ü., Mimarlık Fakültesi, Şeh. ve Böl.Pl.Böl. Kentsel Koruma ve Yenileme Disiplin Grubu, İstanbul.
Diğer ders materyalleri: Ders ile ilgili mevzuat ve diğer okumalar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, konferans sunumlar biçiminde işlenecektir. Öğrenciler verilen kaynakları okumuş olarak derse gelerek, derse devam ederek, aktarılan görsel sunum destekli konferans sunumları dinleyerek öğrenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 YYS Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS Başarı Notu AS * 0.50 +YYS * 0.50
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu AS * 0.50 + BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Tanımlama (Bilgi), Betimleme (Kavrama), Yorumlama (Uygulama)
Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir.
Ayırt etme (Analiz) ve Eleştirme (Analiz) Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders, okuma listesi üzerinden konferans sunumlar ve tartışmalar biçiminde sürdürülecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

aysegul.altinors@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

: Salı 10.30-12.00 ve 15.00-17.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 10 1 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlık 1 16 16
Teknik Gezi 1 5 5
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 73

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.111
ÖK.211
ÖK.3111
ÖK.4111
ÖK.51